Sindikat srpske policije zalaže se za unapređenje i poštovanje
ljudskih i radničkih prava, profesionalizam i etičnost, kao i za:
– poštovanje pozitivnih pravnih propisa;
– redovnu isplatu zarada i naknada zarade;
– pravičan obračun i plaćanje dodataka na platu (prekovremenog rada,
noćnog rada, rada na dan državnog praznika…);
– redovnu isplatu putnih troškova;
– zdrav i bezbedan rad;
– stručno usavršavanje i napredovanje u službi;
– protiv nezakonitih premeštaja i otpuštanja kao i
– protiv svih vidova zlostavljanja na radu.

Posebno se zalažemo za:
– depolitizaciju,
– decentralizaciju,
– demokratizaciju i
– dekriminalizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poštovane koleginice i kolege, učlanite se u naš sindikat i
pridružite u zajedničkoj borbi za bolje sutra!

Pristupanje Sindikatu srpske policije je na bazi dobrovoljnosti uz  prihvatanje
Statuta i programskih načela SSP kao i poštovanje odluke organa SSP.

Želim da se učlanim u SSP

* Molim Vas da obavezno popunite polja koja su označena sa znakom zvezdice

Vaše ime i prezime *

JMBG *

Organizaciona jedinica MUP-a*

Mobilni broj telefon *

Pritiskom na dugme "Pristupam SSP", neko od predstavnika/aktivista SSP kontaktiraće Vas.


Sve informacije u vezi osnivanja sindikalnih grupa i učlanjenja u SSP možete dobiti putem telefona
u kancelariji u Užicu 031/524-734
kod predsednika sindikata Lazara Ranitovića putem telefona: 064/800-55-15

Izgled pristupnice SSP