Sindikat srpske policije podseća sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova čija deca polaze u prvi razred osnovne škole u septembru da imaju pravo na dva radna dana plaćenog odsustva po tom osnovu – polazak deteta u prvi razred osnovne škole.

Kako bi se izbegla loša iskustava sa ovim i sličnim zahtevima za korišćenje plaćenog odsustva, savetujemo da zahtev sastavite u dva primerka i predate na pisarnici vaše organizacione jedinice, kojom prilikom će vam vratiti jedan primerak overen zavodnim pečatom i upisanim datumom predaje na pisarnici. Na ovaj način ćete imati dokaz da ste zahtev i podneli. U suprotnom su moguće zloupotrebe koje je veoma teško dokazati. Naravno, zahtev možete predati i lično neposrednom starešini, ali je u tom slučaju potrebno da vam se na vašem primerku zahteva potpiše neposredni starešina i upiše datum kada ste mu zahtev predali. Napominjemo, da je uz zahtev potrebno dostaviti dokaz o polasku deteta u prvi razred, odnosno potvrdu o upisu u prvi razred osnovne škole.

U nastavku možete preuzeti obrazac Zahtev za plaćeno odsustvo radi polaska deteta u prvi razred osnovne škole

Služba za informisanje SSP
Boban Đorđić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.