Bez trunke obraza i savesti NSP pokušava da na svaki način prikupi bar po neku pristupnicu i spreči sunovrat u koji, višegodišnjim izdajama zaposlenih, zasluženo padaju. Njihovi aktivisti u pojedinim organizacionim jedinicama nastavljaju da šire priču o tužbama za topli obrok i regres. I to rade samo na lokalnom nivou, poziv na tužbe ne možete pronaći na njihovoj fejsbuk stranici ili sajtu, jer se pribojavaju da, bez obzira na to što su tužbe farsa, poslodavac poziv na tužbe može shvatiti kao atak na nj, a pudlica ne želi ni najmanji rizik gubitka gospodara.

Da se ne bi stvorio utisak da se priča bez argumenata, pojasnićemo – argumentovano i tačku po tačku.

I Iza priče o advokatima (Dragan Lazarević, Marko Mitić, Biljana Radojković, Miodrag Radančić, Miloš Kukureković, Dušan Živković, Nataša Stanković, Sandra Mihajlović, Ivana Pavlović, Aleksandara Burić, Mirjana Burić Lazarević, Biljana Antić, Marko Nikolić) koji će bez dinara na ime troškova zastupanja i koji će, umesto policajaca, platiti sve sudske troškove i troškove veštačenja, čak i u slučaju da se izgubi spor, krije se jedna kvaka. Potpuno je tačno da se sa tim advokatima zaključuje ugovor ili im se daje punomoćje i predstavnici Sindikata srpske policije su razgovarali sa advokatom Draganom Lazarevićem i advokatom Markom Mitićem još 14.2.2017, a potom i sa advokatom Ivanom Radenkovićem 16.3.2017. godine. I istina je da SE POLICAJCI DOVODE U ZABLUDU. Ne od strane advokata,već od strane aktiista NSP. Naime, bez obzira na to što se potpušu ti ugovori ili punomoćja, tužbe se ne podnose. Zapravo, podneto je pet oglednih tužbi, pa ukoliko se u njima uspe, podneće se i ostale, ukoliko ne – nikom ništa. Osim još jednog izigranog poverenja policajaca! Ali to je dugogodišnji način rada NSP i način opstajanja na „sindikalnoj“ sceni. Navikli su oni da izdaju kolege. To je na svojoj koži najbolje osetilo 1.280 kolega sa Kosova i Metohije koji su naprosto izbrisani sa radnog spiska MUP-a, baš kao i 1.475 kolega koji su trebali doći pod isti mač kroz „analizu rizika“, na koju je NSP stavio svoj potpis; ili kolege koje su nakon prodatog štrajka u kafani naprosto razbacane po drugim organizacionim jedinicama. Nećemo dalje, za sve NSP izdaje je potrebna čitava studija, nažalost, vratimo se na temu nove prevare.

Dakle, podneto je samo pet probnih tužbi i ništa više. Preostale TUŽBE NEĆE BITNI NI PODNETE! Jer ugovori i punomoćja koji nam se sada nude na potpisivanje ne znače ništa, osim da nas neki tamo advokat „kapariše“ da će nas on tamo negde za godinu-dve-tri zastupati u tužbama, ali pod uslovom da ovih pet tužbi koje su podneli „prođe“. A u kojoj fazi postupka je tih podnetih probnih tužbi? U toj da nije održano ni prvo ročište.

Ukoliko ste sumnjičavi, a vi jednostavno od tih advokata i/ili svog predsednika SG tražite da vam dâ na uvid u sudu zavedenu tužbu i kada se ispostavi da je nema, shvatićete i da je sve laža i obmana.

Zato, ne padajte na ove glupe i jeftine fore neodgovornog “sindikata”, već pamet u glavu. Imajte u vidu i činjenicu da kada izgubite spor sud ne dosuđuje da sudske troškove snosi advokat, već stranka u postupku, dakle mi. E, sad, tačno je da mi potom možemo, po osnovu ugovora, tužiti advokata, a po dobijanju spora zahtevati naplatu, ali…
1) to će da potraje, a sud će već da počne da vam troškove odbija od plate;
2) ako se u spor upusti i spor izgubi samo 10.000 kolega, a kako je procenjeni iznos sudskih troškova oko 50.000 dinara, da li mislite da bi bilo koji advokat mogao da isplati 500.000.000 dinara na ime tih naših sudskih troškova?
Dakle, naplatilo bi se samo nekoliko nas, onih koji bi prvi tužili advokate, ostali bi ostali praznih šaka.

II A hajde da razmotrimo i kakva je SUDSKA PRAKSA po ovom pitanju…

Postoji preko 20 presuda apelacionih sudova kojima su tužbeni zahtevi u pogledu regresa i toplog obroka ODBIJENI. Među njima su i oni primeri gde su kolege pre više godina tužili za prekovremeni i noćni rad, rad na dan državnog praznika, a istovremeno za topli obrok i regres. Tada su im tužbeni zahtevi u delu za prekovremeni i noćni rad i rad na dan državnog praznika usvojeni, a u delu za topli obrok i regres ODBIJENI. U prilogu je i deo iz obrazloženja jednog apelacionog suda, kao i odluka Ustavnog suda po žalbi za regres i topli obrok.

III Naposletku, razmotrimo i kao je problematika regresa i toplog obroka uređena VAŽEĆIM PROPISIMA.

— Zakonom o radu (član 118. stav 1. tačke 5. i 6) je propisano da zaposleni ima pravo na regres i topli obrok, u skladu sa opštim aktom (tj. PKU). Dakle, Zakon o radu se upućuje na PKU. PKU za državne organe (član 29. stav 2) je propisano da su u koeficijent plate sadržani i naknada troškova za regres i topli obrok. Dakle, već nam je plaćeno u okviru plate (tj. tako je propisano).

— Zakonom o policiji (član 185. stav 6) je propisano da se topli obrok i regres uređuje propisom kojim je uređen sistem plata u javnom sektoru, a to je… Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. A njime je propisano (član 32. stav 3) da visinu toplog obroka i regresa utvrđuje Vlada, ali… NAKON ŠTO SE STEKNU USLOVI U BUDŽETU. A pošto budžetom ovaj rashod nije planiran – opet ništa.

SSP će, kao i do sada, postupati odgovorno i iskreno i tek kada budemo sigurni da ima osnova za neki tužbeni zahtev – o tome ćemo vas izvestiti. Zapravo, naši pravni zastupnici upravo rade koncipiranju tužbenog zahteva po dva osnova i u narednih nekoliko dana celokupnom članstvu će biti omogućeno besplatno pravno zastupanje u tim tužbama.

A što se tiče regresa i toplog obroka – to što trenutno nemamo pravo na to – zahvalite se reprezentatinim sindikatima što ovo pravo nisu uredili kolektivnim ugovorom. Jedan od osnovih ciljeva SSP po dobijanju reprezentativnosti će biti jasno propisivanje prava na regres i topli obrok, ne kolektivnim ugovorom, već zakonom. I upravo ovaj cilj je i jedan od zahteva aktuelne peticije.

ZATO – HEMIJSKU U ŠAKE I POTPIŠITE PETICIJU KAKO BI SE, BAR ZA UBUDUĆE, IZBORILI DA PRAVO NA REGRES I TOPLI OBROK BUDE JASNO PROPISANO ZAKONOM!

ISKRENO, POUZDANO, JAKO – SINDIKAT SRPSKE POLICIJE!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.