Na inicijativu aktivista Sindikata srpske policije Regionalnog centra Pirot, dana 08.05.2019. godine u prostorijama Regionalnog centra granične policije prema R.Bugarskoj održan je sastanak predstavnika SSP sa rukovodstvom  Regionalnog centra granične policije.

Pored načelnika Regionalnog centra pukovnika policije Vučić Nenada, sastanku su prisustvovali i njegovi najbliži saradnici: savetnik načelnika pukovnik Madić Slavoljub, zamenica načelnika RC pukovnik Cvetković Sonja, komandir SG Dimitrovgrad major Ilić Slaviša, komandir mobilne jedinice kapetan Ignjatović Vladimir i komandir SG Pirot kapetan Pejčić Darko. Delegaciju Sindikata srpske policije činili su Simić Saša član GO SSP, Tasić Jelena predsednik RC Pirot i Minčić Bratislav predsednik SG GP Dimitrovgrad.

Cilj organizovanja ovog sastanka je  upoznavanje rukovodstva RC GP prema R.Bugarskoj i delegacije SSP sa aktuelnom  problematikom na terenu, razmenom informacija o tekućim aktivnostima i unapređenje buduće saradnje.

Teme kojih smo se dotakli tiču se prvenstveno uslova rada, radnog vremena, rasporeda rada i viška radnih sati, obračuna putnih troškova i ostalih problema u obavljanju poslova iz nadležnosti. Zajednički smo konstantovali da su uslovi rada zadovoljavajući, da se vodi računa o poštovanju radnog vremena, rasporeda sati i ostalih prinadležnosti uz konstataciju da uvek postoji prostora da se adekvatno i pravovremeno reaguje ukoliko dođe do određenih problema. Sindikalni predstavnici RC Pirot su obećali da će češće informisati rukovodstvo RC GP prema R. Bugarskoj o svim problemima o kojima saznaju od svojih članova, kako bi se uz obostrano angažovanje problemi rešavali u najkraćem roku i na obostrano zadovoljstvo.

Takođe, aktivisti SSP su obavestili rukovodstvo RC GP da će u okviru redovnih kontakata sa rukovodstvom MUP-a preneti informaciju sa terena  koja se tiče problema sa IT opremom, problema sa čitačima biometrijskih dokumenata, problema sa nedostatkom adekvatne nadstrešnice na transportnom terminalu kao i problemima sa uniformom i opremom za zaposlene.

Da je organizacija ovakvih sastanaka itekako je potrebna, kako rukovodstvu organizacionih jedinica MUP-a, tako i sindikalnim aktivistima pokazuje ovaj sastanak na kome je ispoljen visok nivo uvažavanja i spremnosti na kvalitetnu saradnju sa ciljem stvaranja boljih uslova i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta.

Predsednik RC Pirot
Tasić Jelena