Skip to main content

Тежак положај саобраћајаца-увиђајаца


Зајечар, 16.12.2016. године, – Представници Синдиката српске полиције РЦ Зајечар, Игор Стојадиновић и Андрија Јеринг, у присуству  директора ЈКП ‘’ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ’’ Ненада Василијевића, у просторијма ОСП Зајечар, начелинику ОСП Зајечар Драгану Милетићу записнички су предали преко потребна обезбеђена техничка средства, уређаје, опрему и потрошни блоковски материјал, неопходне  за спровођење послова ‘’увиђаја саобраћајних незгода’’ и то:

 1. вениле за узимање узорака крви, опис VAC.LI-Hep., 10мл, пластична-300 комада;
 2. обрасце “Скица“ лица места саобраћајне незгоде – 1000 комада и обрасце “Ситуациони план“ лица места саобраћајне незгоде-1000 комада у блоку А4;
 3. ласерски даљиномер марке “Бош“- 1 комад, циклометар- 1 комад, метар мерне дужине 5м-3 комада, метар мерне дужине 10м- 2 комада, мерне траке дужине 50м-4 комада, батеријске лампе-5 комада, торбу за смештај увиђајне опреме-1 комад и
 4. дигитални фото-апарат, марке Nikon Coolpix S6700-1 комад.

Поменута донација је претходно опредељена као приоритетна и неопходна за нормалан рад и функционисање, између представника ССП РЦ Зајечар и  представника Одељења саобраћајне полиције у Зајечару, Саобраћајне полицијске испоставе Зајечар.

За поменуту донацију велику и искрену захвалност дугујемо директору и менаџменту ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“, као и начелнику ОСП Зајечар главном полицијском инспектору Драгану Милетићу који је благовремено препознао озбиљност ситуације и недостатак одређене опреме, уређаја, средстава и блоковског потрошног материјала, неопходних за професионално обављање послова “увиђајa саобраћајних незгода“.

Овим чином још једном смо доказали да као синдикат нисмо само критички настројени, већ да смо ту да увек пружимо руку помоћи и пријатељства, зарад стварања бољих услова за несметан рад наших колегиница и колега.

Дана 12.07.2007 године, Проф. Др Милан Вујанић је у свом предговору зборника радова стручног семинара “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА МЕСТА И ВРШЕЊЕ УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“, одржаног у Београду јасно и прецизно изнео:

ВРШЕЋИ УВИЂАЈ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ИМА ЧЕТИРИ ОСНОВНА ЗАДАТКА:

 1. Обезбеђење места на коме се догодила саобраћајна незгода и спречавање настанка нових штетних догађаја,
 2. Пружање помоћи повређеним  лицима и организовање њиховог хитног транспорта до здравствене установе;
 3. Самостално вршење увиђаја или учешће у вршењу увиђаја у циљу обезбеђивања квалитетних доказа за судски поступак и важних информација за праћење и унапређење стања безбедности саобраћаја;
 4. Непосредно регулисање саобраћаја у циљу успостављања оптималне проточности саобраћаја уз максималну безбедност у зони саобраћајних незгода.

ДА БИ НАВЕДЕНЕ И ДРУГЕ ЗАДАТКЕ УСПЕШНО ИЗВРШАВАЛА, САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА МОРА БИТИ ДОБРО ОПРЕМЉЕНА И СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНА.

Те “нетако“ давне 2007. године, на основу предлога и упорности “еминенције“ из домена саобраћајне и правне науке, Проф. др Милана Вујанића, Проф. др. Крста Липоваца, асистента Милета Вукашиновића са Криминалистичко полицијске академије, генерала, тадашњег начелника Управе саобраћајне полиције Стојадина Јовановића, извињавамо се што остале нисмо споменули, а свакако им дугујемо велику захвалност, потрудили су се да сво своје знање, умеће и искуство из области саобраћајне и правне науке преточе у јединствени пројекат “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА МЕСТА И ВРШЕЊЕ УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“, кога је подржала Влада Републике Србије у оквиру Националног инвестиционог плана.

Сматрали смо да је 2007. година свакако преломна година, од које је требало да уследи бољитак за саобраћајну полицију у Србији и то по основу:

 1. набављених 45 савремених и функционалних возила за обезбеђење лица места и увиђаје (12 комби возила ткзв. покретне канцеларије и покретне лабараторије и 33 опремљена путничка-специјална возила као покретне лабараторије) који су били снабдевени са 45 комплета за обезбеђење лица места и 45 комплета-несесера за вршење увиђаја који су између осталог садржали 45 најсавременијих дигиталних фотоапарата са блицевима, 12 двд камера, 45 лаптоп рачунара са штампачем и скенером за употребу у возилу и др.
 2. оспособљено је 50 старешина саобраћајне полиције и 960 саобраћајних полицајаца у Србији за правилно и ефикасно коришћење набављених возила, уређаја и опреме у свакодневном раду.

Како год да изгледа али не можемо а да не похвалимо тадашњег представника послодавца, који је у оквиру послова Управе саобраћајне полиције у делокругу рада “Обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода“ почео да уводи прави ред, а од својих припадника је стварао праве професионалце, самосталне, жаргонски речено, “увиђајно-оперативне раднике“, а мислимо на компактну целину “саобраћајног полицајца и крим. техничара“.

Свакако јединствени пројекат ове врсте имао је итекако оствариве циљеве:

 1. Бржи излазак полиције на место саобраћајне незгоде;
 2. Брже и квалитетније збрињавање повређених лица у саобраћајним незгодама;
 3. Квалитетније обезбеђење лица места саобраћајне незгоде;
 4. Обезбеђење боље проточности саобраћаја кроз ефикасније регулисање саобраћаја у зони саобраћајне незгоде;
 5. Обезбеђење веће безбедности учесника у саобраћају, посебно у зонама у којима се непосредно врши увиђај саобраћајне незгоде;
 6. Израда квалитетније увиђајне документације од значаја за даљу анализу, вођење кривичног или прекршајног поступка, као и за надокнаду настале матерјалне штете у саобраћајној незгоди,
 7. Стварање квалитетене базе података о саобраћајним незгодама са циљем управљања безбедношћу саобраћаја.

После скоро једне деценије реализације пројекта “Унапређење послова обезбеђења лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода“, Управи саобраћајне полиције постављамо следећа питања:

 1. У ком стању техничке исправности су наменска возила обезбеђена пројектом за послове обезбеђења лица места и вршење увиђаја СН?
 2. Да ли постоји и у каквом је стању опрема за обезбеђење лица места и вршење увиђаја СН?
 3. Шта и колико сте од опреме за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода обновили и допунули у задњих пет година?
 4. Колико тренутно имате радно ангажованих старешина и полицијских службеника на пословима увиђаја саобраћајних незгода?
 5. Ко и због чега је наложио само фиктивно постојање увиђајних патроли (изузимамо СПИ за вршење увиђаја СН у Београду и специјализована одељења и групе у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу), а њихов делокруг рада више базирао ка пословима контроле учесника у саобраћају?
 6. Да ли, господо, сматрате у да је у току обављања 12-часовног радног времена полицијског службеника у фиктивној “Увиђајној патроли“, полицијски службеник психички спреман и физички способан да у 11. сату буде упућен на вршење увиђаја СН са, недао бог, погинулим или повређеним лицима, а да је у претходних 11 сати свог рада, радио на мерењу брзине радаром 3 сата, радио на општој контроли учесника у саобраћају 3 сата, поступао по налозима и наредбама на задужењу 3 сата, радио на осталим пословима који не спадају у делокруг рада безбедности саобраћаја 2 сата. Шта нам о томе може рећи ваша фотељашка статистика и ваше табеларне анализе и прикази?
 7. Колико Вас из Управе саобраћајне полиције је у периоду пре доласка на послове високих официра имало теренског рада и ангажовања на пословима вршења увиђаја саобраћајне незгоде?
 8. Колико тренутно на подручју Р.Србије имате руководиоца на нивоу ОСП, СПИ и ПС који немају завршен основни курс за регулисање и контролу саобраћаја и курс за вршење увиђаја саобраћајних незгода?
 9. Колико сте у задњих пет година организовали курсева за регулисање и контролу саобраћаја и курсева за вршење увиђаја саобраћајних незгода?
 10. Када ћете полицијским службеницима, који су припадници специјализованих увиђајних патрола, побољшати радни статус,  унапредити њихов хијерархијски положај и изборити се за повећање платног коефицијента?

Док Ви господо лепо размислите и дате нам одговоре на првих десет питања, ми ћемо се свакако потрудити да надоместимо нашим колегиницама и колегама неопходну опрему, уређаје и средства за рад. Све ово не чинимо из разлога наше промоције, већ из разлога како би исте заштитили, првобитно од све већег присуства стреса који директно проузрокује недостатак неопходне опреме од које директно зависи квалитет њиховог рада. Недостатак опреме, уређаја и средстава за обезбеђење лица места и вршење увиђаја СН на лицу места  директно може довести у опасност њихов живот и живот учесника СН, и проузроковати несагледиве последице. Свакако је важно нагласити, да ти исти недостаци полицијске службенике као директне извршиоце могу довести у неоповољан положај, да сутра одговарају дисциплински или, недао бог, кривично, јер тужиоца или судију не занима да ли си имао чиме и са ким да обезбедиши лице места СН, учеснике, возило, траг…,  да  измериш, фотографишеш или изузмеш…

                                                                                          Председник СГ Зајечар
   Игор Стојадиновић