Služba za informisanje:

E-adresa: info@ssp.org.rs

Boban Đorđić – šef službe, tel: 064/800-57-33

Milan Stamenković, tel: 064/871-65-26

Zoran Stojičić, tel: 064/800-56-70


Služba za međunarodnu saradnju:

E-adresa: international@ssp.org.rs


Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost

E-adresa: psiholozi@ssp.org.rs

Milena Marković, tel: 064/800-54-96


Služba za pravna pitanja

E-adresa: pravnik@ssp.org.rs


Služba za sport:

E-adresa: sport@ssp.org.rs

Slavko Puzović  – šef službe, tel: 064/800-55-20

Vladeta Novković, tel: 065/278-25-17

Zoran Antonić, tel: 064/892-61-50