Vranje, 28.04.2016. godine –  U vremenu od 12,00 do 14,00 časova, održan je sastanak delegacije SSP Regionalnog centra Vranje sa novoizabranim v.d. načelnikom PU Vranje gospodinom Tomislavom Ilićem. Delegaciju SSP RC Vranje činili su: Srđan Jović član GO SSP, Zoran Stojčić predsednik  RC Vranje, Bratislav Borić  član GO RC Vranje, Srđan Stojiljković predsednik SG Preševo, Dragan Pavlović predsednik SG Bujanovac, Dejan Janjić predsednik SG Vranje. Sastanak je trajao duže od 2 sata jer je toliko vremena bilo potrebno da  v.d. načelnika upoznamo sa gorućom problematikom oko radno-pravnog statusa zaposlenih u PU Vranje.

Gospodin Tomislav Ilić je na početku pozdravio sve prisutne, uz izražavanje očekivanja da ćemo zajedničkim delovanjem i ukazivanjem na eventualne propuste, nedostatke i davanjem odgovarajućih predloga učiniti rad svima lakšim i time uticati na bolje rezultate u radu. Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić se zahvalio gospodinu Iliću na odvojenom vremenu i prijemu, dodao da sastanak nismo zahtevali odmah po njegovom imenovanju, iako su članovi to insistirali, a sve iz razloga kako bi načelnik vremenom prikupio neophodne informacije i upoznao sa problematikom i otvorio teme.

Višak radnih sati, prekovremeni rad i pripravnost.

Upoznali smo gospodina Ilića sa zahtevima za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju zbog ostvarenih viška sati, koji su stotinak zaposlenih iz svih organizacionih jedinica u okviru PU Vranje podneli, a na osnovu dogovora na sastanku u Direkciji policije 25.02.2016. godine, kako bi se na osnovu njih izvršila uplata novčanih sredstava za period od 1.7.2015 – 31.12.20105. godine. Ovi zahtevi su uz obračun ostvarenih viška sati trebali biti poslati ka Sektoru za materijalno-finansijsko poslovanje, najkasnije do 01.03.2016 godine, ali je iz nama (ne)poznatog razloga  sve to stajalo u mestu. „Učiniću sve što mogu da zaposleni koji su podneli Zahteve ne budu oštećeni i da ostvare svoja zakonom zagarantovana prava“, dobili smo odgovor od gospodina Ilića. Zahtevi sa obračunatim ostvarenim viškom sati će iz oranizacionih jedinica odmah posle praznika biti prosleđeni ka PU Vranje.

Nalozi za pripravnost nisu u ranijem periodu izdavani zaposlenima i pored toga što su na primer inspektori iz OPP PU Vranje morali biti „stalno dostupni“ svakoga dana, bar 15 dana u mesecu. „Stalna dostupnost“ koja se nije plaćala je važila i za pripadnike IJP i pojedine starešine. Nažalost,  pojedini funkcioneri u PU Vranje nisu znali ili hteli da razlikuju termin „stalna dostupnost“ i „pripravnost“ i zbog toga su ove kategorije zaposlenih bile oštećene u dosta slučajeva .

Nalozi za prekovremeni rad, takođe, nisu izdavani i pored toga što, zbog obima, kompleknosti i raznovrsnosti poslova, ima dosta situacija da zaposleni ostaju posle radnog vremena, jer je „stav“ bivšeg rukovodstva PU Vranje bio da se u ovom slučaju dešava dosta zloupotreba na načine da se pri kraju radnog vremena odrađuje posao koji ne trpi odlaganje i onda se zahteva plaćanje prekovremenog rada.

Gospodin Ilić je odgovorio da je nakon imenovanja na mesto v.d. načelnika PU Vranje i upoznavanja situacije zatekao narušene međuljudske odnose, lošu organizaciju rada kod pojedinaca i mnogobrojna kršenja prava zaposlenih. Svim rukovodiocima je naložio da neće tolerisati ovakve ili slične propuste kao ranije i da policajac mora biti ispoštovan, na isti onaj način na koji se on odnosi prema radu. Dogovoreno je da se buduće zaposlenima izdaju nalozi za pripravnost u određenim situacijima (IJP),  a za inspektore OPP i ostale  – samo kada planu i rasporedu rada budu predviđeni za to. Predati nalozi za prekovremeni rad će se potpisivati samo u slučajevima kada se proceni da poslovi ne trpe odlaganje. Član GO SSP Srđan Jović se nadovezao i dodao da smo sve ovo pokušali rešiti u Direkciji policije na sastanku na kome je prisustvovao i gospodin Velinović, delimično smo  uspeli, a uvek je nešto „kočilo“.  Sada i sami možemo videti ko je to radio i uskraćivao zaposlenima ostvarivanje prava.

Raspored rada – dva dana unapred.

Zoran Stojčić je obavestio načelnika da se skoro godinu dana u svim organizacionim jedinicama u okviru PU Vranje (sem PI Vranje) krši Zakon o radu član 56. Stav, PKU član 6. Stav 2. i depeša Direkcije policije 03 broj 253/15 od dana 11.06.2015. godine i zaposleni ne upoznaju sa rasporedom rada dva dana unapred. Posebno nam ovo teško pada jer je SSP na pokrenutu inicijativu iz RC Vranje svojim radom i zalaganjem izdejstvovao ovo pravo na nivou cele Srbije, a da se to ovde ne primenjuje. Zbog toga smo protiv načelnika PS Trgovište Dejana Zlatkovića podneli i inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka. Gospodin Ilić se složio da se Zakon i PKU moraju poštovati i da se zaposlenima ne uskraćuje ovo pravo i u narednih nekoliko dana rešiće ovaj problem na način da pravljenje rasporeda rada dva dana unapred bude praksa u radu, a ne samo izuzetak. Zoran Stojčić je napomenuo načelniku da će se određeni rukovodioci pravdati „da ne mogu obezbediti ljudstvo“, da im se za slobodan dan javljaju od danas za sutra i tako nastaje pomeranje, ali da to možemo rešiti na druge načine. Prvi je u slučaju potrebe da zaposleni traži slobodan dan ili plaćeno odsustvo najkasnije tri dana unapred, a ukoliko bude vanrednih i neočekivanih angažovanja, svi ćemo se odazivati kao i do sada i da tu nema neke velike razlike. Izuzetak su bolovanja i teški slučaji ali oni se ne događaju svaki dan. Takođe smatramo da depeše iz PU Vranje koje se prosleđuju ka organizacionim jedinicama, a tiču se javnih skupova,  ostalih okupljanja , angažovanja IJP budu na vreme poslate i da se ne čeka zadnji trenutak kada se napravi raspored. Naravno izuzeci su nepredvidiva dešavanja, neprijavljeni javni skupovi i sl.

Posebna naknada – rad sa migrantima.

Predsednik SG Preševo Srđan Stojiljković obrazložio je drugu temu, koja se tiče neisplaćene posebne naknade po Odluci ministra od 1.500 dinara za određene pozicije i kategorije zaposlenih, uključujući i oficire policije iz Odeljenja policije u Vranju. Gospodin Ilić je odgovorio da je dobro upoznat sa tom situacijom, ali da to on sada ne može ništa promeniti i ispraviti moguće tuđe greške. Dodao je da to sve zavisi od procene gospodina Šaponjića, ali da on na to ne može da utiče i da je bolje da pronađemo drugi put da to rešimo  Ovaj problem će SSP  izneti na sledećem sastanku u Kabinetu ministra 10.05.2016 godine.

Vodosnabdevanje u PS Preševo.

Srđan Stojiljković je upoznao gospodina Ilića sa započetom procedurom SSP oko vodosnabdevanja u PS Preševo, napomenuvši da moramo iznaći rešenje i da stanica dobije ispravnu pijaću vodu. Potrebno je uraditi projekat i dobiti odobrenje od MUP-a, gde će u ovoj realizaciji SSP u punom kapacitetu i učestovati, tako da smo zamolili načelnika da on to „pogura“ i da ubrzamo ovu proceduru. Gospodin Ilić je odgovorio, i bio je u pravu, da se ovakva pitanja moraju rešiti na većem nivou u MUP-u jer je pre izrade Projekta potrebno prikupiti brdo dokumentacije i dobiti dosta odobrenja iz raznih Sektora, da je potrebno obezbediti veća novčana sredstva i da nije sve lako kako se čini. I pored toga će SSP pokušavati da obezbedi dokumentaciju, projekat i odobrenja i počnemo sa iskopom bunara, dodao je Srđan Stojiljković.

Smene od 8 časova.

Dragan Pavlović, predsednik SG Bujanovca dao je predlog da se u PS Bujanovac radnicima na pozornici i obezbeđenju objekta promene smene koje sada traju 7 i 6 sati na klasičnu smenu od 8 sati (dva prva, dva druga, dva treća, PD, NO). Razlog tome je veliko opterećenje koje trpe policijski službenici usled dugih putovanja, gde svakodnevno u jednoj smeni u obe relacije prelaze i po 100 km. A radeći na pozornici i tzv „kućici“ moraju dva puta dolaziti u toku dana. Gospodin Ilić se složio sa ovim i odgovorio da što se tiče pozornice ne postoji zakonska mogućnost to promeniti, a i zbog toga što u celoj Srbiji ona funkcioniše na taj način, rade se smene po 7 sati. Kod obezbeđenja objekta postoji prostor i imamo njegovo odobrenje da se smena sa 6 poveća na 8 sati, ukoliko komandir PS Bujanovac može na ovaj način organizovati rad. Nadamo se da hoće, smatramo da će biti lakše i komandiru da to odradi.

Prikupljanje novčane pomoći. 

Bratislav Borić, član GO RC Vranje zamolio je načelnika da pomogne SSP u akciji prikupljanja nočane pomoći za tri člana SSP, koja su hitno neophodna za njihovo lečenje.  Dogovoreno je da zajedno iskoordiniramo aktivnost i pomognemo ovim kolegama i kolegenici, da se pošalju depeše ka organizacionim jedinicama, a da načelnika uvek obavestimo o ovakim i sličnim akcija u kojima će on uvek izaći u susret.

Upravni poslovi PU Vranje.

Dejan Janjić, predsednik SG Vranje, zamolio je načelnika da za upravne poslove u Vranju promeni vreme pauze. Takođe je napomenuo da je potrebno naći i mehanizam da oni koji na upravnim poslovima rade subotom, njima to bude plaćeno. Na molbu Janjića, gospodin Ilić je odgovorio da će razmotriti promenu vremena u zavisnosti od organizacije u radu. Za drugo pitanje, shodno odredbama PKU kao prioritet će biti odobravanje slobodnih dana zaposlenima, a ako je povećan obim poslova i slobodni dani ne budu iskorišćeni u roku od tri meseca, oni će biti plaćeni.

Problematika IJP.

Načelnik je započeo ovu temu i dodao da neće dopustiti da nijedan pripadnik IJP na terenu ostane bez hrane i vode, što se u ranijem periodu i dešavalo i zahvalio Predsedniku RC Vranje Zoranu Stojčiću na upućenom dopisu gde je „na osnovu ovog akta saznao da pripadnici IJP na angažovanju u Bosilegradu nisu dobili hranu i vodu“. Stava je da ovakve i slične čiste situacije gde je očigledno kršenje prava neće tolerisati i ubuduće tražiće odgovornost od onih koji ne organizuju rad onako kako treba, a plaćeni su za to.

Osim ovih tema, na sastanku je bilo reči o čuvenoj depeši iz PU Vranje  gde se policijskim službenicima u uniformi zabranjuje da za vreme smene u ugostiteljskom objektu uđu i popiju vodu ili kafu, da se mehaničarima u PU Vranje i PS Bujanovac obezbedi uniforma za rad i td. O svemu ovome bićemo naknadno obavešteni čim se gospodin Ilić upozna sa ovim.

Za razliku od ranijeg perioda, kada smo inicirali rešavanje radno-pravnih statusa zaposlenih, a od strane bivšeg rukovodstva PU Vranje nailazili na nerazumevanje i nezainteresovanost u rešavanju, pravdanje raznim instrukcijama, pa i depešama iz 2009. godine, na ovom sastanku smo uočili nešto što ranije nismo imali:  Novopostavljeni v.d načelnik PU Vranje, gospodin Tomislav Ilić, poseduje ogromnu volju, želju i energiju da ispravi greške prethodnika, da zaposlenima obezbedi uslove na radu kakve zaslužuju i da ispoštuje njihova zakonom zagarantovana prava. Time će motivisati iste te zaposlene da više rade i ostvaruju efikasnije rezultate rada, a po našem mišljenju, i utiscima sa sastanka, spreman je da „stane iza svakog vrednog i poštenog radnika  i da mu pomogne“. To je ono što ga čini pravim profesionalcem i verujemo da će u ovome uspeti. A Sindikat srpske policije je spreman da u tome pomogne.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.