Sindikat srpske policije zalaže se za unapređenje i poštovanje
ljudskih i radničkih prava, profesionalizam i etičnost, kao i za:
– poštovanje pozitivnih pravnih propisa;
– redovnu isplatu zarada i naknada zarade;
– pravičan obračun i plaćanje dodataka na platu (prekovremenog rada,
noćnog rada, rada na dan državnog praznika…);
– redovnu isplatu putnih troškova;
– zdrav i bezbedan rad;
– stručno usavršavanje i napredovanje u službi;
– protiv nezakonitih premeštaja i otpuštanja kao i
– protiv svih vidova zlostavljanja na radu.

Posebno se zalažemo za:
– depolitizaciju,
– decentralizaciju,
– demokratizaciju i
– dekriminalizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poštovane koleginice i kolege, učlanite se u naš sindikat i
pridružite u zajedničkoj borbi za bolje sutra!

Pristupanje Sindikatu srpske policije je na bazi dobrovoljnosti uz  prihvatanje
Statuta i programskih načela SSP kao i poštovanje odluke organa SSP.

Želim da se učlanim u SSP

* Molim Vas da obavezno popunite polja koja su označena sa znakom zvezdice

Vaše ime i prezime *

JMBG *

Organizaciona jedinica *

Zvanje ili čin *

Naziv radnog mesta *

Stepen stručne spreme *

Škola ili fakultet koji ste završili (zanimanje) *

Broj službene značke ili legitimacije *

Mesto stanovanja *

Adresa stanovanja *

Fiksni broj telefon *

Mobilni broj telefon *

E-pošta *

Da li ste član još nekog sindikata ?
DaNe

Kog sindikata ste član?

Da li ste bili član nekog sindikata ?
DaNe

Kog sindikata ste ranije bili član?

Da li želite da se bavite sindikalnim aktivizmom i radom unutar SSP?
DaNe

Koja je to oblast kojom bi želeli da se bavite unutar SSP?

Da li imate neku poruku za SSP?

Pritiskom na dugme "Pristupam SSP" Dobrovoljno pristupam Sindikatu srpske policije. Prihvatam Statut i programska načela SSP i poštovaću odluke organa SSP. Obavezujem se da mesečno redovno plaćam članarinu u visini od 1% neto L.D. Saglasan sam da mi se članarina odbija preko platnog spiska i uplaćuje na žiro račun SSP.


Sve informacije u vezi osnivanja sindikalnih grupa i učlanjenja u SSP možete dobiti putem telefona
u kancelariji u Užicu 031/524-734
kod predsednika sindikata Lazara Ranitovića putem telefona: 064/800-55-15

Izgled pristupnice SSP