DELEGACIJA SSP U OBILASKU PRIPADNIKA MUP-a R SRBIJE RADNO ANGAŽOVANIH NA POSLOVIMA SA MIGRANTIMA U PREŠEVSKOJ DOLINI

Zbog  učestalog i  uvećanog angažovanja pripadnika MUP-a Republike Srbije na poslovima sa migrantima u okviru prihvatnih centara na području Srbije, Stručna služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost Sindikata srpske policije, dana 11.02.2016 godine izvršila je obilazak lokacija i objekte u kojima borave pripadnici MUP-a R Srbije radno angažovani  na tim poslovima u Preševskoj i okolini. Tim  povodom Sindikat srpske policije oformio je radnu delegaciju, koju su činili: šef stručne službe za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost SSP Igor Stojadinović i član  GO SSP Jering Andrija, sa predstavnikom Zavoda za javno zdravlje ”Timok” iz Zaječara, dr med Jelena Cvetković, specijalista epidemiologije, dok su naši domaćini bili predstavnik Zavoda za javno zdravlje ”Vranje”, načelnik centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dr med Biljana Popović spec. epidemiologije, predsednik SG Preševo Srđan Stojiljković i član GO SG Preševo Dejan Tasić.

Tokom radne posete izvršen je obilazak prihvatnog migrantskog centra u Preševu, Policijske stanice u Preševu, tranzitnog migranstkog punkta u Miratovcu, Stanice granične policije Rujan i baze Žandarmerije u Cakanovcima.

Primarni cilj našeg odlaska je  bio obilazak i direktan kontakt sa našim radno angažovanim koleginicama i kolegama, razgovor i konstatacija eventualnih problema koji se tiču smeštajnih uslova, uslova za održavanje lične higijene i da li postoje i u kojoj meri se koriste sredstva za ličnu zaštitu.

U toku obilaska migranstkog prihvatnog centra u Preševu  zatečenim radno angažovanim kolegama  iz PU Zaječar, predstavnici SSP i predstavnik Zavoda za javno zdravlje ”Timok” podelili su sredstva za ličnu zaštitu (maske, higijenske rukavice), kao i opšte namirnice za svakodnevnicu  čajeve, kafu i sokove.

Sekundarni cilj posete bilo je organizovanje radnog sastanka sa predstavnicima Zavoda za javno zdravlje ”Vranje”, koji je održan u prihvatnom migranstkom centru u Preševu sa sledećim temama:

  1. Uslovi u kojima borave radno angažovani pripadnici MUP-a R.Srbije na području Preševske doline;
  1. Stručne preporuke i podrška Zavodu za javno zdravlje u Vranju od strane Sindikata srpske policije i Zavoda za javno zdravlje ”Timok”, za stvaranje što kvalitetnijih i bezbednijih uslova za smeštaj i boravak pripadnika MUP-a R.Srbija u toku radnog angažovanja.

Na pomenutom sastanku ugovoreno je između predstavnika SSP-a i Zavoda za javno zdravlje ”Vranje”, što hitnije organizovanje stručne edukacije od strane  ZZJZ ”Vranje” za zainteresovane koleginice i kolege iz sedišta PU  Vranje, Policijske stanice u Preševu i ostale koleginice i kolege koji su se trenutno zatekli na radnom angažovanju u Preševskoj dolini,  na temu ”preventivna zdravstvena zaštita radno angažovanih pripadnika MUP-a R Srbije  koji su u direktnom kontaktu i radu na poslovima vezanim za migrante”, anketiranje i otpočinjanje preventivne vakcinacije protiv ”hepatitisa-B”, pojačane mere dezinfekcije prostorija u kojima su smešteni i borave policijski službenici, pomoć u rešavanju problema oko sanitarnog čvora i boljeg vodosnabdevanja u Policijskoj stanici u Preševu.

Iako su predstavnici poslodavca prethodnog dana od strane delegacije SSP na održanom mesečnom sastanku u kabinetu ministra obavešteni o našem dolasku, niko od predstavnika Uprave policije i PU Vranje nije nas udostojio svojim prisustvom u okviru obilaska napred pomenutih lokacija i održanog radnog sastanka. Time je poslodavac, po ko znakoji put, pokazao apsolutnu nezainteresovanost za realne probleme i život zaposlenih u otežanim terenskim uslovima.

O izvršenom obilasku, zatečenom stanju na terenu, svoje stručno mišljenje i viđenje stanja predstavnici ZZJZ ”Timok” i ZZJZ ”Vranje”, podneće putem izveštaja koji će biti dostavljen Institutu Dr Milan Jovanović Batut, MUP-R Srbije i Sindikatu srpske policije.

 Šef stručne službe
Igor Stojadinović

u presevu (8)u presevu (7)u presevu (4)u presevu (3)u presevu (1)

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.