Saradnja između Sindikata srpske policije i Radne grupe MUP za saradnju sa sindikatima, kojom od skoro rukovodi državni sekretar Dijana Hrkalović, daje prve pozitivne rezultate. Nakon naše inicijative, odnosno ukazivanja na propuste starešina na nižem nivou, usledila je hitna koordinirana reakcija Kabineta ministra, Sektora ljudskih resursa i Direkcije policije što je rezultiralo dvema instruktivnim depešama poslatim danas na teren.

U depeši Sektora ljudskih resursa poslatoj na teren potvrđuje se naša primedba sa sastanka da veliki broj zaposlenih u Ministarstvu još uvek nije nije ocenjen, odnosno da cžprvi ciklus ocenjivanja za 2017. nije završen do kraja jula, u skladu sa Uredbom o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih. Takođe, u depeši stoji i napomena da će aplikacija biti informatički zaključana i da unos ocena neće biti moguć te starešine treba da pod hitno završe svoje obaveze.

U depeši Direkcije policije pojašnjava se institut pripravnosti i potreba svrsishodnog određivanja tog statusa zaposlenima u cilju obezbeđenja normalnog funkcionisanja službe ali uz vođenje računa o racionalnosti troškova.

Ipak, ma koliko depeša bila jasna i precizna, na lokalnom nivou se opet javljaju pojedinci među starešinskim kadrom u Odeljenjima policije koji je tumače na neki svoj način koji ne doprinosi niti efikasnosti organizacionih jedinica niti zadovoljstvu zaposlenih. Sindikat srpske policije to neće nemo posmatrati i tolerisati već ćemo na narednom sastanku imenovati te kvazistručnjake koji krše radna prava zaposlenih ne bi li se tako, misle oni, omilili pretpostavljenima.

Ovo je ogoljeni primer onoga na šta SSP često ukazuje – nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada često je sasvim neosnovano usmereno na vrh MUP i samog ministra. Zaista, da li je ministar odgovoran za nepoštovanje Pravilnika o pripravnosti? Ako je usvojen i poslata je depeša na teren šta je još potrebno da bi ga neki lokalni šerifi primenili u praksi? Da li ih boli ona napomena o svrsishodnosti i racionalnosti, pa se drže one „kad nema za mene, nema nikome“!? Zakon o policiji je u domenu pripravnosti vrlo jasan, ne pravi razliku među zaposlenima, odnosi se na starešine podjednako kao na bilo kog izvršioca i ovakvo ponašanje načelnika Odeljenja policije predstavlja drastično kršenje zakona.

Da li su odgovorni ministar i načelnica Sektora ljudskih resursa zbog nepoštovanja procesa ocenjivanja i prošuštene prilike da zaposleni budu upoznati sa dobijenim ocenama? Je li ministar ili komandir kriv za nepravilan obračun nanade za “putne troškove” ili za to što se raspored ne pravi za barem dva dana unapred?

SSP nikada nije imao problem da kažu istinu, ma koliko gorka bila. Kada treba i koga treba, prvi smo tu da kritikujemo, pa i ministra. Ali i da pohvalimo prepoznavanje problema, brze reakcije i rešenost da se propusti otklone a nepravde isprave. Ovog puta smo tu da pohvalimo Radnu grupu, posebno njene članove iz Sektora ljudskih resursa i Direkcije policije i da napomenemo da još uvek čekamo reakciju predstavnika iz Sektora za vanredne situacije.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.