Najkraći komentar na Uredbu o ocenjivanju  policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja za par dana stupa na snagu, glasio bi upravo…