Desetog juna održan je šesti po redu redovni mesečni sastanak Sindikata srpske policije i Radne grupe ministarstva za saradnju sa sindikatima. Radnom grupom je predsedavao državni sekretar Milosav Miličković, a učestvovali su i Željko Veselinović, Drago Bjelica, Milorad Todorović, Kujović, Ignjatović, Andrić, Cvetković, Divjak, Milikić…

Delegaciju Sindikata srpske policije predvodio je predsednik Lazar Ranitović,  u njoj su bili i zamenik predsednika Mile Lazarević, članovi Glavnog odbora Boban Đorđić i Siniša Ćuk, i predsednica Regionalnog centra Novi Sad Ana Tomašević.

Nakon uvodnih reči državnog sekretara Miličkovića i predsednika Ranitovića prešlo se na rad po sledećim tačkama:

Realizacija tema sa predhodnih sastanaka – Vranje

~ Zašto nije formirana Komisija za Preševo i RC GP prema R.Makedoniji koja je trebalo da postupi u skladu sa dogovorom sa prošlomesečnog sastanka u Kabinetu ministra, a u vezi naknade od 1.500 dinara?

Gospodin Andrić iz Direkcije policije izjavio je da nije upoznat o tome, ali da će proveriti zašto nije realizovano. Naravno da nismo zadovoljni odgovorom, ali budući da nam je poznata „usklađenost i koordinacija“ u Direkciji, jasno nam je zašto je to tako! A u priklog tome govori ito da za sastanak nisu obavili valjanu pripremu!

~ Kada će biti isplata ove naknade za mesece mart, april, maj u svim organizacionim jedinicama?

Odgovor je bio krajnje prozaičan ali i očekivan „kasni se zbog procedure“! Predsednik Ranitović je ukazao ne nerazumno komplikovanu proceduru gde nalozi za upućivanje (na osnovu kojih se kasnije i vrši isplata) bespotrebno nekoliko puta putuju od jedinice do jedinice i predložio je da ubuduće, policijski službenici prilikom kretanja na teren ponesu naloge koje će koordinator na terenu odmah potpisati i vratiti nazad, tako da nakon povratka ljudi u jedinicu, ne bi bilo zastoja i „čekanja na papire“ već bi naloge slali na realizaciju bez oklevanja!

~ Zašto iz PU Vranje nisu prosleđeni Zahtevi za sklapanja sporazuma oko isplate viška sati kao što je dogovoreno na sastanku u Kabinetu? Imamo informacije da Logistika PU Vranje koči ovo.

Sličan odgovor – predstavnici Direkcije i Uprave policije „nisu upoznati ali će da provere“! Pretpostavka je da je do zastoja došlo usled promene načelnika policijske uprave Vranje, našta je gospodin Miličković naložio da se hitno reaguje i novom načelniku prenese poruka da „nije postavljen da bi stvarao nove probleme, već da bi rešavao zatečene od predhodnika“!

~ Da li je SUK postupio po drugom istraživanju koje je od strane Predsednika SSP poslato u vezi sa Načelnikom PS Trgovište Dejanom Zlatkovićem, a koje se tiče KD.

SUK radi na tome, još nije završeno. Državni sekretar je dobio odgovor u vezi sa tim, ali zbog daljeg postupka još uvek nije za širu javnost.

Nove teme:

  1. Raspored rada dva dana unapred

Osim u PI Vranje ni u jednoj od PS u okviru PU Vranje se raspored rada ne pravi dva dana unapred.Na dva sastanka u PU smo upoznali sa tim novopostavljenog načelnika PU Tomislava Ilića ali nismo mogli da ga ubedimo u primenu PKU, insistirao je da se raspored rada pravi 24 časa u skladu sa Zakonom o policiji.

Gospodin Andrić je saopštio da su mu iz Vranja potvrdili da se depeša poštuje i raspored pravi za dva dana unapred. Na to mu je predsednik Ranitović odgovorio da su svojevremo tvrdili i da dole nema ni viška radnih sati, da se zakon o radu poštuje, pa je nakon kontrole utvrđeno suprotno i da će SSP, ako se i dalje nastavi sa ovakvom praksom, inicirati podnošenje zahteva za pokretanje disciplinskih postupaka za sve rukovodice org. jedinica u okviru PU Vranje, mada nam to nije osnovni cilj. Sekretar Miličković je naložio Andriću da izvrši kontrolu PU Vranje i pouzdano utvrdi tačno stanje stvari u toj upravi.

2. Problematika u Upravi za obezbeđenje

~ Nepoštovanje odredbi Zakona o radu i PKU u smislu ostvarenih prekovremenih sati, naročito u Odeljenju DKP-a, kojim rukovodi gospodin Pera Bogdanović. Pomoćnik načelnika, kao i načelnik, upoznati su ali nisu preduzeli ništa kako bi ispravili propuste i sprečili ponavljanje istih.Zaposleni su uvidom u rednu listu utvrdili da su u poslednje 3 godine ostvarili prosečno po 400 prekovremenih časova , te kako ne bi krenuli u postupak utuženja Ministarstva, žele da sklope ugovor o vansudskom poravnanju, koji su predali dana 31.3.2016. godine preko pisarnice SIV-a 2. Prema podacima kojim raspolažemo predmet bi trebao da se nalazi u Sekretarijatu. Takođe, na platnim listama se ne poklapaju ostvareni i isplaćeni sati. Dokle se stiglo sa sporazumom o vansudskom poravnanju i kada zaposleni mogu očekivati da im isti budu dostavljeni?

Gospodin Cvetković iz Sektora ljudskih resursa, rekao je da se radi na predmetu predloga sporazuma o vansudskom poravnjanju, trenutno se čeka odgovor, odnosno izveštaj Jedinice za obezbeđenje po tom pitanju. Zamenik predsednika sindikata Mile Lazarević je preneo utisak zaposlenih u JZO da svi problemi oko viška ostvarenih radnih sati potiču zbog odsustva dobre volje i osećaja odgovornosti prema zaposlenima od strane gospodina Bogdanovića, i podsetio da je, takođe taj gospodin, svojevremeno imao jako „tvrd“ stav po pitanju obračuna naknade putnih troškova i da je bilo teško ubediti ga da poštuje važeći pravilnik. Lazarević je izneo stav sindikata da je u toj jedinici neophodno obaviti instruktivnu kontrolu od strane direkcije policije, što je i prihvaćeno.

~ Nije izvršen povraćaj novčanih sredstava koja su bila umanjivana zaposlenima na ime solidarnog poreza koji je greškom Ministarstva obračunat jer su zbog zaostale razlike u zaradi na ime rešenja o raspoređivanju uplaćena kumulativno. Kada će zaposeni biti obeštećeni?

Drago Bjelica je rekao da odgovornost u vezi sa nepravilno naplaćenim porezom na primanja zaposlenih leži na Poreskoj upravi i pozvao našeg predstavnika u JZO da mu dostavi spisak ljudi koji su oštećeni po tom pitanju i da će on to proslediti Poreskoj upravi radi otklanjanja nepravde i refundacije novca.

3. Nepravilnosti u određivanju koeficijenta plate – Novi Sad

Policijskim službenicima PU Novi Sad, raspoređenim na radno mesto „policajac-vozač“  utvrđeno pod rednim brojem 813. u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, prilikom utvrđivanja ukupnog koeficijenta plate na stavci “koeficijent neredovnosti u radu“ utvđena je vrednost 0,000. Tačnije, predviđeno je da im ne sledi nadoknada za neredovnost u radu ili „smenski rad“.

Drago Bjelica, pomoćnik načelnika Sektora za materijalno-finansijsko poslovanje, odgovorio je da je u vreme donošenja sistematizacije preovladao stav da ti ljudi nemaju neredovnost u radu, odnosno da se za njih niko nije založio u tom smislu. Takođe, on smatra da, policijski službenici raspoređeni na radno mesto “policajac-vozač”, zaista i nemaju planirane neredovnosti u radu a da su do sada za neka vanredna angažovanja nagrađivani kroz institut prekovremenog rada, kao i da su ljudi počeli iskazivati nezadovoljstvo od trenutka umanjenja vrednosti dnevnice na iznos od 150 dinara.

Predsednica RC Novi Sad, Ana Tomašević, obratila se Dragu Bjelici, i tom prilikom iznela konstataciju da nije istina da su “policajci-vozači” nezadovoljni od trenutka kada su dnevnice za angažovanja umanjene na 150 dinara i da je o tome pogrešno informisan od strane rukovodilaca sektora kom vozači pripadaju, što samo dokazuje da isti nisu ni pokušali da se založe, da se sistematizacijom, kako prethodnom tako ni novom, taj propust ispravi. Takođe, smatra da je to propust i reprezentativnih sindikata čiji su kolege bili članovi u to vreme. Budući da su radnici na tim radnim mestima, „policajac-vozač“, direktno vezani za rad Policijske uprave, da voze policijske službenike na izvršavanje zadataka, koji se obavljaju u nepravilnim vremenskim intervalima, jasno je da oni rade i u smenama i „po potrebi i po pozivu“, te ne može biti ni govora o tome da im ne sleduje nadoknada za takav sistem rada. Napomenula je i to da uporedni radnik u PU za grad Beograd, policijski službenik na radnom mestu vozača, ima uvećan koeficijent plate, odnosno da mu pripada naknada za smenski rad. Smatramo da su time vozači u Novom Sadu na neki način diskriminisani i oštećeni te da im treba izdati nova rešenja o koeficijentu plate i ispraviti taj propust.

Ona je naglasila da se kroz evidencije o radu može ostvariti uvid u neredovnosti u radu koju navodimo a prekovremeni rad i dnevnice za angažovanja, koje Bjelica navodi, kolegama takođe pripadaju jer je neredovnost u radu posebno propisana i da te dve stvari ne isključuju niti mogu da zamene jedna drugu. Sindikat srpske policije smatra da su kolege oštećene i apeluje da se neko za njih založi iz sektora kom pripadaju jer to ne čini onaj ko treba. PU Novi Sad je, po svojoj veličini, druga policijska uprava u MUP-u, te nema potrebe iznositi činjenice o razmerama njihovog svakodnevnog angažovanja.

Željko Veselinović, zamenik načelnika SMFP, saopštio je da je u pripremi izrada nove, sveobuhvatne sistematizacije radnih mesta u ministarstvu u skladu sa novim Zakonom o policiji, da je napravljen katalog radnih mesta, te da je sledeći korak izrada opisa radnih mesta. Budući da će SSP,kako je naveo, biti uključen u taj deo rada, predložio nam je da tu priliku  iskoristimo na pravi način i nastavimo sa zalaganjem za ostvarivanje prava vozača i svih drugih zaposlenih.

4. Zahtevi za premeštaj zaposlenih – realizacija

Da li su stari zahtevi za premeštaj koji su zaposleni podneli i koji su se nalazili u proceduri pre stupanja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, pov. 01. broj:6734/15-34 od dana 1.12.2015. godine i dalje validni ili zaposleni ponovo moraju da podnesu zahtev, te iznova odpočnu proceduru premeštaja, ili će se po automatizmu nastaviti sa procedurom i kada mogu očekivati realizaciju, obzirom na duži protok vremena od momenta podnošenja zahteva?

Dobijen je odgovor da premeštaja iz jedinice u jedinicu za sada nema iz nekoliko razloga, od kojih se, kao najbitniji, nameću potreba internog konkursa za svako slobodno radno mesto (u skladu sa ZOP) ali i pitanje da li i gde uopšte ima sistematizovanih slobodnih radnih mesta (zbog poznatih dešavanja sa „analizom rizika“). Svi stari zahtevi za premeštaj su nevažeći i moraju biti obnovljeni.

Na pitanje predsednika Ranitovića, da li će i kako biti prijema radnika u MUP, misleći na svršene studente KPA i polaznice COPO, dobijen je odgovor da će polaznici COPO biti primljeni po posebnoj proceduri, a da svršeni studenti moraju pričekati donošenje konačne sistematizacije.

Na pitanje Lazarevića kada će biti ispravljena nelogičnost da veliki broj policijskih stanica nemaju komandire niti šefove OZSK, ponovo je usledio odgovor „nakon usvajanja sistematizacije“.

5. Nabavka građanskog odela za OSL

Policijskim službenicima koji rade u građanskom odelu, prema dosadašnjoj praksi, MUP je s vremena na vreme obezbeđivao mogućnost kupovine delova građanskog odelana teret budžeta. Na insistiranje sindikata i Uprave kriminalističke policije, ZOP je to normirao kao obavezu čime je istaknuta jednakost i ukinuta dosadašnja svojevrsna diskriminacija policijskih službenika kriminalističke policije.Kada će ta zakonska obaveza biti ispunjena? Da li je MUP planirao novac za tu namenu u ovoj godini?

Budžetom za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za ove namene, ali se planiraju za 2017. godinu, a do tada će biti i gotov pravilnik po tom pitanju. Mile Lazarević je izneo očekivanje da će neko u tom pravilniku predvideti i prateću neophodnu oprema za radnike UKP, i izrazio nadu da će, posle 23 godine rada u OZSK, po prvi put dobiti i odgovarajuću futrolu za službeno oružje.

6.  Uslovi rada policijskih službenika Uprave granične policije 

Sindikat srpske policijepantalone ugp se u prethodnom periodu u više navrata obraćao nadležnima u okviru UGP ukazujući na nedopustivo loše uslove rada zaposlenih policijskih službenika koji se ogledaju u katastrofalno lošem stanju pojedeinih graničnih prelaza, nedovoljnoj popunjenosti većine OJ, zastareloj i dotrajaloj uniformi policijskih službenika, nedostatku tehničke opreme i službenih vozila itd.
Od strane načelnika UGP gospodina generala Milenka Božovića (kojem se ovom prilikom zahvaljujemo na saradnji) obavešteni smo da je UGP svesna svega navedenog, te da su s njihove strane preduzete sve neophodne mere i radnje u cilju rešavanja nagomilanih problema. Tom prilikom upoznati smo i s činjenicom da je UGP dopisom broj 28-3985/15-1 od 19.08.2015. godine koji je upućenKabinetu ministra, Direktoru policije i tadašnjem Sektoru finansija,ljudskih resursa i zajedničkih poslova, predložila konkretne mere za poboljšavanje uslova rada u okviru RC UGP prema R.Hrvatskoj, ali da na isti nije ni odgovoreno.
Obzirom da je državna granica, odnosno stanje graničnih prelaza i uslovi rada policijskih službenika na istoj, „ogledalo“ svake države, kada i da li uopšte MUP planira da preduzme konkretne mere u cilju rešavanja navedenih problema? Da li je „nedostatak materijalnih sredstava“ adekvatan odgovor na sve probleme policijskih službenika UGP, naročito u vreme izražene migrantske krize i pojačanih bezbednosnih izazova?

Gospodin Miličković se složio sa našom ocenom da su policajci na graničnom prelazu, ali i izgled samog graničnog prelaza, ogledalo naše države i da se tu mora nešto preduzeti. Nažalost, objekti na granicama su od Vojske Srbije preuzeti u jako lošem stanju, ulaganja u unapređenje uslova rada su stalna ali ne i dovoljna. Željko Veselinović je rekao da su u toku pripreme za realizaciju usvojene strategije da se ovo pitanje trajno reši intezivnijom saradnjom sa lokalnim samoupravama jer naše ministarstvo jednostavno nema, niti može da ima, dovoljno novčanih sredstava i taj problem reši samostalno.

Siniša Ćuk je iskoristio priliku i državnom sekretaru predao fotografije koje najbolje ilustruju katastrofalno stanje pojedinih delova uniforme pripadnika UGP. Konkretno pantalona, koje su nakon dugogodišnjeg korišćenja potpuno iznošene i istrošene i veoma lako se cepaju.

7Izmeštanje i skladištenje hemikalija i laboratorijske opreme namenjene za proizvodnju opojnih droga 

Od dana 16.05.2013. godine policijski službenici PI Stara Pazova vrše neprekidno obezbeđenje podrumskih prostorija u sklopu porodične kuće u Novoj Pazovi, sa sumnjom da su iste namenjene za proizvodnju opojnih droga. Obezbeđenje se vrši po naredbi Višeg suda u Sremskoj Mitrovici. Od strane rukovodilaca PS Stara Pazova i PU Sremska Mitrovica, kao i od strane kolega iz Nezavisnog sindikata policije, preduzimane su brojne aktivnosti u smislu obraćanja nadležnim službama u okviru Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva pravde u cilju rešavanja ovog problema, a koje, na žalost, nisu rezultirale pozitivnim ishodom. O navedenom obavešten je i Zaštitnik građana koji je nedvosmisleno utvrdio da je od strane Ministarstva zdravlja načinjen propust u radu koji je prouzrokovao povredu zakona, i u vezi čega je navedenom ministarstvu uputio određene preporuke.
Skoro istovetan slučaj postoji i u mestu Ugrinovci, gde policijski službenici PS Zemun već duži niz godina takođe obezbeđuju hemikalije iz krivičnog dela, i gde obraćanje starešina nadležnim službama nije urodilo plodom.

Državni sekretar Miličković je izjavio da je MUP upoznat sa navedenim problemom, da se radi o specifičnoj situaciji koja zahteva angažovanje na međuministarskom nivou u okviru Vlade RS, te da su preduzete izvesne mere u cilju njegovog rešavanja. Siniša Ćuk je naglasio da je neophodno što brže rešavanje tog problema, kako zbog ugroženosti zdravlja policijskih službenika i životne sredine, usled nekontrolisanog isparavanja navedenih hemikalija, tako i zbog omogućavanja racionalnog korišćenja resursa PS Stara Pazova, koja je usled svog geografskog područja, broja stanovnika i privrednih subjekata, problematike, a naročito dramatične nepopunjenosti ljudstvom, ionako preopterećena. Na insistiranje predstavnika SSP dogovoreno je da će MUP u što kraćem roku urgirati kod nadležnog ministarstva za rešavanje navedenog problema, kako bi isti bio pozitivno rešen.

Takođe smo ih upoznali sa time da SSP ima isplanirane naredne korake i određene aktivnosti po ovom pitanju i da ih nećemo menjati, bez obzira na akcije koje preduzme ministarstvo.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.