Beograd, 04.12.2017. godine, –  U Palati Srbija održan je sastanak između predstavnika Sindikata srpske policije i predstavnika komande Žandarmerije. Sastankom je predsedavao pomoćnik direktora policije Slobadan Malešić, učestvovao je i delegaciju Žandarmerije predstavljao je komandant  Goran Dragović sa svojim saradnicima Goranom Divjakom i majorom Đorđevićem iz Odseka za zakonitost iz komande Žandarmerije. Delegaciju SSP predstavljali su predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, članovi Glavnog odbora Srđan Trajković i Nikola Petrović kao i predsednici SG OŽ Novi Sad i Niš, Goran Puđa i Nebojša Popović.

Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi pre svega, teme su uglavnom bile u vezi sa poštovanjem radno-pravnih propisa kao i o budućnosti jedinice, opremanju, reorganizaciji itd.

Komandantu je predočeno da se vreme provedeno u putu pripadnicima sva četiri Odreda ne računa u radno vreme prilikom odlaska na pojedine zadatke i to Pirot, Zaječar, Požarevac i sl. Komandant  Dragović je napomenuo da je njegov stav i ujedno i naredba da se propisi moraju poštovati, da se svim pripadnicima vreme mora računati od dolaska na posao pa sve do odlaska, te da će naše primedbe proveriti i rešiti.

Bilo je reči i o evidentiranju radnog vremena na obuci, s obzirom da se često raspored rada na obuci razlikuje od dnevnog rasporeda rada. Zauzet je stav da bi se radno vreme trebalo evidentirati realno, t.j. onako kako je po rasporedu rada obuke, te sve aktivnosti propratiti i evidentirati u radno vreme a kroz raspored rada.

Pisarnice Odreda – S obzirom da je u prethodnom periodu  bilo izvesnih problema sa korišćenjem pisarnica u Odredima, naročito u Novom Sadu, došlo se do zajedničkog zaključka da se pisarnice Odreda mogu koristiti od strane pripadnika, te da je pisarnica dužna da akt primi čak i ako nije nadležna.

Što se tiče nabavke uniforme, opreme i vozila, konstatovano je da je podela uniforme i čizama izvršena, da se očekuje nabavka borbenih patika do proleća/leta, deo zaštitne opreme (prsluci, šlemovi itd) stiže u početkom naredne godine, kada se očekuje i isporuka 8 kombi-vozila po Odredu, radi lakšeg  prebacivanja jedinice i efikasnijeg izvršavanja zadataka. Za narednu godinu planirana je i nabavka novih autobusa, s obzirom da su postojeći dotrajali a deo je i van funkcije.

Što se unutrašnje organizacije Žandarmerije tiče – broj pripadnika neće biti smanjen, već povećan. U planu je donošenje Uredbe o Žandarmeriji, gde će biti regulisano puno toga u vezi sa jedinicom, na primer način ulaska i izlaska iz jedinice, kao i neke druge pojedinosti i osobenosti jedinice, kao i Pravilnici o psiho-fizičkim testiranjima i proverama.

Stav SSP oduvek je bio, a i danas smo na tom stanovištu, da je, zbog osobenosti jedinice, a i po ugledu na zemlje EU, neophodan poseban Zakon o Žandarmeriji, s obzirom da uređivanje materije Uredbom, kao podzakonskim aktom, ima izvesnih ograničenja zbog obaveze njene usklađenosti sa ostalim zakonima.

Problem smeštaja jedinice naročito je izražen u Odredima u Nišu i Beogradu. Što se tiče niškog Odreda očekuje se da prelazak u kasarnu u Aleksincu započne u toku sledeće godine, uveliko se radi na analizi objekata kao i potrebnim sredstvima da se isti dovedu u stanje adekvatno za smeštaj jednice. Takođe rešavanjem ovog problema rešiće se i problem ishrane pripadnika niškog Odreda, s obzirom da u pomenutom Odredu problem oko jednolične ishrane (narezak i pašteta) postoji upravo iz razloga nepostojanja odgovarajuće prostorije za pripremu i serviranje hrane.

U beogradskm Odredu, kao i godinama unazad, problem je u vezi sa nerešenim imovisko-pravnim statusom objekta u kojoj je smeštena jedininica. Od strane komandanta dobili smo uveravanja da se, više puta, lično angažovao na rašavanju ovog problema ali da problem prevazilazi okvira MUP-a. Te da će uprkos nerešenom imovinsko –pravnom pitanju biti odrađeni neki manji radovi po pitanju rešavanja sanitarnog čvora itd.

Na kraju sastanka komandant Dragović je pozvao predstavnike SSP da uočene probleme kontinuirano rešavaju u kontaktu sa rukovodstvom svojih odreda, a da, ukoliko iste iste ne mogu rešiti u okviru Odreda, na njih ukažu najpre njegovim saradnicima a da nam je, ukoliko je nešto „krupno” ili zahteva hitnost, i on lično na raspolaganju u svako vreme.

Služba za infomrisanje SSP
Nikola Petrović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.