Skip to main content

Закон о полицији мањкав


Број:  56и /011
Београд, 05.12.2011.године

Синдикат српске полиције није задовољан усвојеним прелогом Закона о изменама и допунама Закона о полицији и сматра да ће исхитрено усвајање овог закона створити велике проблеме у даљем раду с обзиром да је овакав закон непрецизан и мањкав.
Наш синдикат сматра да је неопхдно и важно да закон који регулише рад Министарства унутрашњих послова треба да промени име и бави се свим радницима а не само полицијским службеницима. Парадоксално је да нам се основни и системски закон зове „Закон о полицији“ а да прописује рад и функционисање читавог Министарства. С тога, системски и основни закон би се требао звати „Закон о Министарству унутрашњих послова“, а да се у оквиру њега садржи део који би се односо и на полицију. Неопходно је да се јасно одвоје надлежности и начини  рада и поступања  полицијских службеника као и надлежности државних службеника запослених у МУП. Постојећим законом то није предвиђено нити регулисано.

Истичемо да је полиција само један део Министарства и да је сасвим неприродно да се закон бави исључиво полицијским службеницима – полицајцима. У Министарству унутрашњих послова ради велики број људи који нису полициајци а у основном закону о њима нема ни речи.
Некадашњи назив Закона о полицији имао је смисао јер је полицијски посао био примаран у односу на све друге послове, у данашње време када у МУП постоје четири сектора и Дирекција полиције, долазимо до преплитања неколико закона и недоречености и правног вакума основног и системског закона, који би морао јасно правно регулисати рад Министарства унутрашњих послова.
Мањкаво је да се радно правни статус лица који нису полицијски службеници регулише Актом о систематизацији радних места, који се кроји како коме одговара и како ко стигне, а притом носи ознаку тајности, тако да јавност није и не може бити упозната са садржином и детаљима. То ствара места за разне злоупотребе и корупцију.
У овом предлогу Закона о полицији, ти проблеми нису решени као ни многе друге ствари, а што ће се показати у наредном периоду.
Синдикат српске полиције од послодавца није био обавештен нити је утицао у раду и доношењу овог мањкавог закона.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ