Beograd, 10.10.2017. godine, – Održan je deseti redovan mesečni sastanak delegacije Sindikata srpske policije koju je predvodio predsednik Lazar Ranitović i Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova za saradnju sa sindikatima kojom je u odsustvu predsedavajuće rukovodio zamenik predsednika, gospodin Slobodan Malešić.

S obzirom da smo, kao i uvek, pripremili veliki broj tema sa nerešenim problemima zaposlenih, odmah se pristupilo radu koji je potrajao oko sat i po.

Teme o kojima smo razgovarali:

Pitanja sa prošlih sastanaka:

 • Potpisivanje Sporazuma dogovorenog uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Ministarstvo je stava da je sve dogovoreno prihvatljivo, da vodi do preciziranja tumačenja kolektivnih ugovora i do unapređenja radnih prava zaposlenih, ali je problem što bi takav Sporazum, nakon potpisivanja od strane ministra, automatski trebao da postane sastavni deo Posebnog kolektivnog ugovora, koji bi morali da potpišu i predsednici reprezentativnih sindikata koji se do sada nisu odazivali. Naravno, ništa novo od njih, ali smo izdejstvovali da od strane MUP bude poslata instruktivna depeša na teren, koja će sadržavati sve što je dogovoreno sa Sindikatom srpske policije i predstavnicom RAMRRS.

 • Pomoć pri zapošljavanju ćerke pokojnog komandira u Velikoj Plani.

Dobijeno je uveravanje da je postupak razmatranja mogućnosti i iznalaženja rešenja otpočeo. To je i u skladu sa predviđenim izmenama Zakona o policiji, gde će poslodavac biti u obavezi zapošljavanja nekog od članova porodice poginulih kolega. 

 • Iz Sektora za vanredne situacije nismo dobili povratne informacije u vezi sa predloženim Sporazumom o vansudskom poravnanju niti rezultate obećane analizle u OVS koje smo eksplicitno naveli.

Zakazan je hitan poseban sastanak sa načelnikom SVS Predragom Marićem, koji će voditi državni sekretar Dijana Hrkalović, već za četvrtak 12. oktobar.

 • Evidentiranje +12-časovnog radnog vremena u Intervetnim jedinicama policije, konkretno u PU Vranje i PU Sremska Mitrovica, koji su upućeni na ispomoć u Preševo, odnosno Šid. Dogovoreno je da će gospodin Malešić razgovarati sa načelnikom Uprave policije Zoranom Alimpićem da se to pitanje reši i ujednači praksa sa ostalim policijskim upravama.

Gospodin Malešić je tražio kompletan spisak konkretnih Policijskih uprava u kojima se odredbe o prekovremenom radu ne poštuju kako bi se on lično pozabavio tim problemom. Naveli smo sledeće uprave: Subotica, Novi Sad, Niš i Vranje. Očekujemo hitno ispravljanje propusta nadležnih, a nastavićemo da pratimo stanje na terenu i reagovati u skladu sa tim.

Pitanja dostavljena za današnji sastanak:

 1. Povećanje plate i jednokratna pomoć zaposlenima u MUP

Imali smo prilike da čujemo u medijima izjave, kako predsednika i premijerke, tako i ministra, da će pripadnicima MUP biti uvećana zarada u visini od 10%. Kada će uslediti predviđeno povećanje zarade i da li će svim zaposlenima biti jednako uvećanje? Takođe, ministar je najavio opredeljivanje jednokratne pomoći zaposlenima, te nas zanima da li postoje projekcije koliki iznos bi to mogao biti, kada bi usledila isplata i da li bi svi zaposleni u MUP dobili?

Ministarstvo za sada ne raspolaže preciznim i apsolutno pouzdanim informacijama sa kojima bi smelo da izađe u javnost, ali očekuje takve informacije do kraja nedelje. S tim, što se naglašava da će uvećanja plate sigurno biti, uz nepoznanicu tačnog iznosa uvećanja.

 1. Dnevnice zaposlenih u MUP

Visina dnevnice zaposlenih u MUP obračunava se na osnovu Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, pripadnici Vojske Srbije izuzeti su i njima je dnevnica iznosila 800 dinara da bi nedavno na predlog ministra odbrane bila povećana na iznos od 1.100 dinara. Pripadnicima MUP iznos dnevnice i dalje je 150 dinara uz izuzetak određenih teritorija i određenih vrsta poslova. Da li je planirano i kada može da usledi usklađivanje po uzoru na VS, odnosno da li se planira povećanje dnevnica za policijske službenike u neko dogledno vreme?

Dobijen je odgovor da su ti iznosi vojnih dnevnica analogni našim dodacima za rad u područjima sa otežanim uslovima i da se ne radi o gome da svi vojnici dobijacu tolike dnevnice na svojim angažovanjima. Mi smatramo da to nije tačno u potpunosti i insistiramo da se pokuša dobiri uvećanje dnevnica za zaposlene u MUP, barem do tog iznosa od 1100 dinara a da ćemo biti zadovoljni tek onda kad visina dnevnica bude vraćena na nekadašnjih 2500 dinara. (Sasvim slučajno, ali u skladu sa našim zahtevima, uveče je premijerka Ana Brnabić izjavila da država planira uvećanje iznosa dnevnica baš na nivo tih famoznih 1100 dinara. To može da govori da, ili prisutni predstavnici MUP u Radnoj grupi nisu bili dovoljno informisani, ili da nisu bili potpuno iskreni prema SSP).

 1. Solidarna pomoć

Bliži se kraj godine i vreme za isplatu solidarne pomoći za 2017. godinu. Komisija još nije formirana. Kada će ministar formirati Komisiju i kada će otpočeti sa radom i obradom zahteva, kao i kada se može očekivati isplata?

Komisija je formirana i pre par dana započela sa radom. Pregledani su svi preostali zahtevi iz 2016. godine i mahom su pozitivno rešeni. Pregledano je i oko 810 zahteva iz ove godine. Zahtevi za pomoć za rođenje deteta obrađeni su zaključno sa 30. septembrom a iznos odobrenih pomoći je 47.220 dinara, rešenja su u procesu izrade a isplata će uslediti u narednih petnaest dana. Komisija nastavlja redovan rad sve do kraja godine.

 1. Materijalno tehnička sredstava

Da li će u 2018. godini biti nabavke vozila za Upravu kriminalističke policije, građanskih odela za pripadnike UKP, kao i vozila i opreme za pripadnike SVS? Smatramo da to treba da budu prioriteti kod planiranja budžeta MUP za narednu godinu. Kriminalistička tehnika i dalje nema osnovna potrošna sredstva!

Nacrt budžeta MUP je već izrađen prema iskazanim potrebama svake organizacione jedinice, vođeno je računa o svemu ali će konačno opredeljivanje sredstava biti izvršeno tek nakon što Ministarstvo finansija da poslednju reč, odnosno odobri sredstva za potrebe MUP (taj iznos će skoro sigurno biti umanjen u odnosu na iskazane potrebe u nacrtu budžeta).

Što se kriminalističke tehnike tiče, ugovor je potpisan pre oko mesec i po dana. Isporuka materijala kreće ovih dana u skladu sa rokovima iz samog ugovora.

Za Sektor za vanredne situacije u toku je sprovođenje postupka nabavke 35 vozila, a realizacija se očekuje sredinom naredne godine.

 1. Uvećanje koeficijenta plate za pojedine kategorije zaposlenih

Započeti projekat Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete pod nazivom: „Osnovi bezbednosti dece“, doneo je i nove poslova policijskim službenicima koji, pored redovnih zadataka, drže predavanja po osnovnim školama, te je potrebno zbog dodatnog opterećenja uvećati koeficijent zarade ovim zaposlenima, što je javno najavio ministar.

Predstavnici Radne grupe se ne slažu sa našim zahtevom jer smatraju da taj proces mora biti organizovan u radno vreme te tu nema mesta „dodatnom opterećenju“. Naravno da to nije tako, da policijskom službeniku svakako nije u opisu radnog mesta dužnost držanja predavanja učenicima osnovnih škola i da to predstavlja dodatno optorećenje, pogotovo što je, uprkos zamisli, u praksi tu nastavu nemoguće organizovati tako da se uklopi u redovno radno vreme. Nismo zadovoljni odgovorom i nastavićemo da insistirano na iznalaženju rešenja za ovaj problem.

 1. Grubo kršenje prava zaposlenih u Policijskoj stanici za bezbednost na železnici Niš

Od strane komandira i zamenika komandira navedene stanice, permanentno se krše odredbe PKU za policijske službenike kao i naredba direktora policije izdata pisanim putem kroz depešu 03 broj 253/15 od dana 11.6.2015. godine, koja se odnosi na sačinjavanje rasporeda rada 48 časova unapred. Dalje, nepravilna primena odredbi koje se odnose na plaćeno odsustvo povodom dobrovoljnog davanja krvi, vođenja staničnih evidencija u pogledu radnih sati gde se policijskim službenicima prouzrokuje materijalna šteta. Sindikat srpske policije dopisom broj: 3844-01/17 od 20.9.2017. godine obratio se načelniku PU Niš koga je upoznao sa predmetnim kršenjem navedenih prava zaposlenih i predlogom za pokretanje disciplinskog postupka protiv komandira i zamenika komandira PSBŽ Niš, kako do današnjeg dana nije prestalo sa kršenjem prava zaposlenih niti su protiv odgovornih preduzete mere obraćamo se Vama kako bi izvršili provere i naložili da se postupanje dovede pod okrilje pozitivnopravnih propisa a da se odgovorni sankcionišu.

U Policijsku upravu u Nišu biće poslata kontrola iz Uprave policije koja će nakon utvrđenog stanja preduzeti sve potrebne mere – izdačće odgovarajuće instrukcije ali će i sankcionisati propuste odgovornih lica.

 1. Planovi u okviru SVS

Među zaposlenima dolaze oprečne (dez)informacije koje se tiču SVS, odnosno da li će ostati pri MUP ili će preći u nadležnost Ministarstva odbrane ili postati zasebna Direkcija pri Vladi R. Srbije?

Šta će biti sa Operativnim centrima ( ranije Centri za obaveštavanje) i kakav će status imati zaposleni u njima (trenutan OSL)?

Šta će biti sa operativnim centrima van sedišta odeljenja. Npr. Odeljenje za VS u Užicu ima 2 (dva) operativna centra. Jedan se nalazi u Užicu u sedištu Odeljenja, a drugi u Bajinoj Bašti. Ima nekoliko takvih OC van sedišta na teritoriji R. Srbije. Ako se ukidaju, kakva je sudbina zaposlenih u njima? Isto za Civilnu zaštitu (CZ) i za zaposlene na tim poslovima. Šta se planira sa CZ i kakav će status zaposleni u CZ imati (trenutno OSL)?

Nezvanično dolaze razne (dez)informacije, od toga da se spajaju neke uprave pri SVS, neke gase, pa do toga, da se ozbiljno razmatra mogućnost vraćanje poslova CZ i Operativnih centara u Ministarstvo odbrane.Takođe, nezvanično stižu (dez)informacije da će zaposleni izgubiti status ovlašćenih slžbenih lica, i da će dobiti status državnih službenika i nameštenika, a samim tim i poprilično manje plate.  Ako je to tačno, kada se planira, da li će biti neko izuzet od gubljenja statusa i da li će zaposleni zadržati postojeće benefite (beneficirani radni staž, značku, dodatak na OSL)?

Sektor za vanredne situacije definitivno ostaje u sastavu MUP, to pitanje je rešeno i stavljeno ad akta. Svi postojeći Operativni centri će opstati a zaposleni će zadržati statuse, neće biti umanjenja prava. Detaljnije o navedenom ćemo razgovarati na sastanku u četvrtak.

 1. Pripravnost starešina u Policijskoj upravi Novi Sad

I posle dodatnih objašnjenja u vezi sa planovima određivanja pripravnosti u toj upravi i dalje nikome od starešina uniformisanog sastava policije ne biva određen status pripravnosti, mada zaposleni i dalje bivaju svakodnevno pozivani iz razno-raznih potreba. Pokušaj da se problem prevaziđe, prostim ovlašenjem vođama smena da određuju zadržavanja je neuspeo i nedeletvoran, jer starešine ne rade samo zadržavanja već još puno pratećih poslova. Da li je rešenje da starešine pogase telefone i ogluše se o pozive za pomoć svojim zaposlenima!? Mi smatramo da to nije pravi način, ali takođe nije normalno ni da se status pripravnosti asolutno ukine i kada potrebe tako nešto iziskuju. Smatramo to diskriminacijom starešina u odnosu na druge kategorije zaposlenih. Naglašavamo i da takav problem ne postoji u većini drugih Policijskih uprava.

Gospodin Malešić je predložio da naredne sedmice bude organizovan poseban sastanak u Direkciji policije na kojem bi učestvovao načelnik PU Novi Sad sa saradnicima i delegacija Sindikata srpske policije, kako bi bio prevazićene nesuglasice i trenutna slaba saradnja na tom nivou.

 1. Dopisi bez odgovora u Policijskoj upravi Novi sad

Načelniku PU Novi Sad upućeno je dva dopisa od strane našeg aktiviste, predsednice SSP RC Novi Sad Ane Tomašević, i to 11. i 18. septembra, na koje nismo dobili aposlutno nikakav odgovor osim ćutanja. Oba dopisa Vam dostavljamo u prilogu ovog akta a ovde Vam ukratko objašnjavamo probleme:

– U prvom dopisu, poslatom jedanaestog septembra, ukazujemo na nepravilan obračun radnih sati policijskim službenicima te uprave koji na poslu provedu duže od 12 radnih časova čime radna prava zaposlenih bivaju grubo narušena uz kršenje nekoliko propisa koji regulišu tu materiju. Prema prilično pouzdanim informacija kojima raspolažemo Odeljenje policije PU NS i dalje je na stanovištu da neće potpisivati naloge za prekovremen sate te ćemo biti prinuđeni da ljudima omogućimo pravnog zastupnika i mogućnost da svoja prava ostvare sudskim putem. Rukovodioci ne pišu naloge po usmenom naređenju, jer niko ne želi da ih potpiše, te iz straha ćute i čekaju napismeno tumačenje da bi postupili drugačije, t.j. po zakonu.

Ovaj problem će biti rešavan na predstojećem sastanku rukovodtsva PU Novi Sad i delegacije našeg sindikata kao i u okviru ranije postavljenih tema (više o tome pogledajte na početku ovog izveštaja).

–  U dopisu poslatom osamanestog septembra ukazujemo na katastrofalno loše, povremeno i opasne po život, uslove rada Odeljenja saobraćajne policije u PU Novi Sad. Mada je pomenuto stanje manje-više nepromenjeno već duže vreme i problem je opštepoznat, nama nikakv odgovor nije stigao. Stoga Sektoru za materijalno-finansijske poslove postavljamo pitanje da li im se neko iz te uprave ikada obraćao po ovom pitanju? Ako jeste, da li je i za kada planirana sanacija objekta, odnosno kada možemo očekivati odobravanje sredstava za tu namenu? Ukoliko se pak niko nije obraćao po ovom pitanju, molimo Vas da pošaljete kontrolu i proverite naše navode u dopisu iz priloga.

Sredstva za rešavanje ovog problema su odobrena, tender završen, izvođač izabran. Prvi majstori ulaze u posao već u četvrtak 12. oktobra. Nadamo se da će problem zaista biti definitivno rešen, a radovi obimni i sveobuhvatni, da neće sve biti svedeno samo na „zamazivanje i zapušavanje rupa“.

     10. Problemi u Upravi granične policije

Za četvrtak 12. oktobar zakazan je poseban sastanak sa delegacijom UGP jer teme predviđene za razgovor svojim obimom i kompleksnošću znatno prevazilaze ovaj današnji sastanak.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.