U poslednjih nekoliko dana u pojedinim organizacionim jedinicama MUP-a SVIM ZAPOSLENIM su deljeni bezbednosni upitnici radi popunjavanja i obrade podataka o zaposlenima, članovima njihovih porodica, majkama, očevima, babama i dedama… Kako od strane rukovodilaca koji su delili ove upitnike nije bilo odgovarajućeg objašnjenja o razlozima i svrsi ovih upitnika, to je kod velikog broja zaposlenih izazvalo uznemirenje i pomisao da je reč o nekoj novoj “analizi rizika”.

Kako nešto ovako nije bilo najavljeno od strane MUP-a, predsednik SSP Lazar Ranitović je od nadležnih u Kabinetu ministra i Sektora za ljudske resurse zatražio obrazloženje. Objašnjeno je da predmetni bezbednosni upitnici NISU NAMENJENI ZA SVE ZAPOSLENE, VEĆ ISKLJUČIVO ZA ONE KOJI IMAJU PRISTUP I OBRAĐUJU POSEBNO OSETLJIVE I TAJNE PODATKE, pa se bezbednosne provere vrše u okviru postupka dodele sertifikata za korišćenje i obradu posebno osetljivih podataka.

Iz ovog proizlazi da su rukovodioci pojedinih organizacionih jedinica pogrešno protumačili da upitnike treba da popune svi, a ne samo pojedini zaposleni. Zbog toga će rukovodioci organizacionih jedinica koji su pogrešno razumeli ovaj zadatak biti kontaktirani i biće im detaljno objašnjeni razlozi i svrha popunjavanja bezbednosnih upitnika.

Takođe vas pozivamo da nas izvestite u kojim organizacionim jedinicama se popunjavanje bezbednosnih upitnika zahteva od svih zaposlenih, kako bismo blagovremeno reagovali i problem otklonili.

Svakako vas podsećamo da, shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pre bilo kakvog prikupljanja i obrade podataka, ispitanik mora biti upoznat sa svrhom prikupljanja i obrade podataka, načina korišćenja podataka, identiteta ili vrsti lica koja koriste podatke, (ne)obaveznosti davanja podataka i pravnom osnovu za prikupljanje podataka, kao i dobrovoljnosti za davanje podataka i njihovu obradu; pravu da pristanak opozove, kao i pravne posledice opoziva, pravima koja nam pripadaju u slučaju nedozvoljene obrade… Dakle, ukoliko vam neko traži određene podatke, od njega zahtevajte da vam saopšti sve napred navedeno.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.