Preševo, Bujanovac, KZB, jun 2016. godine – Sindikat srpske policije je u nekoliko navrata ukazivao na loše uslove u kojima borave i rade policijski službenici u Kopnenoj zoni bezbednosti i na područjima Preševa i Bujanovca. Ukazivali smo na lošu ishranu, lošu organizaciju, nehigijenske i nebezbedne uslove rada, loše uslove smeštaja… Nažalost, moramo opet.

Radi bolje ilustracije značaja ove teme za državu, osvrnućemo se na neke bitne, suštinske karakteristike države.

Naime, u pravnoj teoriji se jedna od osnovnih karakteristika države smatra to što država raspolaže tzv. monopolom fizičke sile. To joj omogućava da bude jača od svih drugih vlasti u društvu, jer sve druge može da potčini i natera ih na poslušnost. Taj monopol fizičke prinude je oličen u postojanju legalnih i legitiminih oružanih snaga, pre svega vojske i policije. U redovnim, mirnodopskim uslovima, policija je to krajnje sredstvo države kojim postiže poštovanje pravnog poretka. I upravo od efikasnosti policije zavisi poštovanje i očuvanje pravnog poretka.

A kako se postiže efikasnost policije? Dobrom materijalno-tehničkom opremljenošću, dobrom obučenošću, stalnim stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem, dobrom organizacijom i koordinacijom, iskorenjivanjem koruptivnih elemenata, pravilnim vrednovanjem rezultata i karijernim napredovanjem i, naravno, dobrim uslovima rada policijskih službenika.

 

Kopnena zona bezbednosti je jedna od najkritičnijih bezbednosnih tačaka u Srbiji, ako ne i najkritičnija. Samim tim, potreba za efikasnošću policije je izraženija u odnosu na neke druge delove Srbije. To nas opet vraća na stvaranje uslova za efikasnost policije. Ovog puta zadržaćemo se na uslovima rada policijskih službenika.

A kakvi su ti uslovi? Najjednostavnije bi se to moglo opisati jednom rečenicom – To nisu uslovi, već NEUSLOVI!

To što policijski službenici celodnevno patroliraju, što peške, što vozilima, u punoj opremi po velikim vrućinama, to je sastavni deo policijskog posla i na to se, manje-više, ne može uticati. I na to se nijedan policajac ne žali. Štaviše, svesni važnosti zadatka koji obavljaju, s ponosom nose policijsku uniformu i obeležja Srbije!

Ali to što policijski službenik nakon dvanaestočasovnog iznurujućeg patroliranja dolazi da se „odmori“ u metalnom kontejneru bez klima uređaja, što se umiva i „tušira“ polivajući se iz plastičnih flaša i što obavlja fiziološke potrebe u uslovima s kraja XVI i s početka XVII veka, to nisu uslovi u kojima treba da žive i rade oni koji su tu da omoguće postojanje pravne države.

Tako su pripadinici Inteventne jedinice policije u Cakanovcu (Preševo) smešteni u metalnom kontejneru bez ijednog klima uređaja. Za fiziološke potrebe imaju na raspolaganju jednu WC šolju, jedan pisoar i poljski WC. Za potrebe održavanja higijene imaju jedan tuš na kojem često nema vode, pa se “tuširaju” uz pomoć vode koju ugreju u plastičnim flašama na suncu. I umivanje i pranje ruku obavljaju na sličan način. Iako samo nekoliko metara odatle, postoji klimatizovan objekat sa pristojnim tušem i toaletom i sa devet praznih soba, on se ne čuva za neke “posebne”, nije za obične smrtnike. Starešine ne samo da ne vode brigu o zdravlju podređenih i o tome kako da ih zaštite od velikih vrućina, već čine sve da im i ovako teške uslove rada dodatno otežaju tako što su do 17h (dakle za vreme najvećih dnevnih temperatura) zabranili da van radnog angažovanja nose šorceve i papuče. Poseban rizik za zdravlje ovih ljudi je i to što lanč pakete koje dobijaju drže u tim istim “užarenim” kontejnerima, pa se hrana često kvari. Ujedno se ne poštuje depeša Odeljenja za organizovanje ishrane i smeštaja MUP kojom je naloženo da se od 1.6.2016. godine iz sastava lanč paketa izbace brzokvarljive namirnice, odnosno namirnice koje treba čuvati na temperaturnim režimima predhladnjača, kao i namirnica čija se konzumacija mora obaviti odmah nakon pripreme bez dugotrajnog odlaganja.

U Risovcu (Bujanovac), pak, u kontejnerima ima klima uređaja. Ali svi oni su na spratu gde spavaju starešine. Na spratu u na kojem spavaju i borave izvršioci – nema nijednog klima uređaja.

U Kadrovoj Čuki (Bujanovac) u kontejneru postoje dva klima uređaja. Ali bez freona. Niko ne želi da nabavi freon i osposobi klima uređaje, a dosadašnji dobavljač to neće više da čini, jer mu nije plaćeno ni za freon koji je nabavljen još pre dve godine.

 

Srbijo, ovo su „uslovi“ u Cakanovcu (Preševo) u kojima danonoćno rade tvoji policajci!

Ovde obavljaju fiziološke potrebe…

wc cakanovac

Ovako se umivaju…

umivaonik cakanovac

A ovo je “tuš kabina”…

tus cakanovac

 

S druge strane, ovo su uslovi za kriminalce koje stigne ruka zakona.

Soba u zatvoru u Padinskoj Skeli.

soba - padinska skela

WC u Centralnom zatvoru u Beogradu.

wc - centralni zatvor

Quo vadis, Srbijo?!

 

Služba za informisanje SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.