Služba za informisanje:
E-adresa: info@ssp.org.rs
Zoran Stojčić, 
tel: 064/800-56-70


Služba za međunarodnu saradnju:
E-adresa: international@ssp.org.rs


Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost
E-adresa: psiholozi@ssp.org.rs
Milena Marković,
 tel: 064/800-54-96


Služba za pravna pitanja
E-adresa: pravnik@ssp.org.rs


Služba za sport:
E-adresa: sport@ssp.org.rs

Slavko Puzović  – šef službe, tel: 064/800-55-20
Vladeta Novković, tel: 065/278-25-17
Zoran Antonić, tel: 064/892-61-50