U petak, 12. maja 2017. godine, održan je prvi, pripremni sastanak predstavnika poslodavca i Sindikata srspke policije, u organizaciji i pod vođstvom gospođe Dejane Spasojević Ivančić, miriteljke Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (RAMRRS), a povodom postupka koji je pokrenula RAMRRS po predlogu Sindikata srpske policije.

Ovlašćeno lice ispred Ministarstva unutrašnjih poslova bila je gospođa Andrijana Šljivić, zamenica načelnice Odeljenja za odnose sa zaposlenima, Sektora za ljudske resurse. Tokom većeg dela sastanka učestvovala je i gospođa Nataša Đukanović, zamenica načelnika Odeljenja za zarade i beneficije, istog sektora.

Delegaciju SSP prevodio je predsednik Lazar Ranitović, a učestvovali su i generalni sekretar Viktor Ratković i zamenik predsednika Mile Lazarević.

Razlog zbog čega smo inicirali ovaj postupak jeste neprimenjivanje ili nepotupno primenjivanje pojedinih odredbi PKU za policijske službenike (PKUzaPS) i PKU za državne organe (PKUzaDO), kao i nejednaka primena PKU u svim organizacionim jedinicama MUP-a.

Ministarstvo je u prvom momentu odbilo održavanje sastanka pod izgovorom da SSP nije reprezentativan, te da su iznete primedbe neosnovane. Naravno, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova (ZMRRS) u članu 18. je jasan i obavezujući za poslodavca u kom je obavezno poštovanje minimuma procesa rada, a takođe ni ne pravi razliku kod statusa sindikata, te je održan ovaj prvi pripremni sastanak. Miriteljka je posebno apostrofirala činjenicu da je SSP u momentu pregovora o PKUzaPS imao daleko iznad 10% zaposlenih u svom članstvu, a da ni na koji način nismo uključeni u pregovaranje, niti nam je kasnije dato pravo da delegiramo svog predstavnika u Komisiju za praćenje i primenu potpisanog PKU. Gospođi Dejani Spasojević Ivančić je delovala neverovatno činjenica da nam proces utvrđivanja reprezentativnosti otpočet aprila 2015. godine još uvek nije okončan.

Nakon sučeljavanja stavova obe strane, koji su se uglavnom slagali, miriteljka Agencije dala je smernice i obavezu sindikatu i poslodavcu za dopunu dokumentacije, kao i pozivanje ovlašćenih predstavnika potpisnika PKU (poslodavca, NSP i PSS). Naredni sastanak je zakazan za 26. maj, kada će biti formiran Odbor za pregovaranje.

Neposredan povod našeg obraćanja Agenciji bili su zvaničan stav Radne grupe za saradnju sa sindikatima i grubo nepoštovanje odredbi člana 47. PKUzaDO, koji su ignorisali navedenu odredbu tvrdeći da su zahtevi za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta i smrti člana uže porodice neosnovani, jer nisu predviđeni Zakonom o policiji. Takođe, 3. januara ove godine usvojen je Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u MUP koji se bazirao na aktuelnom Zakonu o policiji i kojim su uskraćena neka prava garantovana pomenutim članom PKUzaDO. Zastupali smo stanovište da takvo postupanje Ministarstva nema pravno utemeljenje, jer se PKU kao autonoman pravni akt primenjuje neposredno i, samim tim, ne mogu se pravilnikom menjati i derogirati odredbe PKU.

Nakon našeg dopisa, i poziva dobijenog od RAMRRS, Ministarstvo je shvatilo da je njihov stav pravno neutemeljen, gde je ministar javno, cirkulanom depešom, potvrdio i javno obećao poštovanje prava iz PKU u pogledu solidarne pomoći. To je svakako pozitivna promena, ali Sindikat srpske policije neće dozvoliti da poštovanje PKU bude bazirano na dobroj volji rukovodstva Ministarstva.

Postupak pred Agencijom smo poveli i zbog još nekoliko problematičnih odredbi koje dozvoljavaju nedoumice i različita tumačenja, te smo tražili usaglašavanje i preciziranje radi ujednačavanja prakse u svim jedinicima: način korišćenja plaćenog odsustva u slučaju dobrovoljnog davanja krvi, korišćenja plaćenog odsustva u slučaju obavljanja ličnih poslova, pitanje sporenja u vezi sa prekidanjem plaćenog odsustva… Jer je nezakonito i neodrživo da pojedine organizacione jedinice dane nedeljnog odmora (najčešće vikenda) računaju u dane plaćenog odsustva u slučaju dobrovoljnog davanja krvi, a druge ne, da pojedine organizacione jedinice tokom godine odobravaju plaćeno odsustvo u slučaju obavljanja ličnih poslova u više navrata, a druge samo jedanput godišnje, da se plaćeno odsustvo prekida bez donošenja bilo kakvog rešenja, te da se unapred moraju predvideti uslovi pod kojima se to može učiniti, a da se u određenim slučajevima, zbog prirode i svrhe odsustva (oporavak organizma) plaćeno odsustvo u slučaju dobroovljnog davanja krvi ne može prekidati.

Pošto je do isteka važećeg PKU ostalo manje od godinu dana, deplasirana je njegova sveobuhvatnija izmena, te ćemo se bazirati na usaglašavanje i dogovor svih strana, bez pregovaranja za njegove izmene ili donošenje aneksa.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.