U faza priprema nalazi se Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike. Trenutno važeći, koji je uz saglasnost reprezentativnog sindikata, produžen godinu dana, ističe 7. marta 2019. godine. Već smo nekoliko puta pokazali i dokazali štetne odredbe trenutno važećeg kolektivnog ugovora, a to se i vremenom reflektovalo na policijske službenike kroz nemogućnost poslodavca i rukovodioca OJ da postupaju u skladu sa tim . Ovog puta ne smemo dozvoliti da ovakav, ili čak još gori bude razmatran, a ne daj Bože i potpisan. Naravno, za očekivati je da će i ovog puta onaj isti reprezentativni sindikat staviti svoj potpis, bez obzira kakav će predlog PKU biti na stolu. Za očekivati je da će se poslodavac potruditi da kroz PKU sprovede mere štednje, ali i pojedine prinadležnosti koje nije mogao ispoštovati. A kao po ustaljenom običaju „oni“ će već nekako snaći.

Sindikat srpske policije kao odgovorna organizacija smatra da policijski službenici zaslužuju mnogo više prava nego što je predviđeno postojećim PKU. Kada uporedimo sa drugim kolektivnim ugovorima, zaključujemo da policijski službenici moraju imati:

  • – veću cenu noćnog rada;
  • – veću cenu rada za dane državnog praznika;
  • – plaćen rad nedeljom;
  • – veću dnevnicu prilikom angažovanja interventnih jedinica policije, srazmernu onom koju od 2015. godine dobijaju pripadnici Vojske R. Srbije;
  • – veći iznos novogodišenje čestitke za decu zaposlenih;
  • – minimum jedan slobodan vikend u toku meseca;
  • – korišćenje jednog dela godišnjeg odmora u vreme dečijih raspusta;
  • – plaćeno odsustvo u slučaju upotrebe sredstava prinude;
  • – i još mnogo toga…

Sve ovo ili jedan veći deo možemo ostvariti, ako svi zajedno pošaljemo jasnu poruku reprezentativnim sindikatima i predstavniku poslodavca –  I MI SE PITAMO!

U narednom periodu, Sindikat srpske policije u više gradova održaće prezentacije predloga PKU za policijske službenike sastavljen u zajedničkoj saradnji sa policijskim sindikatima u okruženju, sa dodatkom određenih odredbi iz PKU iz državnih organa i javnih preduzeća u Srbiji.

Ovo neće biti naš konačan predlog PKU za policijske službenike. Na ovim prezentacijama čućemo vaše mišljenje, prihvatiti predloge i sugestije, izvršiti korekcije i kao takav biće dostavljen reprezentativnim sindikatima i poslodavcu na razmatranje. Na ovaj način, samo zajedno možemo izvršiti pritisak i izboriti se za ono što zaista nama i pripada.

Predsednik Sindikata srpske policije
Lazar Ranitović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.