Legitimisanje2Posao policijskog službenika koji radi na terenu je svakim danom sve teži. Otežavaju ga upravo oni koji nemaju dana radnog staža na ulici, na razne načine: insistiranje na kontrolama od strane starešina iz svih linija organizacionih jedinica (tako da više i sami ne znaju njihove nadležnosti), traženje „dlake u jajetu“ kako bi policajac bio kažnjen, prekovremeni rad koji se ne plaća, rad u lošim vremenskim uslovima sa pocepanom uniformom i cipelama koje propuštaju vodu. Imamo i poteškoća prilikom  popunjavanja pisanih akata posle svakog postupanja gde nam se oduzima naše slobodno vreme.  Jedan deo njih poseduje i nepotrebna polja za unos podataka, koja nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i preko kojih svaki građanin može lako doći do ličnih podataka policijskog službenika.

Sindikat srpske policije je za početak inicirao promenu jednog obrasca koji se svakodnevno koristi i koji otežava rad policijskim službenicima prilikom rada na terenu. Reč je o tzv. PIL obrascu, odnosno Obrascu o proveri identiteta koji ima puno mana i grešaka. Na sastanku sa Radnom grupom 10.03.2015. godine sa pomoćnikom načelnika Uprave policije Dejanom Joksimovićem (koji se složio sa našom analizom grešaka sadašnjeg PIL obrasca i dao podršku prilikom izmena),  dogovoreno je da analizu i predlog novog PIL obrasca pošaljemo Upravi policije kako bi Zahtev za izmenu bio razmotren i posle stupanja na snagu Zakona o policiji on bio i promenjen.

Prikupljajući informacije, a najviše od kolega koji obavljaju pozorničku i patrolnu delatnost, uradili smo analizu sadašnjeg PIL obrasca i Upravi policije poslali dva predloga kako bi trebalo da izgleda novi obrazac u skladu sa propisima. Naravno za razliku od sadašnjeg, po izgledu bi bio manji i praktičniji za rad, bez nepotrebnih stvari.

Kratka analiza sadašnjeg PIL obrasca u 8 tačaka:

  1. Obrazac se sastoji od četiri strane, prenatrpan je nepotrebnim podacima, izgleda kao knjiga i veoma je teško koristiti ga u radu na terenu.
  2. Na  samoj početnoj strani obrasca je potrebno uneti lične podatke OSL koji vrši proveru identiteta. To je delimično u redu, mada se polje za unos ovih podatak može dosta pojednostaviti.
  3. Zatim slede polja za unos podataka o mestu gde je izvršena provera identiteta, kao i GPS koordinate. Većina OSL koji rade na terenu, ne poseduju uređaj za pozicioniranje preko koordinata i nemoguće ih je odrediti, tako da za njihov unos nema potrebe. Mišljenja smo da se ova oblast, takođe, mora urediti Zakonom i da se OSL obezbede uređaji, kako bi u praksi moglo da funkcioniše. Do tada, predlog je da se ta polja izbrišu.
  4. Svima je poznato da se JMBG sastoji od 13 cifara. Koristeći vidljivu veličinu fonta pisanja, na liniji za njegov unos, ne može stati ni 7 karaktera.
  5. Unos u polja za: Ime oca, ime majke, adresa prebivalište je veoma diskutabilno pitanje. Poznato je da 90% građana poseduje nove lične karte,  u kojima se ne nalaze informacije vezane za roditelje, kao i adresu, a građani nisu dužni da policijskom službeniku, prilikom provere identiteta, iznose iste. Član 43. Zakona o policji:Provera identiteta lica vrši se uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom. Ovlašćena službena lica, na terenu, ne poseduju čitač lične karte, tako da do tih infomacija, na taj način, ne mogu doći. Zbog toga, dolazi do revolta, nezadovoljstva građana i pritužbi na rad policjskih službenika. Često se događaju verbalni, čak i fizički sukobi sa građanima zbog ovog problema.
  6. Unos u polje: Lica koja su bila u društvu, isto važi kod polja za unos JMBG, suviše su kratka tako da vidljivim fontom pisanja može stati 7 karaktera, a ne 13.
  7. Okrećemo treću stranu: Ona se sastoji iz opisa karakteristika proverenih lica. Tu se nalaze nepotrebna polja za unos podataka, koja zauzimaju celu stranu, a sve se to može upisati u dva reda.
  8. Sledi četvrta strana: Ona se sastoji od zakonskih uslova za proveru identiteta. Još jedna od grešaka koja je nastala se ogleda u tome, da su za proveru identite ubačeni stavovi iz člana 42. Zakona o policiji koje ovlašćeno službeno lice štiklira. A svi znamo da se članovi iz Zakona mogu menjati, i šta će se desiti ako se promeni neki stav iz tog člana? Da li bi trebalo ponovo štampati obrasce i zbog jedne greške iz upotrebe izbaciti ove? A potrebno je samo ubaciti polje gde se upisuje član i stav iz Zakona.

Sindikat srpske policije, kao „glas“ zaposlenih, je uradio dva Predloga obrasca za proveru identiteta (nalaze se na kraju teksta), koji su praktičniji i lakši za upotrebu, manjeg formata, zakonski prilagodljivi i ubrzavaju postupak provere identiteta lica. Ova dva obrasca u predlozima po svom izgledu podsećaju na ranije korišćeni tzv L1 obrazac, ali uz dosta izmena. Ovim obascom će čak i Ministarstvo imati uštede oko štampanja, zbog njegove veličine. Na redu je Uprava policije…

Sindikat srpske policije neće samo kritikovati poslodavca što je nažalost postala navika većine sindikata, već će u budućem periodu nuditi ovakva i slična rešenja kao pomoć poslodavcu u cilju olakšavanja rada zaposlenima u MUP-u.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

rc vranje 02.04.2015.OPI obrazacrc vranje 02.04.2015.4

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.