U Ž I C E – 22. januara 2019. godine predsednik Sindikata srpske policije, gospodin Lazar Ranitović, uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova, dr Nebojši Stefanoviću u kojem se obraća radi integracije SSP –a u proces pregovaranja oko posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Zakonom o radu, u članu 252. propisano je da je u postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca, reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa sindikatom u koji je učlanjeno najmanje 10% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca, radi izražavanja interesa zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat. S tim u vezi, Rešenjem ministra broj: 01-304/18-18 od 7. marta 2018. godine utvrđeno je da SSP broji preko 7600 članova, što predstavlja broj veći od potrebnih 10% čime su se stekli uslovi za integraciju SSP-a u proces pregovaranja. U prilog navedenom ide i mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj: 011-0000879/2006-02 od 20.9.2006. godine. Pored navedenog SSP je uputio dopis i predstavnicima reprezentativnih sindikata – Nezavisnog sindikata policije (NSP) i Policijskog sindikata Srbije (PSS). Od strane PSS dobili smo pozitivan odgovor na zahtev uz spremnost za saradnju što je veoma pohvalno i duhu borbe za radnička prava. Od NSP nismo još uvek dobili odgovor, ali je očito da ne postoji interes da se pojavi još jedan sindikat koji bi učestvovao u kolektivnom pregovaranju sa poslodavcem oko najbitnih prava koja se odnose na sve zaposlene u MUP. Zbog čega im smeta prisustvo SSP-a u kolektivnom pregovaranju ostavljamo zaposlenima na volju da sami donesu sud. SSP nije, niti će sedeti skrštenih ruku. Upućen je dopis ministru i očekujemo pozitivan odgovor. Smatramo da pored toga što postoji zakonski osnov, potrebno je integrisati što veći broj predstavnika zaposlenih čime se na demokratski, socijalno odgovoran i transparentan način postiže svrha i cilj kolektivnog pregovaranja, a to su veća prava zaposlenih.

 

Služba za informisanje SSP
 Boban Đorđić