Синдикат српске полиције залаже се за унапређење и поштовање
људских и радничких права, професионализам и етичност, као и за:
– поштовање позитивних правних прописа;
– редовну исплату зарада и накнада зараде;
– правичан обрачун и плаћање додатака на плату (прековременог рада,
ноћног рада, рада на дан државног празника…);
– редовну исплату путних трошкова;
– здрав и безбедан рад;
– стручно усавршавање и напредовање у служби;
– против незаконитих премештаја и отпуштања као и
– против свих видова злостављања на раду.

Посебно се залажемо за:
– деполитизацију,
– децентрализацију,
– демократизацију и
– декриминализацију Министарства унутрашњих послова.

Поштоване колегинице и колеге, учланите се у наш синдикат и
придружите у заједничкој борби за боље сутра!

Приступање Синдикату српске полиције је на бази добровољности уз  прихватање
Статута и програмских начела ССП као и поштовање одлуке органа ССП.

Желим да се учланим у ССП

* Молим Вас да обавезно попуните поља која су означена са знаком звездице

Ваше име и презиме *

ЈМБГ *

Oрганизациона јединица *

Звање или чин *

Назив радног места *

Степен стручне спреме *

Школа или факултет који сте завршили (занимање) *

Број службене значке или легитимације *

Место становања *

Aдреса становања *

Фиксни број телефон *

Мобилни број телефон *

E-пошта *

Да ли сте члан још неког синдиката ?
ДаНе

Ког синдиката сте члан?

Да ли сте били члан неког синдиката ?
ДаНе

Ког синдиката сте раније били члан?

Да ли желите да се бавите синдикалним активизмом и радом унутар ССП?
ДаНе

Која је то област којом би желели да се бавите унутар ССП?

Да ли имате неку поруку за ССП?

Притиском на дугме "Приступам ССП" Добровољно приступам Синдикату српске полиције. Прихватам Статут и програмска начела ССП и поштоваћу одлуке органа ССП. Обавезујем се да месечно редовно плаћам чланарину у висини од 1% нето Л.Д. Сагласан сам да ми се чланарина одбија преко платног списка и уплаћује на жиро рачун ССП.


Све информације у вези оснивања синдикалних група и учлањења у ССП можете добити путем телефона
у канцеларији у Ужицу 031/524-734
код председника синдиката Лазара Ранитовића путем телефона: 064/800-55-15

Изглед приступнице ССП