Beograd, 31.10.2016. godine,- Stručni tim Sindikata srpske policije izradio je i dostavio predlog Pravilnika o psihološkoj pomoći i psihološkoj zaštiti zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kao što je već poznato, rukovodstvo MUP-a, iz nama neshvatljivih razloga, odbilo je da predstavnike SSP uključi u rad Radnih grupa za pripremu predloga sedam pravilnika koje je ministarstvo, u skladu sa Zakonom o policiji, u obavezi da donese.

Posebnu zanimljivost daje činjenica da su odbili i samo naše prisustvo sastancima u svojstvu posmatrača, nemog svedoka stavova i zalaganja i predstavnika poslodavca ali i reprezentativnih sindikata. Da li su nešto želeli da sakriju i šta su nam pripremili videćemo vrlo brzo jer je rok za izradu predloga uskoro ističe.

Rukovodstvo Sindikata srpske policije nije želelo da naš sindikat ostane po strani, da se prepustimo sudbini i sačekamo, sigurni smo, lošeg i restriktivnog predloga pravilnika pa da onda likujemo i kritikujemo ga. Naprotiv, kao i uvek do sada, preduzeli smo korake da predupredimo donošenje lošeg pravilnika te smo izradili našu verziju u kojoj psiholozi dobijaju pravu ulogu – zaštitnika psihološkog zdravlja policijskih službenika i ostalih zaposlenih, za razliku od predloga Radne grupe, za koji sa sigurnošću možemo očekivati da će psiholozima nameniti ulogu “batine” za zaposlene!

Dopis predsedniku Radne grupe prenosimo u celosti, dok tekst našeg predloga pravilnika možete pogledati i “skinuti” sa donjeg linka:

“Gospodin Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora
(predsednik radne grupe)

Predmet: Predlozi Sindikata srpske policije za tekst pravilnika kojim se propisuju kriterijumi i način postupanja u pružanju psihološke pomoći

Poštovani,
budući da ste rešenjem ministra, br. 6579/16-2 od 18.08.2016. godine, imenovani za predsednika Radne grupe za izradu teksta pravilnika kojim se propisuju kriterijumi i način postupanja u pružanju psihološke pomoći, dostavljam vam predlog pravilnika koji je izradio Sindikat srpske policije.

S obzirom na činjenicu da ministarstvo nije dozvolilo učešće našeg sindikata u radu Radne grupe kojom predsedavate, u situaciji smo da nemamo uvid u to dokle ste stigli sa izradom teksta predloga pravilnika, čak ni da li ste uopšte započeli rad, bilo bi bespredmetno da vam dostavljamo sugestije i predloge koje biste mogli da iskoristite i implementirate u tekst predloga pravilnika, mada bi to bilo praktičnije i svrsishodnije, a nama svakako jednostavnije.

Stoga je stručni tim SSP pripremio predlog kompletnog pravilnika i ovom prilikom ga dostavljamo. U pripremi predloga kontaktirali smo sa kolegama iz policija nekoliko evropskih zemalja, uvažili smo njihova iskustva iz praktične primene njihovih pravilnika i sve to implementirali u naš predlog koji imate pred sobom.

Smatramo da ste dužni da ovaj predlog pregledate, analizirate i iskoristite, ne radi zadovoljenja sujete rukovodstva SSP, već isključivo u interesu svih zaposlenih u MUP, kojim smo se i vodili prilikom odluke da predlog izradimo uprkos nerazumnom stavu MUP da nas isključi iz svih faza donošenja i usvajanja pravilnika koji se tiču radno-pravnog statusa i interesa zaposlenih, čime je direktno prekršen Zakon o radu a naš sindikat doveden u podređen položaj.

Molimo Vas da nas izvestite da li ste uopšte uzeli u razmatranje naš predlog, a ako niste da nam navedete razloge za to.

Ovde možete pogledati tekst predloga:
Predlog Pravilnika o psihološkoj pomoći i psihološkoj zaštiti zaposlenih u  ministarstvu unutrašnjih poslova

Zamenik predsednika SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.