Skip to main content

Штампајмо за све паре!


Београд, 12.04.2017. године, – Београдски центар за безбедносну политику је данас на адресу Министарства унутрашњих послова послао отворео писмо обавештења о могућој штетној набавци. То удружење грађана у писму пише о реализацији тендера за набавку 9390 тонера и упозорава на могућу штету по буџет МУП у износу од чак 115 милиона динара.

БЦБП је писмо доставио Кабинету министра, Служби интерне ревизије и Одељењу за јавне набавке, а у њему се између осталог каже:

„Уколико МУП буде набавио искључиво оригиналне тонере платиће за 9.390 тонера укупно 135 милиона динара, док би за набавку исте количине квалитетних сертификованих компатибилних тонера, доступних на нашем тржишту, платио око 20 милиона динара. Будући да је МУП 2016. године склопио уговор о набавци 1.000 нових штампача за 52 милиона динара, а сада је због гарантног рока тих штампача спреман да плати за оригиналне тонере 115 милиона динара више него што мора, јасна је економска неисплативост ове набавке. Како није реално очекивати да ће коришћење сертификованих квалитетних заменских тонера довести до квара свих 1.000 нових штампача, за МУП би чак било сврсисходно одрећи се права на гарантни рок за новокупљене штампаче, а сервисирати штампаче од постигнуте уштеде од 115 милиона динара – своте за коју се може купити чак 2.000 нових штампача.

Набавка тонера је покренута у тренутку када је важан сваки динар који је МУП-у на располагању, нарочито када се узме у обзир лоше материјално стање припадника полиције и њихова слаба опремљеност. Сматрамо да је уштеду у случају набавке сертификованих компатибилних тонера могуће преусмерити на боље опремање запослених у МУП-у или за разрешавање других ургентних проблема.“

Руководствоtoner2 ССП није имало увид у комплетну домунетацију која прати процес ове јавне набавке, али сматрамо да су, овде изнете, чињенице знак за узбуну и очекујемо од надлежних да поступе одговорно и ову набавку учине сврсисходном и оправданом у сваком смислу. Оно што засигурно знамо јесте то да смо тренутно у ситуацији да полицајци сами пуне тонере, било личним средствима било преко појединих синдиката. И гле чуда – штампачи раде. У пракси су много чешћи класични механички кварови на склоповима штампача, ретко када долази до кварова услед употребе рециклираних тонера.

Сматрамо да МУП нема тај луксуз да „баци“ скоро милион евра буџетског новца и надамо се скором разјашњењу опречних ставова МУП и БЦБП по овом питању.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

bcbp pismo mup1

bcbp pismo mup2


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ