Skip to main content

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У УПРАВИ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ


Дана 22.јунa 2023.године у згради СИВ-2 одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са руководством Управе граничне полиције.

Испред ССП састанку су присуствовали: Лазар Ранитовић председник ССП ,члан ГО Александар Мраовић, Братислав Минчић РЦ Пирот, Горан Николић РЦ Шабац и Жељко Благојевић РЦ Шабац

Испред Управе граничне полиције на састанку су присуствовали:  начелник УГП Драган Самоловац, Драган Цветковић из Дирекција полиције и Андреј Крушкић Сектор за људске ресурсе.

Састанак је обраћањем отворио начелник УГП Драган Самоловац и изразио спремност за сарадњу на побољшању пословног амбијента у овој управи посебно на решавању проблема са којима се сусрећу запослени у свакодневном раду на шта се надовезао и председник ССП Ранитовић који је указао да сарадња треба да буде квалитетна и професионална што ће у будућности потврдити резултати на решавању низа проблема са којима се сусрећу запослени у УГП. Након конструкивне дискусије Ранитовић је потом представницима УГП презентовао проблеме са којима се запослени у тој управи сусрећу поводом чега је уследила дускусија.

  1. Нова униформа

На самом почетку начелник УГП упознат је да запослени на ГП Аеродром носе нову иниформу и то делове зимске који због свог састава  и квалитета нарушавају здравље запослених при томе указујући на квалитет обуће и ношење шапки од стране колегиница што је супротно правилнику.

Начелник Самоловац је истакао да се информише управо о тој теми како би прикупио што више података о недостацима нове иноформе  што ће изнети на састанку са министром како би се то што пре отклонило јер му је, како је рекао, на првом месту заштита здравља запослених на раду а посебно ако је то узрок униформа или неко друго средство за рад и  додао  да ће проверити  до ког нивоа се дошло са расподелом зимске јакне вел. бр.52.

  1. Подела ваучера за набавку цивилне одеће инспекторима у оквиру Управе граничне полиције

Синдикату српске полиције обратио се већи број колега који обављају ове послове у цивилу у Управи граничне полиције, који наводе да нису добили ваучере за набавку цивилне одеће као њихове колеге у Управи криминалистичке полиције, који су ове ваучере  добили 2019. године, па им је у току 2021. године  подељен и активни веш. Такође, колеге истичу да поздрављају чињеницу да је у већини управа МУП-а решено питање набавке, што униформи тако и цивилних одела, нпр. колегама и колегиницама на управним пословима, подељена је цивилна унифома, решено је питање набавке цивилне одеће и за инспекторе на пословима странаца у УГП, међутим инспектори у УГП и РЦ ГП су изостављени.

Када је у питању подела ваучера за набавку цивилног одела криминалистичким инспекторима у УГП који су изостављени приликом поделе у УКП констатовано је да  је нетачна инфомрација да УГП није подносила захтев за набавку тих ваучера већ да та срества када је у питању УГП нису одобрена. Такође је наглашено да је у току пипрема подзаконског акта којим ће прецизно бити регулисано који су то радници који ће носити униформу а који цивилно одело  тако да ће се сходно томе иницирати и само обезбеђивање средстава у ту сврху.

  1. Подела нових службених пиштоља

 По ком критеријуму су додељивани службени пиштољи „чешке зборјевке“, јер се од станице до станице разликују. Какви су планови у вези подела у будућем периоду?

Тачно је да се кренуло у претходном периоду са поделом нових службених пиштоља „чешка збројевка“. Сви пиштољи који су на задужењу у УГП а који су били подељени наченицима РЦ и другим официрима, а њих је 426, презадужени су по министровом наређењу извршиоцима односно полицијским службеницима док је остатак враћен у магацин. У пројекцији министарства је свакако набавка наоружања, а у зависности од динамике занављање у УГП новим наоружањем ће свакако ићи од извршиоца према старешинама.

  1. Одржавање и прање службених возила, службених просторије, набавке санитарног материјала…

Информације са којима располажемо су те да на терену колеге и колегенице имају проблема са прањем и одржавањем службених возила, јер не поседују средства за рад и адекватне просторије. Неретко својим новцем плаћају прање службених возила. Хигијена у службеним просторијама се не одржава свакодневно, санитарни материјал је дотрајао…

У претходне 1-2 године УГП је поделила 40 уређаја за прање возила и то у регионалне центре као и у веће и средње граничне прелазе. Свакако ће бити предочено руковидоцима да се ти уређаји равномерније расподеле по ОЈ као и санитарни материјал док само одржавање возила је ослоњено на Одељења за логистику полицијских управа.

  1. Теренски рад у Прешеву, техничка вода за СГП Рујан и рад „матичних“ пол.службеника у односу на упућене

Један број колега истиче лоше услове рада приликом смештаја у Прешеву. Проблеми су најчешће топла вода, климе у просторијама не раде… Синдикат српске полиције у координацији са руководством РЦ ГП према РСМ и СГП Рујан, заједничким снагама решава тренутне настале проблеме, међутим потребна су већа улагању у погледу адаптације просторија и побољшања услова боравка на терену.

За разлику од колега који долазе на испомоћ и добијају флаширану воду, због технички неиспране воде за пиће, полицијски службеници СГП Рујан конзимирају воду која није технички исправна за пиће. С обзиром да се ближи и летњи период, сматрамо да је потребно и њима обезбедити флаширану воду.

Биће предузете све активности које су потребне како би се обезбедила техничка вода  у Прешеву и СГП Рујан, а исто тако ће се предузети и све што је потребно како би се побољшали услови смештаја посебно у Прешеву у објекту „Цакановац“  у чему је ССП у претходном периоду решавао заједно са РЦ према РСМ и СГП Рујан, али је евидентно да су неоподна знатно већа средства како би се поједина питања трајно решила. Такође током дискусије акценат је дат и на полицијске службенике чије је место рада управо у Прешеву, где је евидентно да послове и задатке суштински обављају управо они у односу на колеге који су упућени у те ОЈ, тако да ће се у наредном периоду радити и на томе да и ти полицијски службеници добију додатке на плату у оквирима законске регулативе.

  1. Притужба на рад и понашање руководиоца:
  • – командира СГП Рибарци (РЦ ГП према Р. Бугарској) Митић Зорана
  • – помоћника командира СГП Вршка Чука Саше Станковића

Синдикат српске полиције добио је информације од запослених да командир СГП Рибарци Митић Зоран својим понашањем и самовољом нарушава међуљудске односе и тиме доприноси демотивацији у раду. Пример је колеге Бојана Лазића који у допису нама наводи да командир није хтео да заприми његов акт-у вези решење о премештају где му се обраћао повишеним тоном. Командир је такође на један дан одузео службено оружје Бојану Лазићу који је тог дана био радно ангажован и због тога тражимо да према командиру СГП Рибарци Митић Зорану иницира дисциплински поступак због теже повреде службене дужности.

Наводимо и то да командир СГП Рибарци не жели сарадњу са овим синдикатом.
Прилог : Притужба пол.службеника Бојана Лазића.

На пропусте у раду и на притужбе у понашању командира СГП Рибарци  Зорана Митић и помоћника командира СГП Вршка Чука Саше Станковић указано нам је  да су неке провере већ извршене а и да се и даље ради на прикупљању потребних података на све оклоности  понашања и пропуста наведених руководилаца поводом чега ће бити предузете све потребне активности у складу са законом и пордзаконским актима који регулишу ту област у министарству.

  1. СГП Богојево и СГП Апатин

– СГП Апатин – више пута указивано на катастрофално стање понтона за службени чамац који само што не потоне, а више пута обећано из МУП-а његова санација;

– СГП Богојево – недостатак исправних службених возила и возила за превоз пол. службеника СГП Богојево;

– СГП Богојево – реновирање објекта није ни почело, а обећано је још пре 3 године;

Активности на отклања проблема превоза полицијских службеника у СГП Богојево су један од приоритета  као и службени чамац на понтону у СГП Апатин што представља нешто што је од изузетне важности за успешно обављање послова и задатака. Када је у питању изградња објеката и њихово одржавање то је искључиво у надлежности Републичке дирекције за имовину, како нам је предочено, док УГП  може да да смо мишљење да ли одређено средство за рад испуњава услов што је случај и са донацијама које су у надлежности Сектора за логистику.

  1. ОСТАЛО

 – Укидање књиге Евиденција примењених овлашћења с обзиром да се све електронски уносе подаци;
– Укидање списка Долазак и одлазак са посла – уштеда папира и тонера;
– Сугерисати радним телима за измену ЗоП-а да се додели овлашћење граничној полицији за санкционисање прекршаја из ЗоГК на лицу места (стара варијанта мандатних казни);
– Забранити другим линијама рада да без правног основа на такозваним папирићима издају наредбе о контроли путника и возила где се може утврдити да у свакој кабини (улаз – излаз) постоји преко 40 наредби које нису актуелне а повлаче упис у рапортну књигу или дисциплинску одговорност, а може се унети у систем и тако би било видљиво пол. службеницима које возило и лице треба детаљније контролисати или известити линију рада;
– СЗПЛИВ софтвер доста греши у раду, потребно ажурирање апликације (меша слова при учитавању рег. ознака, не учитава добро путне исправе, укинута опција претрага лица и возила на првој линији граничне контроле);
– Потребно је обезбедити савременије тј. новије читаче путних исправа на граничним прелазима;

Упућивање на терен се врши у складу са капацитетима тако да су више ангажоване ОЈ које су попуњеније или чак имају и више запослених у односу на систематизована радна места, али се задатак свакако мора извршити. У вези тзв „папирића“ начелник УГП и додаје, да налози за предузимање потребних активности од стране полицијских службеника УГП а који су упућени од стране других линија рада (тзв.папирићи) морају бити утемељни у закону тако да је управо због непрецизних захтева  у току доношење новог упутства као и израда нове апликације „СЗПЛИВ“ која ће ту област посебно регулисати и уредити како полицијски службеник УГП не би непотребно губио време на непотпуне захтеве и самим тим стварао непотребне гужве на граничном прелазу. 

Евиденција као што су Евиденција примењених овлашћења, долазак на посао и сл.у будућности ће се настојати да се ставе ван употребе обзиром да се исти подаци воде у електронској бази података док ће се у нацрту новог ЗОУП покушати имплементирати одредба којом ће се граничном полицајцу дати овлашћење за санкционисање прекршаја на самом граничном прелазу.

Представници Синдиката српске полиције и Управе граничне полиције су на крају констатовали да ће сви заједно наставити интезивно праћење у свим областима које су представљале теме овог састанка те да ће и даље јачати сарадњу где ће ССП бити конструктиван пертнер.

Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ