Pravilnik o uslovima ostvarivanja prava na naknadu troškova za odlazak i dolazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova na snazi je skoro dve godine a da i dalje imamo velikih problema sa njegovom primenom u praksi. Greške su zaista raznovrsne ali redovno i uvek na štetu zaposlenih.

Najčešći primer pogrešne primene obračuna nastaje „deljenje“ mesečne karte, gde se naknada umanjuje uprkos tome da je zaposleni radio celog meseca. Ponovićemo još jednom da svima bude jasno – umanjenje naknade nastaje samo usled odsustva sa rada zbog korišćenja godišnjeg odmora, zbog privremene sprečenosti za rad ili korišćenja plaćenog odsustva. U svim ostalim slučajevima, bez obzira na broj odrađenih smena, zaposlenom sleduje celokupna mesečna naknada!

Pored navedene nepravilnosti, zanimljiv je primer Policijske stanice Savski Venac, gde je zaposlenima nametunut nepostojeći cenovnik autoprevoznika „Lasta“ sa znatno nižim cenama od realnih i važećih. Iako je Član. 4. Pravilnika o uslovima ostvarivanja prava na naknadu troškova za odlazak i dolazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, decisno i jasno propisuje da se: „isplaćuje novčana protivrednost cene odgovarajuće pretplatne karte prevoznika po izboru zaposlenog“. Ovakvo postupanje suprotno važećim  pozitivnim pravnim propisima a na štetu policijskih službenika predstavlja osnov za pokretanje disciplinkih pa eventualno i krivičnih prijava protiv odgovornih.

Pored ovih navedenih problema oko obračuna naknade, zaposleni u MUP-u suočavaju se i sa ponovnim kašnjenjem isplate naknade prevoza za odlazak i dolazak sa rada. Ovakve pojave dovode do niza negativnih posledica koje opet  na kraju koštaju Ministarstvo, pomenućemo ovom prilikom pokretanje eventualnih sudskih sporova zbog nepoštovanja Pravilnika, kašnjenje policijskih službenika na posao, povećanje broja policijskih službenika odsutnih sa posla po osnovu bolovanja i samim tim i davanja za tu vrstu odsustva koja iznosi 85% a do 30 dana pada na teret poslodavca.

Takođe, ovih dana evidentno je sve veće nezadovoljstvo zaposlenih zbog kašnjenja naknade za prevoz ali i zbog kašnjenja naknade za rad u oteđanim uslovima na terenu, po Odluci ministra. Zaposlenima u pojedinim Policijskim upravama ova naknada još uvek nije isplaćena za mesec septembar iako je već početak decembra meseca. Dakle, iako je nekadašnja dnevnica za rad na terenu smanjena na 150 dinara, praktično ukinuta, nema se novca ni za isplatu posebne naknade po Odluci ministra. A možda je i nešto drugo u pitanju? Ukoliko se utvrdi da je po sredi nečija greška ili nerad, Sindikat srpske policije zahtevaće preduzimanje odgovarajućih mera kako do takvih grešaka više ne bi dolazilo.

Što se naknade za putne troškove tiče, o terminu isplate zaostalih potraživanja pouzdanih informacija za sada nema. Izjave zvaničnika MUP-a svode se na to da je novac planiran budžetom za ovu namenu u ovoj godini utrošen tokom prvih deset meseci i da se čeka odobrenje ministarstva finansija za dodatna sredstva. Naravno, odgovornih za loše planiranje budžeta nema!

Da li iko može da dokuči razloge zašto ta naknada kasni samo u MUP dok zaposleni u drugim državnim organima redovno i na vreme dobijaju svoj novac, pa čak i unapred.

Služba za informisanje SSP
Nikola Petrović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.