Vranje, 05.07.2016. godine –  U vremenu od 12,00 do 13,00 časova u PU Vranje održan je sastanak između delegacije SSP RC Vranje i rukovodstva PU Vranje (novopostavljeni načelnik PU Vranje Igor Živković,  zamenik načelnika PU Vranje Vujica Stošić, načelnik OP gospodin Nenad Marković, šef grupe za ljudske resurse Dušica Stošić , načelnik OKP Zoran Krstić) .

Delegaciju SSP RC Vranje činili su Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić, član GO RC Vranje Dejan Tasić i Predsednik SG Trgovište Dejan Manasijević.

Na početku sastanka Zoran Stojčić je u ime Sindikata srpske policije čestitao gospodinu Živkoviću na imenovanju na veoma odgovornu funkciju, sa veoma složenom i raznovrsnom bezbednosnom problematikom i dodao da je cilj sindikata u narednom periodu isključivo saradnja sa rukovodostvom PU Vranje kako bi prava radnika bila poštovana i radili u boljim uslovima. To će rezultirati boljim i kvalitetnijim radom i odnosu prema poslu svih nas. Dodao je da SSP RC Vranje čiji je on predsednik obuhvata sve PS i PI u Pčinjskom okrugu, uključujući i granicu RC GP prema R.Makedoniji i trenutno broji 386 članova, sa trendom stalnog rasta što je „posledica“ napornog rada i hvatanje u koštac sa velikim problemima zaposlenih i njihovo rešavanje.

Gospodin Živković se zahvalio na čestitkama, dodao da ima ista očekivanja, veruje da smo svi profesionalci u svom poslu i da ćemo samo zajedničkom saradnjom uspostaviti poštovanje zakonom zagarantovanih prava i otvorio je prvu temu sastanka.

1. Višak radnih sati – Zoran Stojčić i Dejan Tasić su rukovodstvu PU Vranje preneli da su u skladu sa dogovorom i instrukcijom iz Sektora za materijalno-finansijske poslove , zaposleni u svim organizacionim jedinicama u  PU Vranje u periodu od 01.01.2016-31.01.2016 godine podneli zahteve za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju za prethodnih 6 meseci kako bi im bio isplaćen višak radnih sati. Međutim prethodno rukovodstvo PU Vranje nije prosledilo sporazume ka ovom Sektoru  na isplatu i to je nedopustivo i ubuduće ćemo za ovakve stvari tražiti nečiju odgovornost, tako da apelujemo da se oni u što kraćem roku proslede na isplatu jer zaposleni insistiraju na podnošenje tužbi.

Gospodin Živković je istakao da je ovaj i ostale probleme nasledio i učiniće sve da se instrukcija ispoštuje i zahtevi proslede na dalju nadležnost i dodao da će na sastanku sa rukovodiocima dogovoriti i pokušati da nađu modus da zaposleni u budućem periodu ne budu opterećeni sa viškom radnih sati.

Zoran Stojčić je dodao da će u julu mesecu zaposleni ponovo podnositi nove zahteve za isplatu viška sati za period od 01.01-30.06.2016. godine, jer ovaj problem i dalje nije rešen i da očekuje da u budućem periodu ne bude bilo potrebe za ovakvim vidom borbe za zakonom zagarantovanih prava.

2. Raspored rada dva dana unapred – Ovaj način rada u planiranju i organizovanju mora biti ustaljen u svim organizacionim jedinicama u PU Vranje. Svesni smo potrebe vanrednih angažovanja IJP, dolazaka visokih delegacija iz sfere politike i niko od nas neće praviti problem ukoliko naknadno bude izmene rasporeda, ali zakonska obaveza je da raspored bude pravljen dva dana unapred, iako je PKU za policijske službenike predviđeno čak 5 dana unapred.

Zakon o javnom okupljanju je strogo definisao prijavu javnog skupa najkasnije 5 dana unapred, prijava asistencija takođe, tako da je načelniku OP gospodinu Markoviću dat predlog i sugestija da ubuduće kada OP organizuje i planira angažovanja i prosleđuje depeše ka OJ ona budu poslata na vreme – tri dana unapred, kako bi rukovodioci OJ mogli da naprave i upoznaju zaposlene sa rasporedom rada minimum  dva dana unapred. Takođe je Stojčić dodao da su Dežurne službe u ovim slučajevima DUŽNE da o promeni rasporeda rada obaveste zaposlene. Na ovaj predlog gospodin Živković se složio i rekao da će korak po korak rešavati ovakve i slične probleme koje je nasledio. Naravno SSP će pružiti svu neophodnu pomoć i podršku novopostavljenom načelniku.

3. Učestala kršenja prava zaposlenih – PS Trgovište i PS Bosilegrad. Predsednik SG Trgovište Manasijević Dejan upoznao je rukovodstvo PU Vranje na koje načine načelnik PS Trgovište Dejan Zlatković čini propuste u radu i krši prava zaposlenih: nepostupanja po depešama vezane za saobraćaj, izdavanja nezakonitih naređenja i zatražio da se prema njemu pokrenu odgovarajući postupci.  Dobili smo odgovor da će se proveriti ovi navodi i da će svako ko ne postupa po propisima snositi odgovarajuće posledice. Stojčić je istakao da će SSP kao i ranije i dalje nastaviti da šalje dopise i obaveštava rukovodioce PU Vranje, MUP-a , SUK o ovakvim i sličnim stvarima, da će uvek insistirati na ispitivanje odgovornosti i dodao da pravila važe za sve, kao što će policijski službenik biti kažnjen ukoliko napravi propust to važi i za starešine, makar bio i načelnik. Primer neprofesionalizma je gore pomenuti načelnik PS Trgovište gospodin Dejan Zlatković kome je na osnovu istraživanja SSP , podnošenjem nekoliko predloga za pokretanje DP  podneta jedna krivična prijava i pokrenuto nekoliko disciplinskih postupaka.

Izneti su i problemi u PS Bosilegrad, a načelnik Živković je odgovorio da će sve navedeno biti ispitano i da se ne sme dešavati ono kao što je bilo i ranije: da se učestalo dešavaju propusti u organizovanju a da za to nijedan rukovodilac ne  odgovara.

4. Angažovanja IJP i isplata naknade za rad sa migrantima od 1.500 dinara – IJP PU Vranje će  imati mnogo više angažovanja nego ranije jer su preuzeli obezbeđenje Prihvatnog centra u Preševu što će dovesti do manjka ljudstva po OJ, a samim tim i viška sati za ostale. Zaposleni će  u svakom slučaju podnositi Zahteve za isplatu viška sati i nećemo dozvoliti da ponovo neko bude oštećen, a npr. ima slučajeva da pojedini zaposleni svakog meseca ostvaruju od čak 40 sati viška, što predstavlja veoma veliko opterećenje i utiče na njihove psiho-fizičke sposobnosti.

Od načelnika OP gospodina Markovića dobili smo odgovor da su spiskovi za mart i april mesec poslati ka Sektoru za materijalno finansijske poslove i da u toku sledeće nedelje možemo očekivati isplatu naknade za rad sa migrantima za PU Vranje za ova dva meseca. Za naredni period ove spiskove će potpisivati gospodin Lazarević, načelnik RC GP prema R.Makedoniji koji je 01.06.2016 godine imenovan za koordinatora.

5. Vozila. Da li su iz Uprave policije poslali 4 vozila marke „škoda“ (2 za PS Bujanovac i 2 za PS Preševo) kao što je obećano na nekoliko sastanaka sa SSP? Načelnik OP gospodin Marković je odgovorio da su i njemu prenete ove informacije, postupak nabavke je u toki i očekuje da će do kraja godine dobiti ova vozila. Zoran Stojčić je dodao da će SSP pomoći i stalno aplicirati na Upravu policije da se što pre nabave ova vozila za PU Vranje jer su najpotrebnija analizirajući bezbednosnu problematiku, veliki broj isturenih odeljenja i puntkova i priliv migranata.

6. Neisplaćeni putni troškovi za tri policijska službenika PS Bujanovac. Nečijom greškom oni su izostavljeni sa redovnog spiska, tako da su njihovi zahtevi poslati narednog meseca, ali isplate nema. Dobili smo odgovor da su od strane PU Vranje  prosleđeni ka Sektoru za materijalno-finansijske poslove koji će predlog Sporazuma o isplati poslati ka PU Vranje, ali već tri meseca to stoji u mestu. Stojčić Zoran je istakao da su prošli svi rokovi i SSP će ovo izneti na sledećem sastanku u Kabinetu i na taj način pomoći u rešavanju problema.

Sindikat srpske policije javno pohvaljuje stručnost i profesionalnost koju su ovom prilikom pokazali pre svega novopostavljeni funkcioneri u PU Vranje : načelnik PU Vranje gospodin Živković i načelnik OP PU Vranje gospodin Marković. Sastanak su organizovali i pripremili do detalja uz uključivanje svih linija rada u PU Vranje, što je za svaku pohvalu i verujemo da će novo rukovodstvo ispraviti mnogobrojne greške prethodnika, smanjiti stope kriminaliteta i prekršaja, poboljšati uslove rada i poštovati prava zaposlenih. Jer zadovoljan i odmoran radnik će raditi više i dati bolje rezultate rada. A to je zajednički cilj svih nas.

 

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.