Beograd, 18.12.2017. godine, – U „SIV2“ održan je radni sastanak delegacije Sindikata srpske policije sa rukovodstvom Sektora za ljudske resurse. Sektoru su predstavljali načelnica sektora Katarina Tomašević, zamenik načelnika sektora Dragan Cvetković, načelnica Odeljenja za zarade i beneficije Andrijana Šljivić, načelnica Odeljenja za odnose sa zaposlenima Olivera Ilić i šef Odseka za saradnju sa sindikatima Dragiša Anđečlković. sindikat su predstavljali predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković i zamenik predsednika RC  Beograd Predrag Plazinić.

Načelnica Tomašević i predsednik Ranitović su u kratkim pozdravnim rečima potvrdili međusobno uvažavanje i zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Tomašević je istakla napore ministarstva i ministra Stefanovića lično na unapređenju uslova rada zaposlenih, kroz nabavku vozila, uniforme i druge opreme, povišicu plate i jednokratni novčani bonus svim zaposlenim. Ranitović je pohvalio te napore i učinjene pomake, istakao da to uviđa i većina zaposlenih, te napomenuo da nam pravi izazovi u saradnji MUP i SSP tek predstoje, s obzirom na to da naredne godine slede pregovori o sklapanju novog Posebnog kolektivnog ugovora u kojima će, po svemu sudeći, jedan od učesnika biti i Sindikat srpske policije.

Solidarna pomoć

Prva i ključna tema današnjeg sastanka bila je solidarna pomoć zaposlenima. Kao što je već poznato, ove godine je izmenjen pristup kod utvrđivanja osnovanosti zahteva za ostvarivanje prava zaposlenima, nakon usvajanja pravilnika koji reguliše tu oblast. Najviše nedoumica i nezadovoljstva zaposlenih izazvala je činjenica da im ove godine Komisija potražuje račune za troškove koje su imali i za koje i traže pomoć. Pravdanje predstavnika poslodavca da je pravilnik donešen u skladu sa zakonom i da su takva iskustva i u drugim državnim organima, možemo i da shvatimo. Takođe, razumemo i objašnjenje da je pristigao ogroman broj zahteva a da su sredstva ograničena, te da je namera poslodavca da, smanjivanjem broja korisnika pomoći, ne dozvoli obezvređivanje te pomoći, do čega bi sigurno došlo raspodelom raspoloživog iznosa novca, koji nije veliki, linearno svim podnosiocima zahteva.

Ono što nama kao sindikatu, ali  i većini zaposlenih, smeta, jeste to što ljudima nije unapred predočeno šta ih sve čeka na putu ostvarivanja prava na pomoć. Slanje dopisa sa zahtevom za dopunu dokumentacije, sada u decembru, nekome koje molbu predao još početkom godine, nije svrsishodno i ne doprinosi zadovoljenju pravičnosti. Činjenica je da retko ko od nas čuva račune (ne znajući unapred da će mu ih neko zahtevati) ali i da sve stvarne  troškove nije moguće iskazati fiksalnim računima. Životni problemi i nevolje mnogo su širi nego što to mogu da predvide pravilnici i iskažu fiksalni računi.

Načelnica Tomašević je naglasila da trenutno nema prostora za izmenu već zauzetog stava komisije, upravo zbog velikog broja zahteva i ograničenih novčanih sredstava. Takođe, potvrdila je i da predstojeće izmene i dopune Zakona o policiji donose i određene novine po pitanju solidarne pomoći i da veruje kako će to omogućiti uvećanje fonda sredstava za tu namenu. U skladu sa time, ministarstvo će izmeniti i Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izrazila je i očekivanje da će SSP dati svoj doprinos kako bi izmenjeni pravilnik bio kvalitetniji i precizniji. Složila se i sa našim stavom da je neophodno poboljšati komunikaciju na liniji Sektor za ljudske resurse – zaposleni, te da će u toj nameri organizovati tematske sastanke sa rukovodiocima u Direkciji policije i područnim policijskim upravama.

Do tada, zaposlenima ostaje da prikupljaju dokaze o stvarnim troškovima koje su imali a obećanje je da će komisija kod ocene tih dokaza biti liberalna i poprilično blagonaklona prema podnosiocima zahteva. Dogovoreno je i da predstavnici MUP upute dopis Republičkom PIO fondu radi zauzimanja uniformnog stava kod izdavanja potvrda neophodnih za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć.

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike

Načelnica Tomašević je potvrdila nameru MUP da važenje postojećeg PKU produži za još šest meseci i da se u pregovore za sklapanje novog krene tek nakon što bude završeno ugovaranje PKU za državne organe. Time se želi izbeći ponavljanje situacije da naš kolektivni ugovor za policijske službenike daje manje prava zaposlenima nego  kolektivni ugovor za državne organe.

Predsednik Ranitović je pozdravio takav pristup MUP-a i izrazio nadu i spremnost SSP da u predstojećim pregovorima učestvuje i doprinese poboljšanju kvaliteta tog ključnog akta za prava zaposlenih, bilo kao sindikat sa više od 10% zaposlenih u svom članstvu, bilo kao reprezentativan, a u tom slučaju i kao jedan od potpisnika ugovora.

Novogodišnja poklon-čestitka

Načenica Tomašević nam je još jednom zvanično saopštila da MUP čeka na odluku Vlade Republike Srbije, kao i rešenost ministra dr Nebojše Stefanovića da istraje na svom stavu da, ukoliko bilo koji državni organ ispuni tu obavezu po PKU za državne organe, to mora da učini i MUP. Da se ne sme ponoviti situacija od prošle godine kada su pojedina ministarstva delila čestitke deci svojih zaposlenih dok to u MUP nije bio slučaj. Ministar ne želi da, poštujući odredbe zakona, zaposlene u ministarstvu kojim rukovodi dovodi u podređen položaj.

Takođe je još jednom naglasila da podnošenje zahteva za dobijanje čestitke nije potrebno. Sektor za ljudske resurse raspolaže potrebnim podacima, evidencije su redovno ažurirane i svi zaposleni će dobiti novac koji im pripada, pod uslovom da Vlada RS to odobri.

Zamenik predsednika SSP Lazarević je istakao da ova nedoumica povodom poklon-čestitki na terenu biva zloupotrebljena od strane neodgovornih pojedinaca i nekih sindikata, te da bi bilo svrsishodno slanje depeše u tom smislu – da zaposleni budu zvanično upoznati kako je podnošenje zahteva gubljenje vremena. Svakako, ukoliko isplate ne bude, a neko bude želeo da tuži poslodavca, podnet zahtev mu u tom smislu neće biti od koristi, nite će mu nepodnošenje otežati postupak dokazivanju svog prava, jer u PKU za državne organe bilo kakvo podnošenje zahteva nije ni predviđeno. Načelnica Tomašević se složila da bi slanje takvog obaveštenja bilo korisno i to će biti urađeno.

Učešće SSP u pripremi podzakonskih akata

Izneli smo očekivanje da, mada još uvek formalno nereprezentativan sindikat, ali svakako sindikat koji je radom opravdao poverenje zaposlenih, budemo uključeni u pripreme za izradu podzakonskih akata MUP-a, gde god je to moguće. Odnosno, da nam akti u čijoj izradi ne učestvuju sindikati budu dostavljani na ocenu i davanje sugestija, pre njihovog konačnog usvajanja. Za primer smo uzeli Pravilnik o obavljanju službenih zadataka i postupanju policijskih službenika (nismo sigurni da je ovo tačan naziv) koji je trenutno u pripremi a gde u radnoj grupi koja radi na njemu nema ni jednog predstavnika bilo kog sindikata. Smatramo da usvajanje tako bitnog pravilnika bez učešća predstavnika zaposlenih na liji rad na terenu će se odnositi, ne može garantovati kvalitet i nesmetanu primenu u dužem periodu.

Načelnica Tomašević je naglasila kako je interes Sektora za ljudske resurse što kvalitetniji regulatorni akti i zadovoljstvo zaposlenih. Složila da je u izradi podzakonskih akata važno mišljenje i doprinos sindikata a da je SSP, svojim konstruktivnim pristupom, pokazao da zaslužuje poverenje koje će i ubuduće dobijati.

Višak radnih sati zaposlenih

Povodom problema „viška radnih sati“ koji se sporadično pojavljuje u pojedinim organizacionim jedinicama (konstatovali smo da ih je sve manje)  saglasili smo se da je nedopustivo ignorisanje tog problema a posebno su sporne tvrdnje pojedinih rukovodilaca kako kod njih toga nema, a što kasnije rezultira utuženjima od strane zaposlenih. Ti neodgovorni rukovodioci, nesposobni da organizuju službu, ili pak nedovoljno hrabri da prenesu pravu istinu kako nemaju dovoljan broj izvršilaca i da problem viška ostvarenih radnih sati realno postoji, „štedeći MUP“, na kraju prave višestruku štetu. Tako onda imamo nezadovoljne radnike, bespotrebne sudske troškove po ministarstvo, a sve to rezultira umanjenjem budžetskih sredstava opredeljenih za druge namene.

Načelnica Tomašević je naglasila stav MUP-a da opravdanim zaposlenima izlazi u susret i takve probleme rešava sporazumima, bez nepotrenih sudskih postupaka. Prema njenom mišljenju, do Sektora ne dolaze uvek prave informacije i tu traži pomoć sindikata koji može pravovremeno ukazati na neodgovorne rukovodioce. Predsednik Ranitović je predložio da MUP započne procesuiranje takvih rukovodilaca, da se ne završava sve samo na upozorenjima i pravdanjima. Predložio je da predstavnici sektora izvrše kontrolu poštovanja radnog vremena zaposlenih u svim organizacionim jedinicama i da je to relativno jednostavno učiniti. Načelnica se složila sa time i zatražila od nas konkretnu pomoć u iznalaženju modaliteta efikasne kontrole. Lazarević je predložio slanje depeše u tom smislu – najave kontrole uz naglašavanje utvrđivanja odgovornosti rukovodilaca jedinica, te da veruje da će već to imati efekta.

SSP će pripremiti poseban dopis Sektoru za ljudske resurse sa konkretnim predlozima radi efikasnije kontrole poštovanja prava zaposlenih.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.