Skip to main content

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Синдикат српске полиције подсећа све запослене у Министарству унутрашњих послова чија деца полазе у први разред основне школе у септембру да имају право на два радна дана плаћеног одсуства по том основу – полазак детета у први разред основне школе.

Како би се избегла лоша искустава са овим и сличним захтевима за коришћење плаћеног одсуства, саветујемо да захтев саставите у два примерка и предате на писарници ваше организационе јединице, којом приликом ће вам вратити један примерак оверен заводним печатом и уписаним датумом предаје на писарници. На овај начин ћете имати доказ да сте захтев и поднели. У супротном су могуће злоупотребе које је веома тешко доказати. Наравно, захтев можете предати и лично непосредном старешини, али је у том случају потребно да вам се на вашем примерку захтева потпише непосредни старешина и упише датум када сте му захтев предали. Напомињемо, да је уз захтев потребно доставити доказ о поласку детета у први разред, односно потврду о упису у први разред основне школе.

У наставку можете преузети образац Захтев за плаћено одсуство ради поласка детета у први разред основне школе

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић