Na zahtev Sindikata srpske policije, 09.03.2012.godine u 14:00 časova u Beogradu održan je radni sastanak u prostorijama Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada i socijalne politike.
Sindikat srpske policije predstavljali su Glišo Vidović i Dragan Žebeljan, dok su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike bili Vera Božić Trefalt direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Predrag Peruničić direktor Inspektorata za rad, Ramzo Huković načelnik Odeljenja inspekcije za rad i gospođa Bojana Jovanović načelnik Odeljenja za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Teme razgovora bile su:
– upoznavanje i nadležnost organa,
– uniforma i oprema za rad zaposlenih u MUP,
– uslovi u prostorijama za rad zaposlenih i
– uslovi smeštaja zaposlenih.
Naša delegacija iznela je problematiku sa terena koja se odnosila na uniformu, opremu, loše uslove rada u objektima MUP koje koristimo za rad ili smeštaj ljudstva (akcenat je stavljen na granicu i Kopnenu zonu bezbednosti), opasnost od objekata koji su od azbesta ili imaju azbestne zidove ili podove, nedostatak vode u objektima, nedostatak ili neispravnost sanitarnih čvorova.
Tokom razgovora, sagovornike smo upoznali da je SSP u predhodnom periodu imao razgovore na ovu temu sa poslodavcem (Direkcija policije i Sektor finansija, zudskih resursa i zajedničkih poslova) ali da razgovori nisu dali zadovoljavajuće i konkretne rezultate, sem da se poslodavac slaže da problemi postoje ali da nema finansijskih mogućnosti da se problemi reše.
Iz svega što smo izneli, gospođa Vera Božić Trefalt direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, i gospodin Predrag Peruničić direktor Inspektorata izvestili su nas i obavezali se da će u roku od 30 dana zatražiti zakazivanje zajedničkog radnog sastanka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije s obzirom da je ocenjeno da smo kao stranka u postupku izneli vrlo precizne i konkretne zahteve i da su pritužbe koji su izneti ranijim dopisom i na sastanku ocenjeni kao osnovani, pravno utemeljene i realni.
Na sastanaku smo dobili odgovor na pitanje kolika je minimalni prostor potreban za radnika koji poslove obavlja u zatvorenom prostoru. Načelnica Vera Božić Trefalt izjavila je da je poslodavac u obavezi da raniku koji delatnost obavlja u zatvorenom prostoru, obezbedi najmanje prostor koji pokriva dva kvadratna metara.
Na sastanku je dogovoreno da je potrebno da Sindikat srpske policije izvrši procenu problematike sa terena i u što kraćem roku dostavi osnovne podatke koji se odnose na sledeće:
1. Popis i broj objekata koji nemaju pijaću i tehničku vodu i okviran broj ugroženih radnika;
2. Popis i broj objekata koji je neuslovan za smeštaj i rad ljudstva i okviran broj ugroženih radnika;
3. Popis i broj objekata koji je neuslovan za rad ljudstva (koji je manji od dva metara kvadratna za jednog radnika) i okviran broj ugroženih radnika;
4. Popis i broj objekata koji ne poseduje ili su neispravni toaleti i mokri čvorovi i okviran broj ugroženih radnika;
5. Popis i broj objekata koji je sagrađen ili u sebi ima azbest i okviran broj ugroženih radnika;
S tim u vezi predsednici sindikalnih grupa i ostali čanovi su u obevzi da prikupe informacije koje se odnose na prehodnih pet tačaka, obrade ih i dostave u roku od 15 dana kako bi smo sačinili sveobuhvatan i jednistven izveštaj i uputili ih pomenutim institucijama.
Molim vas da krajnje realno i profesionalno sagledate problematiku na terenu i dostavite tražene informacije a po mogućnosti i predloge za rešenje problema. Takođe, ukoliko ste upoznati sa problemima na terenu gde naš sindikat nema svoje sindikalne grupe dostavite i podatke i sa tih terena. Ako ste u mogućnosti, dostaviti nam i fotografije kao ilustraciju.
Molim predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji bude dogovarao i zakazivao budući radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Inspekcijom rada, da ovaj sindikat blagovremeno obavesti o terminu narednog zajedničkog sastanka.
Broj: 35i /011
Beograd, 10.03.2012.godine

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.