Jedan od razloga za potpisivanje peticije jeste to što samo zaposlenima u MUP država ukida naknadu realnih troškova dolaska na posao i odlaska sa posla, jer Zakonom o policiji i, prema njemu pripremljenoj Uredbi, priznaju troškove samo na teritoriji opštine rada:

Član 189 Zakon o policiji
Zaposleni u Ministarstvu ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u
visini troškova samo na teritoriji opštine ili grada zaposlenja.

Šta to u praksi znači? Znači upravo to da će zaposleni koji putuje iz Kraljeva (na primer) dobijati troškove od momenta ulaska u Beograd (negde na Petlovom Brdu) a za preostali deo puta nek se sam snađe.

Trenutno, Uredba još nije zaživela ali je to pitanje dana jer su budžetom MUP za 2017. godinu sredstva za ovu vrstu naknade planirana u znatno manjem iznosu nego za prošlu godinu. A valjdaje svima jasno šta to znači?

Uzgred, citiraćemo i član Zakona o radu koji garantuje naknadu realnih troškova svim drugim zaposlenim u Srbiji:

Član 118 Zakona o radu
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:
1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;

Da li smo mi šugavi? Ili smo građani drugog reda?

Potpiši peticiju i spreči ovu nepravdu!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.