Beograd,  12.02.2018 godine, –  U Palati Srbija održan je drugi redovni mesečni  sastanak predstavnika Sindikata srpske policije sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Sastankom je predsedavao zamenik načelnika Sektora za ljudske resurse, gospodin Dragan Cvetković. Delegaciju sindikata predstavljali su članovi Glavnog odbora SSP SrđanTrajković i Nikola Petrović.

Razgovarali smo o sledećim pitanjima:

  1. Retroaktivni obračun radnih sati u Odredu Žandarmerije u Kraljevu

Reč je o radnim satima koji su ostali nerešeni prilikom početka računanja vremena provedenog u putu u radno vreme.

Gospodin Cvetković je rekao da će biti upućen dopis komandi Žandarmerije obzirom da su im neophodni tačni podaci kako kako bi se za period od januara meseca do početka računanja vremena u putu u radno vreme sklopili sporazumi i na taj način izbegla utuženja. Ovaj problem do sada nije rešen jer nije dostavljen spisak policijskih službenika Odreda u Kraljevu sa ostvarenim prekovremenim satima. Od strane radne grupe dobili smo obećanje da će dopis na osnovu naše inicijative biti poslat „još danas u toku dana“.

  1. Pripravnost u SVS Apatin – Sombor

U odgovoru na ovo pitanje ima par nejasnoća, naime nismo dobili odgovor kada će zaposlenima biti isplaćeno ono što su odradili, odnosno pripravnost u koju su bili stavljeni od strane neposrednog rukovodioca a načelnik se kasnije nije saglasio sa tim. Smatramo da nesuglasice između komandira i načelnika ne mogu da imaju posledice po zaposlene te da njima pripravnost za prethodne mesece mora biti isplaćena. Takođe smo radnoj grupi izneli podatak da je sada samo po jedan pripadnik SVS u pripravnosti, te da samo on ima zakonsku obavezu da se u slučaju poziva iz pripravnosti i odazove, te da sumnjamo da je  jedan pripadnik SVS dovoljan. Odgovoreno nam je da načelnik opredeljuje broj ljudi u pripravnosti u skladu sa svojoj procenom, da isti ima prava na nju ali i da za svoju procenu odgovara.

  1. Nagrađivanje zaposlenih

Na terenu imamo različitu primenu Pravilnika o platama zaposlenih u MUP, tako da negde ukupan procenat uvećanja koeficijenta plate zaposlenog ograničavaju na 20%, mada je isti ostvario više procenata po više različitih osnova. S druge strane, u pojedinim upravama zaposleni bivaju nagrađeni i preko te granice, na primer 35% ukupno, a od toga 20% za rezultate rada i još 15% po osnovu zamene rukovodioca.

Stav Radne grupe je da je zakonski maksimum nagrađivanja policijskih službenika 20%, s tim da je recimo zamena rukovodioca naknada a ne nagrada te da nema prepreka da zaposleni koji imaju ostvare pravo na nagradu ali i na naknadu ostvare i koeficijent veći od 20%. Razmimoilaženje naših i stavova Radne grupe je u slučaju kada policijskom službeniku  bude uvećana plaza za 20% zbog IJP angažovanja. Mi smatramo da je to naknada za angažovanje i da, ukoliko ostvari natporsečne rezultate i bude nagrađen, da  mu sleduje i uvećanje koeficijenta po jednom i drugom osnovu. Ukoliko ipak nije moguće nagraditi zaposlenog više od 20% u jednom mesecu, predlažemo da onih narednih 10% ili više, bude prebačeno u naredni mesec.

4. Premeštaj ili upućivanje koleginice

Policijska službenica iz Obrenovca, zaposlena u PS Senta, podnela je zahtev za privremeni premeštaj u PS Obrenovac. Načelnik i komandir u toj stanici su bili saglasni ali je dobila odbijajući odgovor od v.d. načelnika PU Kikinda Velimira Barbulova.
Na ovo pitanje od predstavnika Radne grupe dobili smo pozitivan odgovor, naime policijskoj službenici, nakon izvršenih provera, data je saglasnost načelnika PU Kikinda kao i načelnika PS Obrenovac. Direkcija policije je takođe saglasna sa njenim  zahtevom. Trenutno se predmet nalazi u Sektoru za ljudske resurse i očekujemo skoro donošenje rešenja.

5. Nagrađivanje zaposlenih u OŽ Novi Sad

Dobili smo primedbe zaposlenih u Odredu žandarmerije u Novom Sadu da je na delu nepravedno nagrađivanje zaposlenih u smislu da su favorizovane starešine.

Odgovor Radne grupe je uopšten – kako je to lična procena komandanta, njegovo pravo a takođe i njegova odgovornost koga će nagraditi. Dat nam je na uvid njegov odgovor, odnosno izjašnjenje po ovom pitanju izraženo u vidu procenata. Naime, on tvrdi da je ukupan broj nagrađenih rukovodioca oko 16% dok je broj nagrađenih izvršilaca oko 84%. Ovi procenti deluju korektno na prvi pogled, međutim morali smo navesti da je procenat izvršioca daleko veći od prikazanog broja, te da rukovodilačka radna mesta čine mnogo manji broj od 16% od ukupno zaposlenih u Odredu. U najmanju ruku, neprimereno da bude nagrađen rukovodioc (komandir čete, na primer) dok niko od njegovih  90 podređenih (izvršilaca) nije nagrađen. S pravom se može postaviti pitanje kakav je to rukovodilac koji nije zaposlene motivisao da makar neko postigne neke rezultate vredne nagrađivanja i da li je taj rukovodilac zaslužio nagradu ili kaznu!

 Dodatnu sumnju u verodostojnost prezentovanih podataka budi i to što na zahtev za uvid, po informaciji od javnog značaja, za  spisak nagrađenih u 2017. godini u  OŽ Novi Sad, nije odgovoreno, te smo morali uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Takođe napominjemo da Sindikat srpske policije nikada nije pravio razliku između rukovodilaca ili izvršilaca. U prilog tome ide i činjenica da smo se mi jedini od sindikata borili protiv prošlogodišnje odluke o ukidanju nagrađivanja rukovodilaca i ukazivali na njihovu diskriminaciju. Svakako smo i protiv zloupotrebe ovog prava rukovodilaca, kao što je bio slučaj u Polcijskoj brigadi u Beogradu, gde je starešina za 16 sati rada u mesecu postigao “izuzetne” rezultate i nagrađen je 20%.

Služba za informisanje SSP
Nikola Petrović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.