Beograd, 17.4.2017. godine, – Kao što smo vas već obavestili, Sindikat srpske policije je sredinom marta pokrenuo proces pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova povodom sužavanja osnova za dobijanje solidarne pomoći zaposlenima u MUP.

Naime, Zakonom o policiji i, u skladu sa njim usvojenim, Pravilnikom o solidarnoj pomoći, neki od osnova za dobijanje iste, predviđeni Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe ukinuti su, a predstavnici poslodavca u Komisiji za odlučivanje o pravu na solidarnu pomoć preneli su stav poslodavca da novca nema dovoljno i da PKU neće biti poštovan u tom segmentu. Naravno da se SSP sa time nije pomirio ali se nismo ni oslanjali na preganja reprezentativnih sindikata sa pomenutom Komisijom, već smo pribegli pravnim lekovima koji su nam na raspolaganju i obratili se državnom organu nadležnom za rešavanje kolektivnih sporova.

U međuvremenu, od strane predstavnika poslodavca došlo je do obećanja da će te odredbe PKU ipak ispoštovati ali da trenutno nema raspoloživih sredstava i da će tek biti donet konkretan plan. Svima su nam dobro poznata brojna obećanja poslodavce, olako data i još lakše neispunjena, tako da se njima nećemo zadovoljiti niti na njih osloniti. Nećemo dozvoliti ukidanje solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta i kod smrti člana porodice zaposlenih u MUP.

SSP je stanovišta da se odredbe Pravilnika o solidarnoj pomoći isključivo mogu odnositi na slučajeve u kojima se može odobriti solidarna pomoć koji su propisani u čl. 176 Zakona o policiji a nikako se njima ne mogu derogorati odredbe ili isključiti primena odredbe čl.47 st.2 PKU za policijske službenike u vezi čl.43 PKU za državne organe. Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da se Pravilnikom razrađuju pojedine odredbe Zakona ili propisa Vlade a da se autnomni pravni akti, poput Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, primenjuju neposredno.

Takođe, mada u ovom momentu ne u centru pažnje ipak nimalo manje bitno, u primeni PKU za policijske službenike, kao sporna javila se odredba sadržana u čl. 21 st.1 tač.12 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike koja propisuje korišćenje plaćenog odsustva za obavljanje ličnih poslova a koja ne sadrži normativno ograničenje koje bi propisivalo da se plaćeno odsustvo po ovom osnovu može koristiti samo jednom u toku kalendarske godine. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno rukovodioci organizacionih jedinica Ministarstva, donosili su rešenja kojima su odbijali zahteve za korišćenje plaćenog odsustva ukoliko je policijski službenik u toku iste kalendarske godine već koristio plaćeno odsustvo po osnovu obavljanja ličnih poslova.

Republička agencija za rešavanje radnih sporova pokrenula je postupak u kojem će MUP biti obavezan da učestvuje. Ovim putem vas obaveštavamo da je medijacija pred agencijom zakazana za ovu sedmicu a blagovremeno ćemo vas obavestiti i o ishodu ovog postupka!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

2 001
3 001

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.