Povodom velike zabune u vezi sa novogodišnjim poklon-čestitkama zaposlenima u MUP-u i haosa time izazvanim, SSP saopštava sledeće:

Tačno je da je članom 14. stavom 1. PKU za državne organe predviđeno da je „poslodavac dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu – novčanu čestitku u vrednosti DO NEOPOREZIVOG IZNOSA“.

Međutim, isto tako je tačno, mada pojedini prećutkuju, da je članom 16. Zakona o budžetu (i za 2016. i za 2017. godinu) propisano da se u budžetskoj 2016. i 2017. godini neće „vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima“.

Šta kaže Zakon o radu?

Ono što nama ne ide u prilog jesu odredbe Zakona o radu koji u članu 4. propisuje da kolektivni ugovori moraju biti u saglasnosti sa zakonom, a u članu 8. u stavu 2. stoji odredba:

“Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.” 

Nažalost, Zakonom o budžetu je urađeno upravo to – “drukčije određeno”, odnosno propisana je zabrana isplata. Stoga pozive pojedinih sindikata na postojanje zakonskog osnova za isplatu novogodišnjih novčanih čestitki smatramo malicioznim, jer se na taj način zaposlenima uliva lažna nada.

Rizikujući da nas neko optuži kako branimo budžet MUP-a ili opstruišemo ostvarivanje prava zaposlenih mi vas ipak pozivamo da svi zajedno sačekamo usvajanje Zakona o budžetu RS za 2018. godinu pa ćemo znati na čemu smo. Do tada se čitava ova halabuka svodi na nagađanje i informacije pouzdanosti na nivou „rekla-kazala“.

SUŠTINA JE da sepodnošenjem ili nepodnošenjem zahteva pravni status zaposlenih se ne menja, jer je poslodavac dužan da to obezbedi bez obzira na to da li je neko podneo zahtev! Ukoliko do isplate ipak nekako dođe (kršenjem zakona, ne bi im bilo prvi put da zakone krše), novac moraju dobiti deca svih zaposlenih. Dakle, PODNOŠENJE ZAHTEVA NIJE USLOV, a mi ostavljamo svakom da sam odluči da li će isti podnositi!

Što se prvostepene presude suda u Bečeju tiče, gde je presuđeno u korist podnosioca zahteva, mišljenja smo da je po sredi nerazumljivo loš rad zastupnika MUP-a (znate onu “MUP nije dobio samo onaj ko nije tužio”). Strahujemo da će na Višem sudu ta presuda, nažalost, biti oborena.

Na sledećem linku možete preuzeti obrazac zahteva koji smo pripremili za vas, ukoliko odlučite da isti podnesete:

Zahtev za NG paketic – novogodisnju cestitku – obrazac SSP

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.