Najkraći komentar na Uredbu o ocenjivanju  policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja za par dana stupa na snagu, glasio bi upravo kao i naslov ovog teksta.

Na nedavnom sastanku Sindikata srpske policije održanom sa rukovodstvom  Sektora ljudskih resursa ova tema oduzela je najveći deo sastanka što i ne treba da čudi, s obzirom da sada ocena više ne znači dan-dva godišnjeg odmora više ili manje, već predstavlja vrlo bitan segment radne karakterističe zaposlenog koji presudno utiče na bilo kakvo napredovanje u službi.

Jednostavno, sada je hipotetički moguća priča iz popularnog filma „Tesna koža“, lako se može desiti da na posao stupimo kao mlađi policajci i u tom činu provedemo celi radni vek, a na kraju sa njim odemo u penziju.

Uredba nam donosi niz novina, nove obrasce za ocenjivanje, sa novim elementima, novina je i to da će se ocenjivanje vršiti dva puta godišnje.  Sindikat srpske policije nema prevelike zamerke na pokušaj uvođenja reda, ali ćemo insistirati na tome  da se lični odnos rukovodioca, koji ocenjuje, i izvršioca, koji je predmet ocenjivanja, isključi ili svede na najmanju moguću meru. Takođe, neophodno je obezbediti da elementi za ocenjivanje budu normativni a ne opet ostavljeni rukovodiocu na slobodnu procenu.

Trenutno u praksi imamo situaciju da većina policijskih službenika (izvršilaca) ima ocenu 3 – „dobar“, dok je ocena rukovodioca po pravilu veća. Pitamo se kako je i čime rukovodioc zaslužio da se „naročito ističe“ ukoliko nije svoje podređene naučio, obučio, motivisao itd. za rad, pa da se i oni „ističu“?

Subjektivnost rukovodioca naročito je izražena prema neisomišljenicima i onima koji poznaju i traže ostvarivanje svojih prava. Naravno, prema sindikalnim aktivistima je to još izraženije (ali ne prema svim, postoje sindkikalni aktivisti pojedinih sindikata koji su nagrađeni za svoj „rad i zalaganje“).

Ova Uredba je, prema našem mišljenju, svakako pozitivan iskorak unapred, gest dobre volje poslodavca, ali i dalje nedovoljan. Suštinsko rešenje problema ne vidimo u ovoj Uredbi, naprotiv.

Naslov ovog teksta  neodoljivo podseća na čl. 16.  stav 3. ove Uredbe koji glasi „Ako je ocenjivač rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice, ocenjivač je ujedno i kontrolor“ – dakle šta reći a ne zaplakati?

Služba za informisanje SSP
Nikola Petrović

Ovde možete preuzeti Uredbu i prateće obrasce za ocenjivanje:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.