1Užice, 22.01.2015. -Predsednik SSP Glišo vidović uputio je dopis ministru policije Nebojši Stefanoviću zbog informacija koje sindikatu stižu sa terena koje govore o lošem kvalitetu nove uniforme (odeće i obuće). Pored ovog dopisa, naš tim se bavi i analizom tenderske dokumentacije i propustima koji su oučeni. Rezultate istraživanja objavićemo kada se za to steknu uslovi, po dobijanju svih relevantnih informacija i analiza.

Poštovani gospodine Stefanoviću,

Policijski službenici širom Srbije informišu me da su delovi nove uniforme i obuća na zabrinjavajuće niskom kvalitetu.

Pre svega, zamerka se odnosi na kvalitet isporučenih čarapa i borbenih patika.

Što se tiče čarapa zamerke su da su podeljene veličinske vrednosti neodgovarajuće (brojevi su izuzetno veliki) kao i na sam kvalitet čarapa.

Što se tiče borbenih patika, zamerke sa terena su upućene na neudobnost, loš kvalitet izrade i vodonepropustljivost.

Uniforma koja još nije počela da se deli a koja pristiže u magacine, prema našim saznanjima, takođe je sumnjivog kvaliteta i ne odgovara važećem Pravilniku.

S obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne vrši nasumičnu kontrolu kvaliteta isporučene robe uz pomoć referentnih laboratorija, Sindikat srpske policije doneo je odluku da o svom tošku izvrši nasumičnu kontrola kvaliteta u cilju dobijanja tačnih i relevantnih informacija i utvrdi da li isporučena roba zadovoljava konkursnu dokumentaciju. Odnosno utvrdi pravo činjenično stanje kvaliteta uniforme.

S tim u vezi, obraćamo Vam se sa zahtevom da nam se omogući da nasumično odaberemo po jedan komad isporučene odeće i obuće iz Policijskih uprava, kako bi smo ih predali na kontrolu kvaliteta i analizu u nekoj od referentnih labaratorija.

Takođe, molim Vas za informaciju na koji način se neodgovarajući, nekvalitetni i roba sa skrivenom greškom kao što je obuća i odeća, mogu zameniti i kolika je garancija dobavljača na isporučenu robu.

S poštovanjem,

Predsednik
Glišo Vidović

Šta smo sve tražili od MUP-a, po Zakonu o pristupu informacija od javnog značaja:

29.12.2014. godine

 1. Kompletnu konkursnu dokumentaciju za nabavku kompletne nove uniforme policije koja se upravo deli i zadužuje po PU u Srbiji;
 2. Dokumentaciju (kompletan predmet) o odabiru referentne laboratorije za kontolu kvaliteta uniforme policije;
 3. Izveštaj akreditovane laboratorije, o kvalitetu uniforme, za sve primljene delove odeće nove uniforme policije;
 4. Izveštaj o kontroli izvršene od strane MUP prilikom prijema svih delova nove uniforme.
 5. MUP izveštaj o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu kompletne uniforme.

19.01.2015. godine

 1. Kompletnu konkursnu dokumentaciju za izvršenu nabavku borbene patike za potrebe direkcije policije, šifra postupka: PB/14;
 2. Kompletan predmet sa pripadajućim dokumentima iz kojeg se može videti koja je firma ili koje su firme odabrane, koje su zadovoljile uslove iz tenderske dokumentacije i izabrane za nabavku borbenih patika iz postupka PB/14;
 3. Izveštaj MUP o izvršenim vizuelnim organoleptičkim kontrolama materijala       i pomoćnog materijala; Izveštaj o međufaznoj kontroli; Izveštaj kontrole kvaliteta na osnovu dokumentacije;
 4. Dokumentaciju (kompletan predmet) o odabiru referentne laboratorije za kontolu kvaliteta borbene patike;
 5. Uvid u označeni i plombirani uzorak borbenih patika sa izveštajem akreditovane laboratorije, o kvalitetu osnovnog materijala i gotovog proizvoda borbenih patika;
 6. Izveštaj o kontroli izvršene od strane MUP prilikom prijema borbenih patika.
 7. MUP izveštaj o kvantitativnom i kvalitativnom prijemuborbenih patika.

22.01.2015. godine

Molim Vas da za potrebe Sindikata srpske policije dostavite informacije i omogućite uvid u originalna dokumenta kao i pregled modela uniformi, koja se odnose na predmet „oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72242000 usluge modeliranja dizajna“:

Odnosno, realizovanom ugovoru sa „ID Marker“ doo Novi Sad, ul. Cara dušana br. 55 koji za uslugu imao pružiti izradu tehničke specifikacije – idejnog rešenja izgleda nove redovne uniforme (skica,tabele mera i dr.) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

Molim Vas da kopiju dokumenta idejnog rešenja (skica,tabele mera i dr.) načinite u koloru, ukoliko je dobavljač idejno rešenje dostavio u koloru na papiru, DVD disku, ili skenirano na DVD disku pri rezoluciji 1:1.

U koliko je idejno rešenje (skica,tabele mera i dr.) dobavljač načinio u crno-beloj tehnici, dovoljno je da kopije za Sindikat budu u klasičnoj tehnici kopiranja.


Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.