Užice, 01.11.2019. godine – Predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović uputio je dopis direktoru policije gospodinu Vladimiru Rebiću, kojim je ukazao na probleme sa kojima se susreću policijski službenici postupajući po prijavama građana povodom buke, galame i glasne muzike. Naime i u ovom slučaju se nečiji propusti u lokalnim samoupravama najlakše otklanjaju prebacujući odgovornost na Ministarstvo unutrašnjih poslova, iako policijski službenici ne poseduju instrumente za merenje jačine buke i odgovarajuće sertifikate. Ovim dopisom želimo da pokrenemo inicijativu za konačno definisanje načina postupanja i nadležnosti po prijavama za glasnu muziku, buku i galamu.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić