Dana 3.1.2018. godine organizacionim jedinicama Uprave granične policije upućena je depeša kojom se zabranjuje korišćenje mobilnih telefona, tableta i drugih privatnih elektronskih uređaja u kabinama na graničnim prelazima. Istovremeno ste komandirima stanica granične policije naložili da obezbede odgovarajuću prostoriju/prostor (metalnu kasu ili drugi pogodan, obezbeđen prostor) gde će policijski službenici prilikom otpočinjanja rada odložiti svoje uređaje, a nakon završetka rada ih preuzeti. U depeši se navodi da je razlog izdavanja ovakvih naredbi to što upotreba navedenih uređaja dovodi do smanjenja pažnje policijskih službenika, neadekvatnog i nepotpunog obavljanja granične kontrole, a što u konačnosti rezultira propustima u radu u vidu nepotpune granične kontrole, udaljavanja lica sa graničnog prelaza pre završene granične kontrole, predugo zadržavanje lica tokom granične kontrole i slično.

U dopisu upućenom načelniku UGP generalu policije Milenku Božoviću predsednik SSP Lazar Ranitović ističe da SSP razume ovu problematiku, ali da se ne možemo saglasiti sa merama naloženim depešom.

Naime, ne postoji pravni osnov da se zaposlenima oduzimaju mobilni telefoni na mestu rada ukoliko oduzimanje nije u svrhu vođenja pretkrivičnog, krivičnog ili prekršajnog postupka. Takođe, Uredbom o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u MUP-u nije predviđeno oduzimanje predmeta u svrhu pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka.

U tom smislu oduzimanje mobilnih telefona na radnom mestu predstavljalo bi nezakonito i neovlašćeno postupanje.

U prilog iznetom je i stav Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznet avgusta 2016. godine da poslodavac, odnosno predstavnik poslodavca, u marketima „Sunce“ nije ovlašćen da zaposlenom prema svom nahođenju oduzima lične stvari (mobilne telefone) i da ih vraća kada on to želi ili odredi.

Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da mobilni telefoni i slični uređaji koje građani u savremenom, informacionom društvu koriste (tableti, pametni satovi, pametni fotoaparati itd.) na više načina predstavljaju neodvojivi deo ličnosti vlasnika, ali, veoma često, i sredstvo za rad. U tom smislu, oduzimanje mobilnih telefona (osim što je nezakonito) ili zabrana korišćenja mobilnih telefona sasvim sigurno demorališe sve zaposlene, a naročito one koji svoj posao obaljaju stručno, visokoproduktivno i visokokvalitetno, a koji žele da, s vremena na vreme, pogledaju svoje telefone kako bi možda proverili zdravlje članova svoje porodice ili ih jednostavno koristili kao kratak predah od posla.

Naravno da SSP ne podržava preteranu upotrebu mobilnih telefona ili bilo kakvu upotrebu mobilnih telefona koja za posledicu ima smanjenje efikasnosti i kvaliteta obavljenog posla i opravdano nezadovoljstvo građana. Naprotiv – izričitog smo stava da je takvo ponašanje policijskih službenika neodgovorno i da šteti ugledu policijske profesije i Ministarstva unutrašnjih poslova u celini i u tom smislu pozivamo sve zaposlene u MUP-u da korišćenje mobilnih telefona svedu na najmanju moguću meru, da ih koriste samo kada je to neophodno i kada to ne ometa redovan proces rada.

SSP očekuje da će general Božović odmah povući predmetnu depešu, te da će zajedno sa svojim najbližim rukovodstvom osmisliti drugačiji način kojim će sprečiti da upotreba mobilnih telefona i drugih multimedijalnih uređaja ometa normalno odvijanje procesa rada, a da se time istovremeno ne krše zakonske odredbe ili demorališu zaposleni.

 

Dopis predsednika Ranitovića možete pročitati u nastavku.

 

Služba za informisanje SSP-a

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.