Beograd, 21.11.2017. godine, – Danas je u Kabinetu ministra održan radni sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i delegacije Sindikata srpske policije. Ispred MUP na sastanku su učestvovali državni sekretar Dijana Hrkalović, sekretar ministarstva Milica Ćatić i pomoćnik direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP predvodio je predsednik Lazar Ranitović a činili su je još i članovi GO SSP Mile Lazarević i Siniša Ćuk.

Nakon kratkih pozdravnih reči, gospođica Dijana Hrkalović je naglasila kako je SSP jedini nereprezentativni sindikat koji, od samog početka, učestvuje u konsultacijama na donošenju Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji. Premda nisu imali tu obavezu, u MUP je procenjeno da možemo pružiti veliki doprinos u tom poslu.  Namere i prioritetne ciljeve koje MUP želi da postigne predloženim izmenama, kao i obrazloženja pojedinačnih rešenja u predlogu približila nam je sekretar ministarstva, gospođa MilicaĆatić.

Za iskazanu otvorenost i želju MUP da, u saradnji sa relevantnim sindikatima, kakav SSP svakako jeste premda još uvek ne i zvanično reprezentativan, dođe do najboljih zakonskih rešenja kojima će biti unapređen rad policije i svih zaposlenih, rukovodstvo ministarstva zaista zaslužuje sve pohvale. Ne moramo bilo koga podsećati da je pre samo godinu i nešto više dana tako nešto bilo nezamislivo i da je na trenutno važeći ZOP presudan uticaj imao jedan čovek, nedostupan sindikatima, ali i gluv na sugestije dugogodišnjih najviših rukovodilaca u ministarstvu!

Moramo da se složimo da predstavnici MUP ovog puta deluju zaista iskreno kada govore o namerama da olakšaju rad policiji i da isprave najlošija rešenja u važećem ZOP, na koja su većina sindikata imala primedbe u predhodnom periodu. Uostalom, usvojenim predlogom u dobroj meri se to i postiže mada je rukovodstvo MUP nailazilo na velike otpore drugih ministarstava, pre svega ministarstva pravde i finansija, te da se može reći da ćemo po brojnim pitanjima biti u prednosti nad ostalim državnim organima. Takođe, treba reći i pohvaliti se činjenicom da je od prvih konsultacija, na nacrt predloga iz avgusta, prihvaćen veliki broj predloga Sindikata srpske policije koji su u međuvremenu postali deo zvaničnog predloga zakona. Ne želimo da budemo maliciozni, ali zaista nismo zapazili ikakav doprinos drugih sindikata po ovom pitanju.

Danas su podržani još neki naši predlozi ali ne svi, tako da i dalje ima mnogo prostora za unapređenje ovog predloga. S obzirom da konačnu reč na predloge daju neki drugi organi, ne bi bilo fer da danas izlazimo u javnost sa detaljima sa sastanka. Ono što možemo posebno da naglasimo i što je većinu zaposlenih brinulo jeste to da više neće biti zakonskog osnova za gubitak posla samim pokretanjem krivičnog postupka protiv nekoga, već tek nakon pravosnažne kazne zatvora. Takođe, naknada troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla propisana je za stvarne relacije i realne troškove, a ne samo na teritoriji opštine rada.

Svi preostali naši amandmani na predlog Zakona o izmenama i dopunama ZOP, koje je pripremio stručni tim SSP, a koji nisu podržani od strane MUP, biće dostavljeni nadležnim skupštinskim odborima i poslaničkim grupama u Narodnoj Skupštini.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.