Užice, 15.01.2019. godine – Imajući u vidu da su otpočeli pregovi reprezentativnih sindikata i poslodavca radi povodom zaključenja novog Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović uputio je dopis reprezentativnim sindikatima, sa zahtevom integracije ovog sindikata u postupak kolektivnog pregovaranja.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić