Beograd, 11.02.2016. godine, – Povodom sve češćih pogovaranja, raznih tumačenja, dobronamernih ali i zlonamernih priča i pričica, pa i “prijateljskih” saveta pojedinaca ali i nekih od sindikata, pravni tim Sindikata srpske policije, nakon izvršene analize, dao je sledeću preporuku kolegama sa rešenjima “poslovi analize rizika”:

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SSP
u vezi sa postupkom po žalbama na rešenja o premeštaju
na radna mesta „poslovi analize rizika“

  • Žalbena komisija Vlade, koja je jedina nadležna da odlučuje po žalbama na rešenja o premeštaju na radna mesta „poslovi analize rizika“ još uvek nije donela NIJEDNO REŠENJE po osnovu tih žalbi, tako da je žalbeni postupak još uvek u toku. Shodno članu 237. Zakona o opštem upravnom postupku, rok za donošenje rešenja po žalbi i dostavljanje rešenja stranci je dva meseca od dana predaje žalbe. Kako su žalbe predavane do 25.12.2015. godine, to znači da ovaj rok za odlučivanje po žalbi ističe najkasnije 25.2.2016. godine.
  • Kako drugostepeni organ (Komisija Vlade) još uvek nije doneo (konačna) rešenja po žalbama zaposlenih to se još uvek nisu stekli uslovi za podnošenje tužbi i pokretanje upravnih sporova pred Upravnim sudom. Naravno, ukoliko Komisija Vlade ne odluči po žalbama u zakonskom roku od 60 dana, svi oni koji su podneli žalbe stiču pravo na podnošenje tužbe Upravnom sudu zbog tzv. „ćutanja uprave“ (član 19. Zakona o upravnim sporovima). Dakle, još uvek nema zakonskih uslova za podnošenje tužbi Upravnom sudu!
  • Komisija koju je formirao ministar unutrašnjih poslova i koja je sa spiska onih koji su dobili rešenja za radna mesta „poslovi analize rizika“ „skinula“ 402 zaposlena je parapravna kategorija, jer način na koji je ona formirana, na koji je ona radila i odlučivala nema utemeljenje u zakonskim propisima. Doneta rešenja o premeštajima je mogao (usvajanjem žalbe) poništiti samo donosilac tih rešenja – a to su bili direktor policije, načelnik Sektora za vanredne situacije i načelnik Sektora za ljudske resurse, nikako ministar, neka ministrova komisija ili bilo ko treći (osim, naravno, Vladine komisije kao redovnog drugostepenog organa). Iz ovog razloga odlukekomisije koju je formirao ministar i koja je sa spiska „skinula“ 402 zaposlena nemaju nikakvu pravnu težinu! Ovome u prilog govori i činjenica da niko od zaposlenih koji je odlukom te ministrove komisije „skinut“ sa spiska premeštenih nije dobio novo rešenje kojim se raspoređuje na pređašnje radno mesto, niti na neko drugo radno mesto. Formalnopravno – svi zaposleni koji su premešteni na radno mesto „poslovi analize rizika“ se i dalje nalaze na tom radnom mestu.
  • Kako je izmenama Pravilnika o sistematizaciji od 31.12.2015. godine oko 1.050 radnih mesta „poslova analize rizika“ ukinuto, to znači da je oko 1.050 zaposlenih raspoređenih na ova radna mesta (od ukupno 1.475) postalo „neraspoređeno“, mada zvaničnici MUP-a tvrde da niko još uvek nije formalnio neraspoređen. Ko su ti koji su postali, i da li su uopšte postali neraspoređeni i dalje je nepoznanica, jer još uvek niko nije dobio rešenje o neraspoređenosti, iako bi to, formalnopravno gledano, trebalo da bude slučaj još 1.1.2016. godine. Treba napomenuti da zaposleni stiče pravo na žalbu na rešenje o neraspoređenosti tek nakon što mu to rešenje bude uručeno. Kada (i ako) takva rešenja budu uručivana, Sindikat srpske policije će svojim članovima obezbediti besplatnu pravnu zaštitu u vidu žalbe na ta rešenja.
  • Zbog svega navedenog niko od zaposlenih koji su podneli žalbe na rešenja o premeštaju ne treba da daje pisanu izjavu o povlačenju podnete žalbejer se tim definitivno i bespovratno odriče prava žalbe i pravnog puta za zaštitu svojih pravai ostaje na milost i nemilost MUP-a koji ga može proglasiti prekobrojnim, tj. tehnološkim viškom. Dakle, sve do dnošenja novih rešenja kojima biste bili vraćeni na pređašnje radno mesto ili do donošenja odluke Žalbene komisije Vlade RS po žalbama – NE POVLAČITI PODNETE ŽALBE, bez obzira na obećanja i pritiske da to uradite.

Pravni zastupnik
Vladimir Radovanović

Predsednik SK SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.