On je šerif u svome gradu. Kod njega i za njega Zakoni ne važe, on sam odlučuje o svemu i svačijoj sudbini. Da li će dati saglasnost da kamioni sa drvima prođu kroz mesto u kojem je on alfa i omega zavisi od faktora samo njemu poznatim. U čaršiji mu se svi podsmehuju, ujedno ga i preziru, ali iz straha ćute. Među zaposlenima kruže priče da je na jednom zvaničnom mesečnom sastanku svim prisutnima rekao „Pustite te kamione što prevoze drva za ogrev i stavite neki dinar u džep, ne budite budale“. To govori i čini disciplinski starešina u jednoj Policijskoj upravi, načelnik Policijske stanice u jednom malom gradu na jugu Srbije.

Sindikat srpske policije je u saradnji sa aktivistima i članovima izvršio istraživanje načina rada, eventualne zloupotrebe i moguća krivična dela izvršena od strane tog načelnika. Sva saznanja su poslata Sektoru unutrašnje kontrole koji su brzo i efikasno reagovili, sproveli istragu i očekujemo krajnje rezultate.  Predsednik SSP Lazar Ranitović je poslao i Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv navedenog gospodina zbog uskraćivanja prava zaposlenih.

Zloupotrebe i krivična dela za koje se gospodin načelnik sumnjiči ne mogu se lako prebrojati. Od otvaranja službenih pismena naslovljenih na Stanicu granične policije i upoznavanje sa njihovom sadržinom, spaljivanja Izveštaja, službenih beleški i ostale dokumentacije, odlaska u Sigurnu kuću kod oštećene N.J gde vrši pritisak da promeni iskaz i odustane od gonjenja, pa do u istoriji policije najsmešnijeg i najbizarnijeg događaja:
Dok je jedan policijskih službenik bio na godišnjem odmoru, taj načelnik PS, misleći da se on nalazi na bolovanju, poziva oficire policije policijske uprave da hitno izvrše kontrolu korišćenja bolovanja. (Nećemo ponovo prepričavati istu priču da kontrolu bolovanja ne mogu vršiti zaposleni u MUP, ovde radi o nečemu drugom).
Oficiri su postupili po prijavi i pronašli kolegu u svojoj porodičnoj kući kako izvodi radove u svojoj bašti. Tada nastupa tragikomična situacija: policijskom službeniku se predočava da čini KD jer zloupotrebljava bolovanje, uz prepotentno i bezobzirno ponašanje prisutnog načelnika, junaka naše priče. Kako bi objasnio da je u pitanju greška policijski službenik poziva dežurnu službu svoje stanice radi provere rasporeda rada. Po rasporedu rada se on tog dana vodio na godišnjem odmoru. A taj raspored je potpisao, ko drugi nego, naš čuveni načelnik. Bruka i sramota. Zbog hira ovog čoveka oficiri policije su tog dana prešli preko 100 kilometra, uzaludno potrošili vremei naftne derivate, a ujedno i svi obrukali uniformu koju nose.
Ovo je samo delić iz istraživanja, u kojem je prikupljeno oko 30 strana materijala, gde su jasno i precizno objašnjeni ovi postupci načelnika, uz priloge brojeva službenih beleški, izveštaja, dnevnika događaja, svedoka, telefonskih brojeva i slično.

Sindikat srpske policije pozvao je Sektor unutrašnje kontrole, kome je materijal dostavljen, da istraži sve navode i proveri da li su u skladu sa Depešom ministra unutrašnjih poslova od dana 25.11.2015. god. prikupljeni, obrađeni i poslati podaci o načelniku.

Takođe, iskoristićemo priliku da Komisiji u MUP-u damo predlog da prilikom izrada Rešenja o prestanku radnog odnosa, na vrhu spiska budu ovakvi, visoko pozicionirani rukovodioci u MUP, jer kako naš narod kaže „riba smrdi od glave“.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.