U Ž I C E   – 5. novembra 2018. godine, predsednik Sindikata srpske policije, Lazar Ranitović uputio je dopis Republičkom javnom tužiocu, gospođi Zagorki Dolovac radi zakazivanja zajedničkog sastanka u vezi sa krivičnim gonjenjem izvršilaca krivičnih dela iz člana 322, 323, i 324. Krivičnnog zakonika.

Naime, u glavi dvadeset i devet Krivičnog zakonika, inkriminisana su krivična dela protiv državnih organa, i to: članom 322. Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, članom 323.  Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i članom 324. Učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje. Pomenuta krivična dela  protiv državnih organa predstavljaju najčešći oblik izvršenja krivičnog dela prema pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ono što je uočeno i što posebno zabrinjava jeste nortorna činjenica da izvršioci ovih krivičnih dela od strane nadležnih tužilaštava dobijaju mogućnost sklapanja oportuniteta čime izbegavaju krivičnu odgovornost i ostaju na slobodi, a neretko ponavljaju istovetna krivina dela u još težim-kvalifikovanim oblicima. Sindikat srpske policije smatra da je ovakvo nešto nedopustivo. Potpuno je jasno da se radi o višestrukim recidivistima u izvršenju najtežih krivičnih dela koji su se povrh svega drznuli da napadaju policijske službenike koji štite državni poredak, građane i imovinu. Sa druge strane, institut oportuniteta, moguće je primeniti kod tzv. „bagatelnih“ krivčnih dela, sa neznatnom društvenom opasnošću, uz uslov da je lice neosuđivano. Da li tužilaštvo u ovom slučaju šalje poruku javnosti i svim potencijalnim napadačima na policijske službenike da su napadi na njih neznatna društvena opasnost, pitanja su na koje odgovor želimo dobiti direktno od prvog tužioca Srbije, gospođe Zagorke Dolovac.

U prilogu pročitajte: Dopis Republičkom javnom tužilaštvu

 

 

 

Služba za informisanje

Boban Đorđić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.