Beograd, 18.07.2016. godine, – Delegacija Sindikata srpske policije održala je sastanak sa rukovodstvom Jedinice za obezbeđenje, u prostorijama jedinice, sa početkom u 10,00 časova. Sindikat su predstavljali predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, predsednik SG UZO Mirko Jovnaš i član naše statutarne komisije Nikola Petrović. Ispred jedinice na sastanku su učestvovali komandant jedinice Milan Glišović, pomoćnik komandanta Petar Bogdanović i načelnik odeljenja za obezbeđenje DKP Goran Isaković.

Nakon pozdravnih i uvodnih reči, gde su rukovodioci JZO izrazili spremnost za saradnju i poštovanje prava radnika, pristupilo se radu po predviđenim temama, i vrlo brzo se pokazalo da je izražena volja kod pojedinaca u stvari samo deklarativna, tu pre svega mislimo na Petra Bogdanović, večitog i nezamenljivog pomoćnika, nekada načelnika Uprave, a sada komandanta Jedinice.

Podsećanja radi, pre dve godine SSP je tražio i, nakon velike bitke,  dobio izveštaje o nagrađivanju zaposlenih u ovoj jedinici. Ostali smo tada zaprepašćeni činjenicom da je tadašnji načelnik Tomašević od 30 mogućih meseci, uvećanu platu dobio čak 28 puta. Njegov zamenik Đukić je nagrađen 23 puta, ali pri vrhu „zaslužnih“ i nagrađenih se nalazio i pomoćnik načelnika Bogdanović sa ukupno 13 uvećanja plate. Da li je uopšte potrebno naglašavati da se uvek radilo o uvećanju u iznosu od 20%? Više oovome možete da pročitate na našem sajtu: http://ssp.org.rs/uzo-neverovatno-zaradili-14-plata-za-godinu-dana/ Čime su oni tada zasluživali silna uvećanja plate nismo sigurni, ali, možda se u nastavku teksta neke stvari razjasne!?

Višak ostvarenih radnih sati u toku meseca

Veliki broj zaposlenih u ovoj jedinici skoro redovno ostvaruju fond radnih sati u toku meseca preko predviđenog, obračunatog i isplaćenog. Razlike između evidentiranih sati u rednim listama i onih na isplatnim listićima kreću se od par sati pa do nekoliko desetina u toku samo jednog meseca, tako da imamo kolegu koji je za poslednje tri godine ostvario preko 400 radnih sati „viška“. Postavili smo pitanje regulisanja tog problema kako bismo kolege obeštetili a izbegli dodatne troškove po ministarstvo, usled eventualnih tužbi.

Komandant jedinice Milan Glišović je izrazio svoje iznenađenje i blagu nevericu, ali je ocenio da je osnovni i jedini razlog za to hroničan nedostatak ljudstva u jednici, koja je popunjena sa jedva 48% sistematizacijom planiranog broja zaposlenih. Smatra da zbog toga nema prostora da se tim ljudima omogući korišćenje slobodnih dana ali da će pokušati da iznađe neko, svima prihvatljivo, rešenje.

Kada je predsednik Ranitović predložio, kad je već takva situacija, da se ljudima isplati ostvareni višak sati za reč se javio Petar Bogdanović i izjavio da se on slaže sa tim, ali mu „nije jasno kako i na osnovu čega i gde to piše“! Jer, on nema pravni osnov da izvrši obračun tog „viška sati“ jer nigde i ne piše koliko jedan mesec ima radnih sati. A naveo je i da navodno ima nekakvo mišljenje ministarstva rada (naravno, nije nam ga pokazao) da se radom u turnusu (12-24-12-48) ne ostvaruje višak sati već da je to sve redovno radno vreme.

Zamenik predsednika Lazarević mu je citirao odredbe Zakona o radu i PKU za policijske službenike, koje regulišu radno vreme zaposlenih i kao i slučaj sa viškom radnih sati:

Član 11. PKU za policijske službenike, u stavu 2. precizira:
„Policijskom službeniku koji kroz preraspodelu radnog vremena, koja predstavlja planiranu aktivnost, ostvari višak časova rada, a nije u mogućnosti zbog prirode ili potrebe posla da iskoristi iste kao slobodne sate, poslodavac je dužan da obračuna višak ostvarenih časova po pravilima o prekovremenom radu.

Nakon toga mu je Lazarević ponovio i naglasio reči „poslodavac je dužan“ na šta je Bogdanović cinično odgovorio da on nije poslodavac niti da u navedenim odredbama PKU vidi pravni osnov za obračun navedenih sati, te on upućuje sve nezadovoljne radnike na vansudsko poravnjanje ili tužbe sudu, a nama savetuje „Obratite se Kabinetuda mi daju pisanu naredbu ili depešu po kojoj ću ja da postupim. Oni u Sektoru pišu svakakve depeše, jer danas svako sebi daje za pravo da ih piše a ne zna ni šta piše“.

Predsednik Ranitović i Mirko Jovnaš su izneli stav zaposlenih koji bi bili zadovoljni da im se omogući korišćenje slobodnih dana u bilo kom periodu godine, van sezone, ili kroz primenu sistema rada 12-24-12-72 ali je gospodin Bogdanović ponovio svoje insistiranje na nekakvom uputstvu ili depeši, ili da nezadovoljni radnici idu na utuženje. Na pitanje da li je iko od prisutnih spreman da odgovara za pravljenje nepotrebnih troškova MUP, u slučaju tužbi sudu, rukovodioci Jedinice ostali su nemi.

Zamenik predsednika Lazarević podsetio je gospodina Bogdanovića da je pre oko godinu dana isti takav stav imao i oko načina obračuna putnih troškova tvrdivši da on samo radi po zakonu i uputstvima i da mu treba „nekakav papir“, a da se kasnije pokazalo da smo mi bili u pravu i da je tokom nekoliko meseci svesno oštetio veliki broj zaposlenih, i da sada liste popunjava onako kako smo mu i tvrdili. Bogdanović je odgovorio sa „Da, sada tako radim jer sam od Bjelice dobio uputstvo, ali i dalje mislim da to ništa ne valja već da sam ja ranije radio ispravno.“

Ovakav stav gospodina Bogdanovića može da zbuni i iznenadi samo neupućene, nažalost svi zaposleni u JZO su dobro upoznati sa takvim njegovim nastupima. Ostaje da SSP dokaže da sistem mora biti jači od pojedinca, pa makar se on prezivao i Bogdanović. Videćemo da li je on bogom-dan tumač propisa ili samo jedan od mnogobrojnih zalutalih na visoke pozicije u našem ministarstvu!? Da li je JZO izvan pravnog sistema, ili su u svim drugim jedinicama neuki a samo JZO pravilno primenjuje propise!? Pardon, ne jedini – tu je bila i PU Vranje iz vremena Velinovića!

Radno vreme vođa smena u DKP, uslovi rada u kućicama za odmor

Mirko Jovnaš je izneo molbu zaposlenih za promenu radnog vremena, zbog lakšeg usklađivanja putovanja i privatnih obaveza ali je dobijen odgovor da to nije moguće iz razloga efikasnog funkcionisanja službe i primopredaje dužnosti na smeni.

Što se tiče loših uslova u kućicama za odmor i slabog održavanja higijene dobijen je odgovor da klimatizovanje svih kućica nije moguće zbog mera štednje i ograničenog budžeta ali da se čini sve što je moguće da se makar i putem donacija obezbede koliko toliko pristojni uslovi. Radnice na odražavnju higijene barem jedno u 15 dana obilaze i čiste kućice ali to naravno nije dovoljno, pa je od Sektora za materijalno-finansijsko poslovanje trebovana izvesna količina sredstava za čišćenje (đubrovnika i metli) koje bi koristili sami policajci na tim mestima, ali još uvek nije dobijen nikakav odgovor.

Predsednik Ranitović je predložio komandantu Glišoviću da se ubuduće obrate sindikatu za pomoć kada je potrebno ubrzati procedure oko donacija i nabavki, te da sindikat tu može mnogo da pomogne.

Zamena dotrajale opreme, neispravna vozila, vanredna angažovanja

Jovnaš je izneo podatak da veliki broj kolega u jedinici ima dotrajalu ili neispravnu obuću i pojedine delove uniforme i da se na tome mora raditi i naći način dopune i zamene. Komandant Glišović je potvrdio da su svesni tog problema ali rešenje jednostavno nemaju, da pišu dopise sektoru ali ili dobiju odgovr da opreme nema ili čak ni ne dobiju bilo kakav odgovor. Takođe, svestan je da dobijamo opremu sumnjivog kvaliteta iz razloga ušteda ali i zbog nekih neprihvatljivih razloga. Kao veliki propust nadležnih vidi i to da nemamo nikakvo uputstvo o načinu zamene dotrajale opreme, garancijama, rokovima i slično.

Što se vozila tiče situacija je slična – JZO redovno u radionicama na servisu ili popravci ima oko 40-50 vozila koja se tamo dugo zadržavaju. Nema načina da budu dobijena nova, ali se slaže sa Mirkovim predlogom da postoji mogućnost preraspodele u okviru same jedinice i da će to biti urađeno u narednom periodu.

Na primedbu da prilikom vanrednih angažovanja pripadnicima Odeljenja za obezbeđenje DKP nisu dodeljivani lanč paketi, sva trojica prisutnih su bili iznenađeni i rekli da je to mogao da bude samo plod greške i zabune ili nečijeg propusta, jer tim ljudima svakako sleduje lanč paket po pravilniku. A pogotovo je nelogično da se tako nešto desi ako znamo da JZO priprema lanč pakete za svih nekoliko hiljada ljudi angažovanih na obezbeđenjima javnih skupova i da nema baš nikakvog razloga da ih ne obezbede i za pripadnike svoje jedinice.

Sastanak je završen oko 12,00 časova a da posle skoro dva sata razgovora nismo rešili osnovni i glavni problem zbog kog smo i dolazili. Naravno da će po tom pitanju uslediti obraćanje Sektoru za materijalno-finansijsko poslovanje i Kabinetu ministra i da smo uvereni da ćemo to uskoro rešiti, na zadovoljstvo velikog broja kolega.

Takođe, u skladu sa preporukom gospodina Bogdanovića, pozivamo sve kolege koji smatraju da su zakinuti i imaju višak ostvarenih sati da se jave Mirku Jovnašu i da MUP-u najpre podnesu zahtev za vansudsko poravnjanje a ukoliko bude neophodno i tužbu nadležnom sudu.

Poznato je da je stav SSP da probleme rešavamo u okviru naše kuće, ali za razgovor i dogovor je potrebna volja i razumevanje sa obe strane.

Šef službe za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.