Velika priča o karijernom napredovanju i pravednom ocenjivanju svela se na jedno veliko ništa! Jedno u teoriji sasvim drugo u praksi!

Da li će policijski službenik ikada izboriti taj suludi ultimativni, Zakonom o policiji predviđeni prosek godišnje ocene od najmanje 4 i napredovati u službi? Praktično, ZOP određuje da ćete u penziju poput Dimitrija Pantića, kao mlađi referent ili mlađi policajac, samo ako se slučajno zamerite komandiru ili se on oseti ugroženim!

Da li iko zaista veruje u mogućnost da komandir svom zameniku da takve ocene kojim bi ga ovaj ugrpzio na toj poziciji? Da, mi verujemo! Ali samo i isključivo onda kada taj komandir ima jaka „politička leđa“! Nikako drugačije!

(Čl 167 ZOP u stavu 3 precizira: Napredovanje iz čl. 165 ovog zakona, može se ostvariti na osnovu trogodišnje prosečene ocene koja ne može biti niža od „ističe se – 4“. )

A i kada se žališ na dobijenu ocenu, zamisli čuda – u komisiji koja rešava tvoju žalbu sedi upravo tvoj dželat koji te je već ponizio! Kadija te tuži – kadija ti sudi!

Savremena evropska praksa ili nasleđe turske vladavine?

A šta tek reći o uslovu o „dve godine uzastopno jedinica – otkaz ugovora o radu“!? Je li to način da se iz službe izbace bitange koje ne zaslužuju da nose uniformu ili je to elegantan način eliminisanja neposlušnih? Nadamo se ovom prvom, strahujemo da će u praksi ipak mnogo češće biti ovo drugo!

(Čl. 172. st. 1 u  tačkai 4 kao razlog za prestanak radnog odnosa policijskom službeniku predviđa: ako je dva puta uzastopno ocenjen negativnom ocenom – „nedovoljan – 1“)

Stoga – potpiši peticiju i spreči nepravdu!

Spreči da te neko doživotno stopira u napredovanju, spreči da samo poslušni napreduju!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.