Beograd, 05.09.2016. godine, – Sindikat srpske policije poslednjih godinu dana ostvaruje saradnju sa Sindikatom policije Slovenije (u daljem tekstu SPS), jednim od dva reprezentativna sindikata u toj državi. Prve korake u tom smeru napravio je šef naše Službe za međunarodnu saradnju, Saša Simić, koji je i uspostavio kontakt sa predsednikom SPS, gospodinom Zoranom Petrovičem. Dosadašnja saradnja se svodila na razmenu informacija i iskustava ali sada je vreme da pređemo na viši nivo saradnje i konkretne zajedničke projekte.

Kolega Petrovič petrovicje 29. avgusta, zajedno sa svojim najbližim saradnicima iz sindikata, prisustvovao našoj sportskoj manifestaciji Policijadi „Zlatibor 2016“. Gosti iz Slovenije su prezadovoljni prirodnim lepotama Srbije, našim pokazanim gostoprimstvom i srdačnošću svih kolega sa kojim su imali priliku da se sretnu. A podsetićemo vas da je na Zlatiboru tog dana bilo prisutno oko 750 koleginica i kolega.

U senci sportskih dešavanja i druženja, našlo se vremana za razmenu iskustava i upoznavanja sa problema sa kojima se suočavaju oba sindikata u svojim sredinama. Ispostavilo se da imamo veliki broj sličnih problema u službi i mi i oni, što je i očekivano, ali na neke naše banalne probleme oni su ostali u neverici. Treba napomenuti da je SPS pre par dana okončao sedmomesečni štrajk iz kog je izašao kao pobednik – sa obezbeđenom povišicom plate od čak 24%. Naravno, ta povišica ne sleduje svima već samo kolegama na ulici. Treba napomenuti i nešto vrlo važno i verovatno presudno za uspeh štrajka – oba slovenačka reprezentativna sindikata u policiji nastupila su zajedno, i sve vreme sarađivali kroz pregovore sa poslodavcem.

Tokom radnog doručka, uz prisustvo gostiju iz vrha našeg ministarstva, pristupilo se i ozvaničavanju saradnje. Kolegepredsednici Zoran Petrovič i Lazar Ranitović potpisali su Protokol o saradnji između dva sindikata. Ovaj prokol i predviđeni vid saradnje je prvi takav za oba sindikata i nadamo se uspešnoj saradnji.

Predstavnici MUP 14232466_10209252023331919_4173848378269297191_nprisutni na potpisivanju Protokola, pomoćnik direktora policije Bogoljub Živković i savetnik ministra za specijalne jedinice Aleksandar Živković, su u svoje lično ime podržali ovaj potez SSP, iznevši mišljenje da će od te saradnje korist imati i direkcija policije i celo Ministarstvo, budući da su kolege iz Slovenije daleko odmakle u reformama koje nama tek predstoje. Poseban interes su iskazali za Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, jer nam je to jedan od najvažnijih zadataka u narednom periodu – izrada kvalitetnog Pravilnika na duži period, s obzirom na česte izmene koje ne vode nikuda, stvarajući zabunu i kod rukovodilaca i kod izvršilaca. Naravno, u skladu sa Protokolom, kolege su nam dostavile Pravilnik i ovlastile nas za njegovo korišćenje u skladu sa našim potrebama.


Prepoznajući značaj saradnje na jačanju i unapređenju veza policijske solidarnosti i uzajamnog razumevanja, uz obostranu želju da razviju i unaprede bilateralne odnose, definišu zajedničke zadatke u odbrani interesa grane koju zastupaju, SINDIKAT SRPSKE POLICIJE i SINDIKAT POLICIJE SLOVENIJE (u daljem tekstu: strane) su odlučili da zaključe :

PROTOKOL
O SARADNJI IZMEĐU

SINDIKATA SRPSKE POLICIJE I SINDIKATA POLICIJE SLOVENIJE

Obe strane su ubeđenja da je budućnost sindikalnog delovanja u čvršćem povezivanju zaposlenih u susednim zemljama, kao i u njihovoj međusobnoj razmeni iskustava.
Potpisnici Protokola su saglasni da će sarađivati na pitanjima:
 unapređivanja i zaštite, radno-pravnih, socijalnih, obrazovnih, kulturnih i drugih zajedničkih interesa svojih članova;
 ostvarivanje i zaštitu sindikalnih prava i sloboda interesnog organizovanja;
 međusobnog informisanja o iskustvima iz oblasti tripartizma, posebno kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, uz uzajamnu podršku u toj oblasti,
 povezivanje sindikata policije u Evropsku konfederaciju sindikata,
 razmena iskustava u vezi organizacije i rada sindikata,
 zaštite na radu i razvoja u oblasti sporta i kulture,
 i drugim pitanjima koja budu od interesa za ove sindikate;

Potpisnici Protokola su saglasni da održavaju redovne kontakte kroz prepisku i susrete, razmatraju inicijative i oblike zajedničkog delovanja i slično.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ovih sindikata.

Na Zlatiboru
29.08.2016 godine

SINDIKAT SRPSKE POLICIJE                                   SINDIKAT POLICIJE SLOVENIJE
P r e d s e d n i k                                                                                  P r e d s e d n i k
Lazar Ranitović                                                                                  Zoran Petrovič


sporazum sa Slovencima ORG

Šef službe za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.