Poštovani gospodine Dačiću,

Povodom Vaše depeše2013-10-18 Dopis Dačiću u vezi depeše o uštedama broj 01-10283/2013-9 od 10.10.2013. godine, u kojoj je naveden stav da u slučaju upućivanja policijskih službenika na seminare radi stručnog usavršavanja van mesta rada njima ne pripada pravo na dnevnicu, Sindikat srpske policije ukazuje na sledeće:

  • Potpuno je neosnovano pozivanje na član 153. stav 1. Zakona o policiji kao pravni osnov za stav naveden u depeši. Ovo iz razloga što se član 153. Zakona o policiji ne odnosi na slučajeve upućivanja policijskih službenika na seminare radi stručnog usavršavanja, a i zbog toga što ministar, u sklopu ovlašćenja iz stava 2. tačka 3. citiranog člana zakona, nije posebnim aktom bliže uredio prava, obaveze i odgovornosti policijskih službenika u ovakvim slučajevima. U tom smislu pravno je neodrživo  da se pravo na dnevnicu uskraćuje depešom, bez obzira na motive donošenja depeše (restriktivno izvršenje budžeta, racionalnije poslovanje i sprovođenje mera za smanjenje troškova u MUP), jer se radi o stečenom pravu po osnovu rada.
  • Policijski službenik koji se upućuje na seminar van mesta svog rada ima pravo na dnevnicu u skladu sa opštim propisima koji regulišu tu materiju iz razloga što takav njegov angažman ima tretman postupanja po nalogu neposrednog starešine i izvršavanja redovnih radnih obaveza – potpuno isto kao da je privremeno upućen van mesta svog rada radi obavljanja redovnih policijskih poslova.
  • U prilog ovakvog stava posebno navodimo da se u rednim listama policijskih službenika koji su upućeni na seminare to vreme vodi kao vreme provedeno na radu, što nedvosmisleno upućuje na zaključak da se radi o redovnom izvršavanju radnih obaveza, a samim tim policijski službenik ostvaruje i sva druga akcesorna prava, u koja spada i pravo na dnevnicu.

Želim da istaknem da se Sindikat srpske policije ne slaže sa  depešom broj 01-10283/2013-9 od 10.10.2013. godine, odnosno da smatra da je protivzakonita!

U slučaju da se depeša i dalje bude koristila i da nam se jave oštećeni članovi-zaposleni, Sindikat srpske policije će im pružiti svu pravnu zaštitu u ostvarivanju zakonskih prava.

Naš stav koji smo i ranije izneli je potreba uvođenja rigoroznih mera štednje, međutim, mere štednje se ne mogu uspostaviti na takav način da se očigledno ne poštuju zakonska ili podzakonska akta. Ako postupimo suprotno zakonima, ulazimo u samovlašće i anarhiju, a to svakako da ne smemo i ne možemo da dopustimo!

S poštovanjem,

Predsednik
 Glišo Vidović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.