Beograd, 23.03.2017. godine, – Povodom neproverenih glasnina da su pojedine starešine (uključujući i one ranga načelnika PU) kolegama zabranjivale prisustvo skupovima kandidata za predsednika Republike Srbije (posebno jednog od njih), a navodno po izričitoj naredbi ministra, imamo obavezu da kolege upoznamo sa njihovim Ustavom i zakonima zagarantovanim pravima, ne ulazeći u istinitost tih glasina.

S tim u vezi podsećamo vas da je pravo na sindikalno, profesionalno i drugo delovanje policijskih službenika jasno regulisano u članu 169. Zakona o policiji koji kaže:

Policijski službenici i ostali zaposleni imaju pravo na sindikalno, profesionalno i drugo organizovanje i delovanje ostvaruju na zakonom utvrđen način.
Policijski službenici ne mogu biti članovi političkih stranaka, ne mogu se stranački organizovati, niti politički delovati u Ministarstvu.
Policijski službenici ne mogu u uniformi prisustvovati stranačkim i drugim političkim skupovima, izuzev ako su radno angažovani.
Postupanje suprotno odredbama iz st. 2. i 3. ovog člana osnov je za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u smislu odredbi ovog zakona kojima se uređuje disciplinska odgovornost zaposlenih u Ministarstvu.

Dakle, u stavu trećem više nego jasno je istaknuto da policajci „ne mogu u uniformi prisustvovati stranačkim i drugim političkim skupovima, izuzev ako su radno angažovani“, što naravno implicira apsolutnu slobodu prisustva svakom skupu u civilnom odelu i njihovo slobodno vreme!

Policijski službenici su punopravni građani ove države i uživaju sva ustavom zagarantovana prava među kojima je i slobodna volja na izborima i niko im to ne može uskratiti niti zabraniti!

Svako drugo tumačenje je nezakonito i povlači konsekvence, te još jednom pozivamo sve zaposlene da ostanu pribrani i dostojanstveni, i da nam se jave za pravnu i svaku drugu pomoć ukoliko trpe prikrivene ili otvorene pritiske i zabrane u tom smislu!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.