Policijska brigada osnovana je nakon Drugog svetskog rata 1946. godine kao Konjički eskadron milicije da bi tokom svoje istorije više puta menjala naziv. U svojoj istoriji imala je devet komandanata. Slava jedinice je Đurđevdan. Danas Policijska brigada egzistira u sastavu Policijske uprave za Grad Beograd i ima status posebne jedinice. Obavlja poslove obezbeđenja javnog reda i mira, sprečavanja nasilja na sportskim priredbama i drugim javnim skupovima, zatim vrši pružanje pomoći u izvršenjima kao i druge visokorizične zadatke na teritoriji Grada Beograda kao što su: ugrožavanje bezbednosti i imovine u većem obimu, obavljanje poslova operativno-tehničke i protivdiverzione zaštite, rešavanje kriznih situacija izazvanih terorističkim dejstvima i masovnim ubistvima (tzv. „AMOK“ situacije) u saradnji sa specijalnom i drugim posebnim jedinicama policije. Policijska brigada takođe može biti angažovana i na teritoriji drugih policijskih uprava po odobrenju direktora policije.

Policijska brigada od nastanka pa do danas u svome sastavu imala je specijalističke čete. Četu konjanika, četu vodiča službenih pasa, četu za protivdiverzionu zaštitu, kao i mehanizovanu jedinicu sa posebnim i specijalnim vozilima opremljenim vodenim topovima, borbena oklopna vozila (BOV) kao i četu opšte namene.

Jedinica je oduvek obavljala najsloženije i narizičnije zadatke kako u samoj prestonici, tako i na celokupnoj teritoriji države u zavisnosti od situacije i potreba. Tako, je učestvovala u demonstracijama devedesetih, 5. oktobra… Ni ratna dejstva devedesetih godina nisu zaobišli ovu jedinicu gde su njeni pripadnici aktivno učestvovali. Jedinica je uvek bezpogovorno i maksimalno profesionalno izvršavala sve zadatke koje je svaki državni vrh pred nju postavljao. U periodu od 1992. godine do 1998. godine jedinica je imala status posebne jedinice policije. Zbog čega je ovaj status jedinici 1998. godine ukinut nikome nije jasno, s obzirom da je pomenute godine jedinica obavljala specijalne zadatke na teritoriji AP Kosova i Metohije, ali jedno je sigurno, učinjena je ogromna nepravda prema samoj jedinici ali i ljudima koji su je činili. Danas je ta nepravda ispravljena i jedinici je vraćen status posebne jedinice policije, ali posledice koje su proistekle iz te nepravde danas osećaju veterani jedinice.

Naime, prema važećim odredbama člana 173a Zakona o policiji, svi pripadnici posebnih jedinica policije koji imaju 15 godina staža u tim jedinicama i 45 godina života na lični zahtev mogu ostvariti pravo na penziju do kraja tekuće godine. Pripadnicima Policijske brigade je praktično onemogućeno da ostvare ovo pravo jer jedinica u već pomenutom periodu nije imala status posebne jedinice. Time su umnogome oštećeni veterani jedinice, ali da zlo bude veće postoje ozbiljne indicije da će iste te ljude koji su na svojim plećima izneli najteže periode za ovaj narod i zemlju sada prebaciti u druge organizacione jedinice ministarstva čime će im se načiniti dodatna nepravda i na krajnje nipodaštavajući način oduzeti status. Praktično, te ljude će izbaciti iz Policijske brigade i rasporediti po policijskim stanicama i ispostavama na teritoriji PU za Grad Beograd. Uglavnom su to pripadnici 4. bataljona Policijske brigade. Ti ljudi ovako nešto nisu zaslužili i nadamo se da će vrh ministarstva iznaći adekvatno rešenje za ove pripadnike da bi dostojanstveno nastavili da služe svojoj jedinici, ministarstvu, narodu i državi!

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.