БЕЗБEДНОСНИ УПИТНИЦИ – О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?

Појава безбедносних упитника изазвала је узнемирење и бојазан запослених да је на делу нека нова "анализа ризика". Међутим, из МУП-а смо обавештени да упитници нису намењени за све запослене, већ искључиво за оне који имају приступ нарочито осетљивим подацима. Ако је у вашим организационим јединицама другачије - јавите се и решићемо проблем. Подсећамо - нико не може да прикупља и обрађује податке о личности без испуњености услова из члана 15. Закона о заштити података о личности.

БЕЗБEДНОСНИ УПИТНИЦИ – О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?
Share Button

У последњих неколико дана у појединим организационим јединицама МУП-а СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ су дељени безбедносни упитници ради попуњавања и обраде података о запосленима, члановима њихових породица, мајкама, очевима, бабама и дедама… Како од стране руководилаца који су делили ове упитнике није било одговарајућег објашњења о разлозима и сврси ових упитника, то је код великог броја запослених изазвало узнемирење и помисао да је реч о некој новој „анализи ризика“.

Како нешто овако није било најављено од стране МУП-а, председник ССП Лазар Ранитовић је од надлежних у Кабинету министра и Сектора за људске ресурсе затражио образложење. Објашњено је да предметни безбедносни упитници НИСУ НАМЕЊЕНИ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ЗА ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРИСТУП И ОБРАЂУЈУ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ И ТАЈНЕ ПОДАТКЕ, па се безбедносне провере врше у оквиру поступка доделе сертификата за коришћење и обраду посебно осетљивих података.

Из овог произлази да су руководиоци појединих организационих јединица погрешно протумачили да упитнике треба да попуне сви, а не само поједини запослени. Због тога ће руководиоци организационих јединица који су погрешно разумели овај задатак бити контактирани и биће им детаљно објашњени разлози и сврха попуњавања безбедносних упитника.

Такође вас позивамо да нас известите у којим организационим јединицама се попуњавање безбедносних упитника захтева од свих запослених, како бисмо благовремено реаговали и проблем отклонили.

Свакако вас подсећамо да, сходно члану 15. Закона о заштити података о личности, пре било каквог прикупљања и обраде података, испитаник мора бити упознат са сврхом прикупљања и обраде података, начина коришћења података, идентитета или врсти лица која користе податке, (не)обавезности давања података и правном основу за прикупљање података, као и добровољности за давање података и њихову обраду; праву да пристанак опозове, као и правне последице опозива, правима која нам припадају у случају недозвољене обраде… Дакле, уколико вам неко тражи одређене податке, од њега захтевајте да вам саопшти све напред наведено.

Служба за информисање ССП

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!