Ni veliki sneg i niska temperatura nisu sprečili aktiviste Sindikata srpske policije – Regionalnog centra Kruševac Tripković Ivana, Stojanović Dejana i Simić Sašu da  26.01.2017. godine posete svoje kolege – pripadnike PU Kruševac na terenu u karauli Boranci u Kopnenoj zoni bezbednosti prema Autonomnoj pokrajini Kosovo iMetohija.

Kolegijalnost, topla ljudska reč i ohrabrenje da istraju u ovim surovim vremenskim uslovima na obodu planine Kopaonik je samo dokaz da je ova naša poseta ozarila promarzla lica našim kolegama. Značilo im je  to što smo došli da ih obiđemo i pitamo sa kakvim se problemima susreću jer im to govori da nisu zaboravljeni i da neko misli na njih.

Cilj naše posete nije bilo sindikalno reklamiranje  već pre svega pažnja prema kolegama, obaveza da saslušamo njihove probleme i pokušamo da iste rešimo.

Sagledavajući osnovne probleme sa kojima se susreću u ovom objektu u kome borave zajedno sa pripadnicima vojske Srbije konstantovano je da su uslovi za smeštaj  zadovoljavajući ali da je potrebno raditi na poboljšanju istih. Ono što je osnovni problem koji se već nekoliko poslednjih meseci konstatno ponavlja je nekvalitetna hrana koja se dostavlja na terenu.

Naime, 15-dnevno trebovanje za naše kolege na terenu  ogleda se u jednoličnoj hrani – (15 konzervi ribe, mesnog nareska i 15 gotovih jela pasulja za sve pripadnike, te ustajalo, bajato i polu-buđavo voće) bez sledovanja koje je predviđeno Pravilnikom i Uputstvom o ishrani u terenskim uslovima.

Iako su i neposredni rukovodioci u PU Kruševac prepoznali ovaj problem i želeli da ga reše, sve se svelo na razmenu dopisa i obaveštenja a da se nisu popravili uslovi ishrane.

Odeljenje za smeštaj i ishranu koje je odgovorno za adekvatno snabdevanje pripadnika policije na terenu  očigledno da nije u stanju da se izbori sa ovim problemom jer je odgovor koji su ponudili u smislu da je to hrana koje trenutno ima u magacinu najblaže rečeno uvredljiv i poražavajući.

Takođe, pored problema sa hranom u objektu nedostaju i osnovna sredstva za higijenu, za dezinfekciju i održavanje objekta.

Raspali dušeci, memljiva i prašnjava ćebad i jastuci strave i užasa, potencijalna su opasnost za zdravlje pripadnika policije sa već registrovanim kožnim osipom kod jednog kolege.

Prilikom posete od strane SSP-RC Kruševac uručena je donacija u vidu jednog kreveta-troseda za koji se nadamo da će kolegama u ovoj bazi omogućiti delimično udoban odmor u vremenu predaha između dve smene.

Nakon obilaska naših kolega na terenu i sagledavanja realnog stanja uz želju da pokušamo da rešimo bar goruće probleme,u povratku sa baze posetili smo načelnika PS Brus g-dina Rilaka kome smo preneli naša zapažanja i utiske sa terena.

Uz potpuno uvažavanje i uz dat akcenat na težnji za uspostavljanjem stalne saradnje i zajedničkom angazovanju na rešavanju problema, načelnik Rilak je u toku  razgovora rešio hitnu dostavu dela sredstava za higijenu čime je pokazao ozbiljnost i spremnost na saradnju u rešavanju nastalih problema.

Da naša poseta ne bi ostala samo prilika za fotografisanje potrudili smo se da zakažemo hitan sastanak sa načelnikom PU Kruševac, gospodinom Miljanom Petrovićem.

Uvažavajući naš zahtev, gospodin Petrović je, odlažući svoje obaveze, dana 31.01.2017. godine primio delegaciju SSP-RC Kruševac  na zakazan sastanak. U okviru radnog sastanka predočene su teme koje odražavaju uočene probleme u radu i funkcionisanju   Odeljenja i Odseka u PU Kruševac. Poseban akcenat je dat upravo na probleme zatečene u bazi Borance .

Načelnik Petrović se zahvalio aktivistima SSP RC Kruševac na ozbiljnom pristupu i želji da nagomilane probleme rešavaju u saradnji sa nadležnima u PU Kruševac. Ukazao je na činjenicu da se problem sa hranom i higijenom javlja mesecima unazad i da su već preduzimane određene radnje u tom pravcu ali da one očigledno nisu dale rezultate. Preneo nam je da uglavnom sve Policijske uprave imaju velikih poteškoća u funkcionisanju zbog „centralizovane“ nabavke kako materijalno-tehničkih sredstava tako i hrane i sredstava za održavanje objekata i higijenu.

Sporost u dobijanju saglasnosti i sama distribucija na „kašičicu“ uzrokuju probleme na terenu, pa je zamolio da sindikat u okviru svojih kontakata na najvišem nivou u okviru MUP-a pokuša da ukaže na neodrživo stanje. Takođe, naglasio je da su postojali određeni kontakti sa predstavnicima vojske u istoj bazi oko korišćenja usluga ishrane u objektu, ali da su ti razgovori ostali samo na papiru zbog spore procedure i dobijanja saglasnosti.

PU Kruševac se i pored svih ovih problema ozbiljno trudi da stvori neophodne uslove za boravak i rad na terenu dovijajući se na razne načine pa i solidarnim sakupljanjem sredstava za neophodne i urgentne nabavke.

U okviru radnog sastanka ukazali smo i na ostale probleme u funkcionisanju na nivou PU Kruševac. Generalni utisak svih nas iz delegacije SSP  da je rukovodstvo PU Kruševac,na čelu sa načelnikom Petrovićem,izrazilo spremnost na saradnju i partnerski odnost na rešavanju svih problema.Sama doza ozbiljnosti,pristupa i stečenog utiska poverenja govori nam da smo prepoznati kao sindikat koji se isključivo bori za poboljšanje uslova rada svih pripadnika policije bez obzira na sindikalnu pripadnost.

Uz jasno dato obećanje da će se raditi na rešavanju ukazanih problema, izražena je spremnost da se ubuduće češće održavaju kontakti i sastanci kako bi se zajedničkim radom brže i efikasnije rešavali svi sporovi i problemi.

Predsednik NO SSP
Saša Simić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.